Lượt đi
Phnôm Pênh Xiêm Riệp
T7, 01/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Xiêm Riệp ngày đi Thứ bảy, 01 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 


5h 00m
15:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Mean Chey
20:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.504h 45m
16:20
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:05
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 17.505h 30m
23:45
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
05:15
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Oum Khun
US$ 13.005h 15m
07:15
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Mean Chey
12:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.505h 00m
01:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
06:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 18.005h 30m
01:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
07:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.005h 30m
23:55
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
05:25
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.005h 30m
12:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.505h 30m
18:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
00:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.506h 00m
08:45
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Sakura Avenue
14:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
US$ 12.006h 00m
09:45
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Sakura Avenue
15:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
US$ 12.006h 00m
12:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Sakura Avenue
18:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
US$ 12.005h 45m
06:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
11:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Seang Nam
US$ 15.505h 45m
07:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Seang Nam
US$ 15.505h 45m
09:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Seang Nam
US$ 15.505h 45m
10:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Seang Nam
US$ 15.505h 45m
11:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Seang Nam
US$ 15.505h 45m
13:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.505h 45m
15:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:15
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.505h 45m
16:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:15
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.505h 45m
17:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
23:15
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.506h 00m
06:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
06:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
07:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
07:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
08:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
08:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
09:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
09:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
10:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
10:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
11:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
11:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
12:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
12:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
13:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
13:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
14:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
14:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
15:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
15:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
16:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
16:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
17:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
23:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
17:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
23:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
18:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
00:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
18:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
00:30
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
19:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
01:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
19:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
01:30
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 14.006h 00m
22:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
04:30
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
US$ 14.006h 00m
23:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Night Market
05:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
US$ 14.005h 30m
02:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
07:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 18.005h 30m
20:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
02:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 18.005h 30m
21:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
03:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 18.005h 30m
23:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
04:30
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 18.005h 40m
08:20
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 17.506h 30m
00:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
07:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Oum Khun
US$ 11.006h 00m
14:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:30
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 15.506h 00m
08:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:00
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 17.506h 00m
13:45
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:45
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
Chợ Samaki
US$ 17.506h 00m
22:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
04:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
22:15
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
04:15
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
22:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
04:30
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
22:45
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
04:45
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
23:00
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
05:00
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
23:30
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
05:30
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
23:55
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
05:55
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.006h 00m
23:59
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
05:59
CN, 02/06

XIÊM RIỆP
Chong Kaosou
US$ 19.00

K6105


0h 50m
13:45
T7, 01/06

PHNÔM PÊNH
PNH
14:35
T7, 01/06

XIÊM RIỆP
SAI
US$ 75.69

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.