Lượt đi
Tokyo Fukuoka
T3, 30/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Fukuoka ngày đi Thứ ba, 30 Tháng 4 2024

Khởi hành Đến Giá
 
GK501


2h 05m
06:20
T3, 30/04

TOKYO
NRT
08:25
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 15,681

MM519


2h 10m
07:30
T3, 30/04

TOKYO
NRT
09:40
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 15,632

GK535


2h 05m
19:00
T3, 30/04

TOKYO
NRT
21:05
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,203

GK503


2h 10m
07:10
T3, 30/04

TOKYO
NRT
09:20
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,203

MM525


2h 10m
12:50
T3, 30/04

TOKYO
NRT
15:00
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,242

MM527


2h 10m
15:50
T3, 30/04

TOKYO
NRT
18:00
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,242

GK513


2h 15m
15:25
T3, 30/04

TOKYO
NRT
17:40
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,203

GK519


2h 15m
17:55
T3, 30/04

TOKYO
NRT
20:10
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,203

MM529


2h 15m
18:40
T3, 30/04

TOKYO
NRT
20:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 17,242

GK505


2h 05m
08:45
T3, 30/04

TOKYO
NRT
10:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 19,233

GK507


2h 10m
10:30
T3, 30/04

TOKYO
NRT
12:40
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 19,233

GK509


2h 10m
12:15
T3, 30/04

TOKYO
NRT
14:25
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 19,233

MM521


2h 10m
09:20
T3, 30/04

TOKYO
NRT
11:30
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 19,282

MM523


2h 10m
10:25
T3, 30/04

TOKYO
NRT
12:35
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 19,282

NH239


1h 55m
06:20
T3, 30/04

TOKYO
HND
08:15
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3841


1h 55m
06:35
T3, 30/04

TOKYO
HND
08:30
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3843


1h 55m
09:20
T3, 30/04

TOKYO
HND
11:15
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3845


1h 55m
10:15
T3, 30/04

TOKYO
HND
12:10
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3847


1h 55m
12:15
T3, 30/04

TOKYO
HND
14:10
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3851


1h 55m
15:55
T3, 30/04

TOKYO
HND
17:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3853


1h 55m
18:30
T3, 30/04

TOKYO
HND
20:25
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH3849


2h 00m
13:15
T3, 30/04

TOKYO
HND
15:15
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,471

NH1075


1h 50m
06:50
T3, 30/04

TOKYO
HND
08:40
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH243


1h 50m
08:30
T3, 30/04

TOKYO
HND
10:20
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH245


1h 50m
09:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
10:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH247


1h 50m
09:50
T3, 30/04

TOKYO
HND
11:40
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH251


1h 50m
11:30
T3, 30/04

TOKYO
HND
13:20
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH255


1h 50m
13:35
T3, 30/04

TOKYO
HND
15:25
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH257


1h 50m
14:20
T3, 30/04

TOKYO
HND
16:10
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH269


1h 50m
19:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
20:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH241


1h 55m
07:35
T3, 30/04

TOKYO
HND
09:30
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH249


1h 55m
10:30
T3, 30/04

TOKYO
HND
12:25
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH253


1h 55m
12:25
T3, 30/04

TOKYO
HND
14:20
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH259


1h 55m
15:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
16:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH261


1h 55m
15:50
T3, 30/04

TOKYO
HND
17:45
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH263


1h 55m
16:25
T3, 30/04

TOKYO
HND
18:20
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH267


1h 55m
18:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
19:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH271


1h 55m
19:20
T3, 30/04

TOKYO
HND
21:15
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH273


1h 55m
19:35
T3, 30/04

TOKYO
HND
21:30
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH265


2h 00m
17:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
19:00
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 27,789

NH3855


1h 55m
20:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
21:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 33,852

JL305


1h 50m
07:10
T3, 30/04

TOKYO
HND
09:00
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL315


1h 50m
11:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
12:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL319


1h 50m
13:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
14:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL321


1h 50m
14:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
15:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL303


1h 55m
06:25
T3, 30/04

TOKYO
HND
08:20
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL307


1h 55m
08:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
09:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL309


1h 55m
09:05
T3, 30/04

TOKYO
HND
11:00
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL311


1h 55m
09:15
T3, 30/04

TOKYO
HND
11:10
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL313


1h 55m
10:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
11:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL317


1h 55m
11:55
T3, 30/04

TOKYO
HND
13:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL323


1h 55m
15:10
T3, 30/04

TOKYO
HND
17:05
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL325


1h 55m
16:00
T3, 30/04

TOKYO
HND
17:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL327


1h 55m
16:55
T3, 30/04

TOKYO
HND
18:50
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL329


2h 00m
17:55
T3, 30/04

TOKYO
HND
19:55
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL331


2h 00m
18:45
T3, 30/04

TOKYO
HND
20:45
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL333


2h 00m
19:10
T3, 30/04

TOKYO
HND
21:10
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

JL335


2h 00m
19:40
T3, 30/04

TOKYO
HND
21:40
T3, 30/04

FUKUOKA
FUK
¥ 38,523

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.