ขาไป
โตเกียว ฟูกูโอกะ
พ., 07/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูกูโอกะ วัน พุธ, 07 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NH1075


1ชม. 50น.
07:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
08:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH243


1ชม. 50น.
08:30
พ., 07/06

โตเกียว
HND
10:20
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH245


1ชม. 50น.
09:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
10:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH255


1ชม. 50น.
13:40
พ., 07/06

โตเกียว
HND
15:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH257


1ชม. 50น.
14:20
พ., 07/06

โตเกียว
HND
16:10
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH259


1ชม. 50น.
15:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
16:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH269


1ชม. 50น.
19:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
20:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH239


1ชม. 55น.
06:25
พ., 07/06

โตเกียว
HND
08:20
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3841


1ชม. 55น.
06:40
พ., 07/06

โตเกียว
HND
08:35
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH241


1ชม. 55น.
07:25
พ., 07/06

โตเกียว
HND
09:20
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3843


1ชม. 55น.
09:20
พ., 07/06

โตเกียว
HND
11:15
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3845


1ชม. 55น.
10:15
พ., 07/06

โตเกียว
HND
12:10
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH249


1ชม. 55น.
10:30
พ., 07/06

โตเกียว
HND
12:25
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH251


1ชม. 55น.
11:30
พ., 07/06

โตเกียว
HND
13:25
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3847


1ชม. 55น.
12:15
พ., 07/06

โตเกียว
HND
14:10
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH253


1ชม. 55น.
12:40
พ., 07/06

โตเกียว
HND
14:35
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3849


1ชม. 55น.
13:15
พ., 07/06

โตเกียว
HND
15:10
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH261


1ชม. 55น.
15:50
พ., 07/06

โตเกียว
HND
17:45
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3851


1ชม. 55น.
15:55
พ., 07/06

โตเกียว
HND
17:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH263


1ชม. 55น.
16:30
พ., 07/06

โตเกียว
HND
18:25
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH265


1ชม. 55น.
17:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
18:55
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH267


1ชม. 55น.
18:05
พ., 07/06

โตเกียว
HND
20:00
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3853


1ชม. 55น.
18:30
พ., 07/06

โตเกียว
HND
20:25
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH271


1ชม. 55น.
19:30
พ., 07/06

โตเกียว
HND
21:25
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH3855


1ชม. 55น.
20:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
21:55
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

NH273


2ชม. 00น.
19:45
พ., 07/06

โตเกียว
HND
21:45
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 19,410

JL303


1ชม. 50น.
06:25
พ., 07/06

โตเกียว
HND
08:15
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL305


1ชม. 50น.
07:10
พ., 07/06

โตเกียว
HND
09:00
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL307


1ชม. 50น.
08:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
09:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL315


1ชม. 50น.
11:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
12:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL319


1ชม. 50น.
13:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
14:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL325


1ชม. 50น.
16:00
พ., 07/06

โตเกียว
HND
17:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL327


1ชม. 50น.
16:55
พ., 07/06

โตเกียว
HND
18:45
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL331


1ชม. 50น.
18:45
พ., 07/06

โตเกียว
HND
20:35
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL309


1ชม. 55น.
09:05
พ., 07/06

โตเกียว
HND
11:00
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL311


1ชม. 55น.
09:15
พ., 07/06

โตเกียว
HND
11:10
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL313


1ชม. 55น.
10:10
พ., 07/06

โตเกียว
HND
12:05
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL323


1ชม. 55น.
15:05
พ., 07/06

โตเกียว
HND
17:00
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

JL333


1ชม. 55น.
19:10
พ., 07/06

โตเกียว
HND
21:05
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,501

NH247


1ชม. 50น.
09:40
พ., 07/06

โตเกียว
HND
11:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 24,487

NOZOMI 99


4ชม. 46น.
06:00
พ., 07/06

โตเกียว
ชินางาวะ
10:46
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 1


4ชม. 52น.
06:00
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
10:52
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 3


4ชม. 54น.
06:15
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
11:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 7


4ชม. 54น.
06:51
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
11:45
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 5


4ชม. 57น.
06:33
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
11:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 9


4ชม. 57น.
07:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
12:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 13


4ชม. 57น.
07:48
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
12:45
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 15


4ชม. 57น.
08:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
13:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 19


4ชม. 57น.
09:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
14:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 23


4ชม. 57น.
10:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
15:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 27


4ชม. 57น.
11:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
16:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 31


4ชม. 57น.
12:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
17:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 35


4ชม. 57น.
13:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
18:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 39


4ชม. 57น.
14:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
19:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 43


4ชม. 57น.
15:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
20:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 47


4ชม. 57น.
16:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
21:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 51


4ชม. 57น.
16:48
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
21:45
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 53


4ชม. 57น.
17:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
22:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 57


4ชม. 57น.
18:12
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
23:09
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 11


5ชม. 00น.
07:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
12:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 17


5ชม. 00น.
08:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
13:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 21


5ชม. 00น.
09:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
14:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 25


5ชม. 00น.
10:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
15:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 29


5ชม. 00น.
11:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
16:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 33


5ชม. 00น.
12:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
17:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 37


5ชม. 00น.
13:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
18:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 41


5ชม. 00น.
14:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
19:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 45


5ชม. 00น.
15:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
20:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 49


5ชม. 00น.
16:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
21:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 55


5ชม. 00น.
17:30
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
22:30
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

NOZOMI 59


5ชม. 00น.
18:51
พ., 07/06

โตเกียว
โตเกียว
23:51
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
ฮากาตะ
¥ 22,220

JL6047


2ชม. 05น.
08:50
พ., 07/06

โตเกียว
NRT
10:55
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,748

JL6045


2ชม. 10น.
07:30
พ., 07/06

โตเกียว
NRT
09:40
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,748

JL6049


2ชม. 10น.
10:30
พ., 07/06

โตเกียว
NRT
12:40
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,748

JL6051


2ชม. 10น.
12:15
พ., 07/06

โตเกียว
NRT
14:25
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,748

JL6055


2ชม. 15น.
15:35
พ., 07/06

โตเกียว
NRT
17:50
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,748

JL6061


2ชม. 15น.
17:45
พ., 07/06

โตเกียว
NRT
20:00
พ., 07/06

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 43,748

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.