Lượt đi
Singapore Jakarta
CN, 30/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Jakarta ngày đi Chủ nhật, 30 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
3K203


2h 05m
13:40
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
14:45
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 152.18

3K201


2h 10m
07:50
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
09:00
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 152.18

TR276


1h 45m
10:20
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
11:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 206.57

QZ263


1h 50m
10:20
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
11:10
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 210.25

QG523


1h 55m
10:20
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
11:15
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 232.22

3K205


1h 55m
20:15
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
21:10
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 234.46

QZ261


1h 50m
19:40
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
20:30
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 243.40

QZ265


1h 55m
14:45
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
15:40
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 243.40

TR278


1h 45m
18:25
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
19:10
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 279.70

QG527


1h 50m
21:00
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
21:50
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 287.34

QZ267


1h 45m
12:00
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
12:45
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 290.32

GA8819


1h 50m
20:30
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
21:20
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 365.24

GA829


2h 00m
12:20
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
13:20
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 378.74

GA833


2h 00m
15:45
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
16:45
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 378.74

GA837


2h 00m
19:30
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
20:30
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 378.74

SQ950


1h 45m
06:20
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
07:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 473.47

SQ958


1h 45m
12:30
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
13:15
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 473.47

SQ956


1h 45m
09:25
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
10:10
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 561.62

SQ962


1h 45m
16:25
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
17:10
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 561.62

SQ964


1h 45m
17:20
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
18:05
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 561.62

SQ968


1h 45m
21:55
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
22:40
CN, 30/06

JAKARTA
CGK
S$ 692.20

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.