ขาไป
โตเกียว ฟูกูโอกะ
ศ., 26/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูกูโอกะ วัน ศุกร์, 26 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
MM529


2ชม. 10น.
18:40
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
20:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 10,787

MM519


2ชม. 05น.
07:30
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
09:35
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,220

GK535


2ชม. 05น.
19:00
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
21:05
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,473

GK503


2ชม. 10น.
07:10
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
09:20
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,473

GK517


2ชม. 10น.
16:40
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
18:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,473

GK513


2ชม. 15น.
15:25
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
17:40
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,473

GK519


2ชม. 15น.
17:55
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
20:10
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,473

MM525


2ชม. 05น.
12:55
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
15:00
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 12,151

MM527


2ชม. 05น.
15:55
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
18:00
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 12,173

MM521


2ชม. 05น.
09:20
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
11:25
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 13,516

MM523


2ชม. 05น.
10:25
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
12:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 13,537

GK505


2ชม. 05น.
08:45
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
10:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 14,107

GK509


2ชม. 10น.
12:15
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
14:25
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 14,107

GK507


2ชม. 10น.
10:30
ศ., 26/07

โตเกียว
NRT
12:40
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 15,627

JL303


1ชม. 45น.
06:25
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
08:10
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL305


1ชม. 45น.
07:15
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
09:00
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL307


1ชม. 45น.
08:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
09:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL323


1ชม. 50น.
15:10
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
17:00
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL325


1ชม. 50น.
16:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
17:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL327


1ชม. 50น.
16:55
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
18:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL329


1ชม. 50น.
17:55
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
19:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL331


1ชม. 50น.
18:45
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
20:35
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL333


1ชม. 50น.
19:10
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
21:00
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

JL335


1ชม. 55น.
19:40
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
21:35
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,765

NOZOMI 1


4ชม. 52น.
06:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
10:52
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 3


4ชม. 54น.
06:15
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
11:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 7


4ชม. 54น.
06:51
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
11:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 5


4ชม. 57น.
06:33
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
11:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 9


4ชม. 57น.
07:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
12:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 109


4ชม. 57น.
07:21
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
12:18
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 13


4ชม. 57น.
07:48
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
12:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 15


4ชม. 57น.
08:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
13:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 19


4ชม. 57น.
09:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
14:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 23


4ชม. 57น.
10:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
15:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 27


4ชม. 57น.
11:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
16:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 31


4ชม. 57น.
12:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
17:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 35


4ชม. 57น.
13:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
18:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 39


4ชม. 57น.
14:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
19:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 43


4ชม. 57น.
15:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
20:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 171


4ชม. 57น.
15:21
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
20:18
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 47


4ชม. 57น.
16:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
21:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 51


4ชม. 57น.
16:48
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
21:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 53


4ชม. 57น.
17:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
22:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 57


4ชม. 57น.
18:12
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
23:09
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 11


5ชม. 00น.
07:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
12:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 17


5ชม. 00น.
08:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
13:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 21


5ชม. 00น.
09:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
14:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 25


5ชม. 00น.
10:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
15:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 29


5ชม. 00น.
11:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
16:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 33


5ชม. 00น.
12:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
17:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 37


5ชม. 00น.
13:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
18:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 41


5ชม. 00น.
14:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
19:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 45


5ชม. 00น.
15:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
20:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 49


5ชม. 00น.
16:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
21:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 55


5ชม. 00น.
17:30
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
22:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 59


5ชม. 00น.
18:51
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
23:51
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 121


5ชม. 03น.
09:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
14:03
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 129


5ชม. 03น.
10:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
15:03
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 137


5ชม. 03น.
11:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
16:03
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 161


5ชม. 03น.
14:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
19:03
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 177


5ชม. 03น.
16:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
21:03
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 193


5ชม. 03น.
18:00
ศ., 26/07

โตเกียว
โตเกียว
23:03
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NH239


1ชม. 50น.
06:20
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
08:10
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH3841


1ชม. 55น.
06:35
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
08:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH3843


1ชม. 55น.
09:20
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
11:15
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH3845


1ชม. 55น.
10:15
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
12:10
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH3851


1ชม. 55น.
15:55
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
17:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH3853


1ชม. 55น.
18:30
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
20:25
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH1075


1ชม. 45น.
06:50
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
08:35
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH243


1ชม. 45น.
08:30
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
10:15
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH245


1ชม. 45น.
09:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
10:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH247


1ชม. 45น.
09:50
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
11:35
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH251


1ชม. 45น.
11:30
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
13:15
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH253


1ชม. 45น.
12:30
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
14:15
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH255


1ชม. 45น.
13:35
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
15:20
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH257


1ชม. 45น.
14:20
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
16:05
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH269


1ชม. 45น.
19:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
20:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH3849


2ชม. 00น.
13:15
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
15:15
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,531

NH241


1ชม. 50น.
07:35
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
09:25
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH259


1ชม. 50น.
15:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
16:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH261


1ชม. 50น.
15:50
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
17:40
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH263


1ชม. 50น.
16:25
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
18:15
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH271


1ชม. 50น.
19:20
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
21:10
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH265


1ชม. 55น.
17:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
18:55
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH267


1ชม. 55น.
18:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
19:55
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

NH273


1ชม. 55น.
19:35
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
21:30
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,834

JL309


1ชม. 50น.
09:10
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
11:00
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,789

JL311


1ชม. 50น.
09:15
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
11:05
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,789

JL319


1ชม. 45น.
13:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
14:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,910

JL321


1ชม. 45น.
14:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
15:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,910

NH3847


1ชม. 55น.
12:15
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
14:10
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 32,620

NH249


1ชม. 50น.
10:30
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
12:20
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 32,942

JL315


1ชม. 45น.
11:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
12:45
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,204

JL317


1ชม. 45น.
11:55
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
13:40
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,204

JL313


1ชม. 50น.
10:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
11:50
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,567

NH3855


1ชม. 55น.
20:00
ศ., 26/07

โตเกียว
HND
21:55
ศ., 26/07

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,684

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.