Lượt đi
Tokyo Fukuoka
T4, 07/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Fukuoka ngày đi Thứ tư, 07 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
NH1075


1h 50m
07:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
08:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH243


1h 50m
08:30
T4, 07/06

TOKYO
HND
10:20
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH245


1h 50m
09:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
10:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH255


1h 50m
13:40
T4, 07/06

TOKYO
HND
15:30
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH257


1h 50m
14:20
T4, 07/06

TOKYO
HND
16:10
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH259


1h 50m
15:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
16:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH269


1h 50m
19:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
20:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH239


1h 55m
06:25
T4, 07/06

TOKYO
HND
08:20
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3841


1h 55m
06:40
T4, 07/06

TOKYO
HND
08:35
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH241


1h 55m
07:25
T4, 07/06

TOKYO
HND
09:20
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3843


1h 55m
09:20
T4, 07/06

TOKYO
HND
11:15
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3845


1h 55m
10:15
T4, 07/06

TOKYO
HND
12:10
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH249


1h 55m
10:30
T4, 07/06

TOKYO
HND
12:25
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH251


1h 55m
11:30
T4, 07/06

TOKYO
HND
13:25
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3847


1h 55m
12:15
T4, 07/06

TOKYO
HND
14:10
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH253


1h 55m
12:40
T4, 07/06

TOKYO
HND
14:35
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3849


1h 55m
13:15
T4, 07/06

TOKYO
HND
15:10
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH261


1h 55m
15:50
T4, 07/06

TOKYO
HND
17:45
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3851


1h 55m
15:55
T4, 07/06

TOKYO
HND
17:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH263


1h 55m
16:30
T4, 07/06

TOKYO
HND
18:25
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH265


1h 55m
17:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
18:55
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH267


1h 55m
18:05
T4, 07/06

TOKYO
HND
20:00
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3853


1h 55m
18:30
T4, 07/06

TOKYO
HND
20:25
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH271


1h 55m
19:30
T4, 07/06

TOKYO
HND
21:25
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH3855


1h 55m
20:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
21:55
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

NH273


2h 00m
19:45
T4, 07/06

TOKYO
HND
21:45
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 19,449

JL303


1h 50m
06:25
T4, 07/06

TOKYO
HND
08:15
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL305


1h 50m
07:10
T4, 07/06

TOKYO
HND
09:00
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL307


1h 50m
08:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
09:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL315


1h 50m
11:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
12:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL319


1h 50m
13:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
14:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL325


1h 50m
16:00
T4, 07/06

TOKYO
HND
17:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL327


1h 50m
16:55
T4, 07/06

TOKYO
HND
18:45
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL331


1h 50m
18:45
T4, 07/06

TOKYO
HND
20:35
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL309


1h 55m
09:05
T4, 07/06

TOKYO
HND
11:00
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL311


1h 55m
09:15
T4, 07/06

TOKYO
HND
11:10
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL313


1h 55m
10:10
T4, 07/06

TOKYO
HND
12:05
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL323


1h 55m
15:05
T4, 07/06

TOKYO
HND
17:00
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

JL333


1h 55m
19:10
T4, 07/06

TOKYO
HND
21:05
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 21,544

NH247


1h 50m
09:40
T4, 07/06

TOKYO
HND
11:30
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 24,536

NOZOMI 99


4h 46m
06:00
T4, 07/06

TOKYO
Shinagawa
10:46
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 1


4h 52m
06:00
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
10:52
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 3


4h 54m
06:15
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
11:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 7


4h 54m
06:51
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
11:45
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 5


4h 57m
06:33
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
11:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 9


4h 57m
07:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
12:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 13


4h 57m
07:48
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
12:45
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 15


4h 57m
08:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
13:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 19


4h 57m
09:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
14:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 23


4h 57m
10:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
15:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 27


4h 57m
11:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
16:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 31


4h 57m
12:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
17:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 35


4h 57m
13:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
18:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 39


4h 57m
14:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
19:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 43


4h 57m
15:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
20:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 47


4h 57m
16:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
21:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 51


4h 57m
16:48
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
21:45
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 53


4h 57m
17:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
22:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 57


4h 57m
18:12
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
23:09
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 11


5h 00m
07:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
12:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 17


5h 00m
08:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
13:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 21


5h 00m
09:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
14:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 25


5h 00m
10:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
15:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 29


5h 00m
11:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
16:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 33


5h 00m
12:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
17:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 37


5h 00m
13:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
18:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 41


5h 00m
14:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
19:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 45


5h 00m
15:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
20:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 49


5h 00m
16:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
21:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 55


5h 00m
17:30
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
22:30
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

NOZOMI 59


5h 00m
18:51
T4, 07/06

TOKYO
Tokyo
23:51
T4, 07/06

FUKUOKA
Hakata
¥ 22,220

JL6047


2h 05m
08:50
T4, 07/06

TOKYO
NRT
10:55
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 43,836

JL6045


2h 10m
07:30
T4, 07/06

TOKYO
NRT
09:40
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 43,836

JL6049


2h 10m
10:30
T4, 07/06

TOKYO
NRT
12:40
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 43,836

JL6051


2h 10m
12:15
T4, 07/06

TOKYO
NRT
14:25
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 43,836

JL6055


2h 15m
15:35
T4, 07/06

TOKYO
NRT
17:50
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 43,836

JL6061


2h 15m
17:45
T4, 07/06

TOKYO
NRT
20:00
T4, 07/06

FUKUOKA
FUK
¥ 43,836

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.