ขาไป
สิงคโปร์ จาการ์ต้า
พ., 14/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป จาการ์ต้า วัน พุธ, 14 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GA823


2ชม. 00น.
07:25
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
08:25
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 246.15

GA829


2ชม. 00น.
12:20
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
13:20
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 246.15

GA835


2ชม. 00น.
17:40
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
18:40
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 246.15

GA837


2ชม. 00น.
18:45
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
19:45
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 246.15

GA833


2ชม. 05น.
15:40
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
16:45
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 246.15

SQ950


1ชม. 45น.
06:20
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
07:05
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 318.54

SQ958


1ชม. 45น.
12:30
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
13:15
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 424.24

SQ962


1ชม. 45น.
16:25
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
17:10
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 551.66

SQ964


1ชม. 45น.
17:20
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
18:05
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 551.66

SQ968


1ชม. 45น.
21:55
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
22:40
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 551.66

SQ956


1ชม. 55น.
09:15
พ., 14/06

สิงคโปร์
SIN
10:10
พ., 14/06

จาการ์ต้า
CGK
S$ 551.66

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.