Lượt đi
Nagoya Hiroshima
CN, 28/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Nagoya đến Hiroshima ngày đi Chủ nhật, 28 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 273


2h 11m
07:06
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
09:17
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 99


2h 11m
07:28
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
09:39
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 3


2h 11m
07:51
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
10:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 59


2h 11m
20:33
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
22:44
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 13


2h 12m
09:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
11:38
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 9


2h 13m
08:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
11:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 15


2h 13m
09:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
12:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 19


2h 13m
10:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
13:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 23


2h 13m
11:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
14:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 27


2h 13m
12:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
15:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 31


2h 13m
13:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
16:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 35


2h 13m
14:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
17:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 39


2h 13m
15:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
18:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 41


2h 13m
16:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
18:23
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 43


2h 13m
16:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
19:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 45


2h 13m
17:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
19:23
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 47


2h 13m
17:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
20:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 179


2h 13m
17:58
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
20:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 185


2h 13m
18:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
20:54
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 53


2h 13m
18:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
21:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 187


2h 13m
18:58
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
21:11
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 57


2h 13m
19:49
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
22:02
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 1


2h 14m
07:35
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
09:49
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 145


2h 14m
13:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
15:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 153


2h 14m
14:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
16:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 161


2h 14m
15:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
17:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 169


2h 14m
16:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
18:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 177


2h 14m
17:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
19:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 193


2h 14m
19:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
21:55
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 87


2h 14m
21:18
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
23:32
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 5


2h 15m
08:12
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
10:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 7


2h 15m
08:27
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
10:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 89


2h 15m
21:39
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
23:54
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 271


2h 16m
06:20
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
08:36
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 61


2h 16m
09:41
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
11:57
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 63


2h 16m
10:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
12:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 65


2h 16m
11:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
13:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 67


2h 16m
12:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
14:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 69


2h 16m
13:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
15:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 71


2h 16m
14:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
16:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 73


2h 16m
15:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
17:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 165


2h 16m
16:17
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
18:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 173


2h 16m
17:17
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
19:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 181


2h 16m
18:17
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
20:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 51


2h 16m
18:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
20:42
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 11


2h 17m
09:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
11:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 17


2h 17m
10:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
12:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 21


2h 17m
11:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
13:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 25


2h 17m
12:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
14:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 29


2h 17m
13:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
15:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 33


2h 17m
14:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
16:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 37


2h 17m
15:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
17:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 171


2h 17m
16:58
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
19:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 49


2h 17m
18:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
20:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 55


2h 17m
19:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
21:27
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 195


2h 17m
19:58
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
22:15
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 75


2h 20m
16:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
18:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 77


2h 20m
17:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
19:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 79


2h 20m
19:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
21:46
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 81


2h 20m
20:10
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
22:30
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

NOZOMI 83


2h 20m
20:47
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
23:07
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

HIKARI 531


2h 28m
06:36
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
09:04
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

HIKARI 533


2h 30m
07:26
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
09:56
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

HIKARI 535


2h 56m
07:37
CN, 28/07

NAGOYA
Nagoya
10:33
CN, 28/07

HIROSHIMA
Hiroshima
¥ 13,540

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.