ขาไป
โตเกียว ฟูกูโอกะ
ศ., 26/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูกูโอกะ วัน ศุกร์, 26 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK501


2ชม. 05น.
06:20
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
08:25
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 13,930

GK503


2ชม. 10น.
07:10
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
09:20
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 15,439

GK505


2ชม. 05น.
08:45
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
10:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 16,948

MM519


2ชม. 10น.
07:30
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
09:40
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 18,755

GK507


2ชม. 10น.
10:30
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
12:40
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 18,959

GK509


2ชม. 10น.
12:15
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
14:25
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 18,959

MM521


2ชม. 10น.
09:20
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
11:30
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,379

MM523


2ชม. 10น.
10:25
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
12:35
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,379

GK513


2ชม. 15น.
15:25
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
17:40
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,273

MM525


2ชม. 10น.
12:50
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
15:00
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 22,386

GK517


2ชม. 10น.
16:40
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
18:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 23,687

MM527


2ชม. 10น.
15:50
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
18:00
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 26,851

MM529


2ชม. 15น.
18:40
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
20:55
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 29,265

GK519


2ชม. 15น.
17:55
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
20:10
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 29,420

GK535


2ชม. 05น.
19:00
ศ., 26/04

โตเกียว
NRT
21:05
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 32,437

NH239


1ชม. 55น.
06:20
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
08:15
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,464

NH3841


1ชม. 55น.
06:35
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
08:30
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,464

NH3843


1ชม. 55น.
09:20
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
11:15
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,464

NH3845


1ชม. 55น.
10:15
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
12:10
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,464

NH3847


1ชม. 55น.
12:15
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
14:10
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,464

NH3849


2ชม. 00น.
13:15
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
15:15
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,464

NH1075


1ชม. 50น.
06:50
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
08:40
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH243


1ชม. 50น.
08:30
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
10:20
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH245


1ชม. 50น.
09:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
10:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH247


1ชม. 50น.
09:50
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
11:40
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH251


1ชม. 50น.
11:30
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
13:20
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH255


1ชม. 50น.
13:35
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
15:25
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH241


1ชม. 55น.
07:35
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
09:30
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH249


1ชม. 55น.
10:30
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
12:25
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

NH253


1ชม. 55น.
12:25
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
14:20
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,760

JL305


1ชม. 50น.
07:10
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
09:00
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL315


1ชม. 50น.
11:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
12:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL303


1ชม. 55น.
06:25
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
08:20
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL307


1ชม. 55น.
08:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
09:55
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL311


1ชม. 55น.
09:15
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
11:10
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL313


1ชม. 55น.
10:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
11:55
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL317


1ชม. 55น.
11:55
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
13:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL323


1ชม. 55น.
15:10
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
17:05
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL327


1ชม. 55น.
16:55
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
18:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 45,547

JL319


1ชม. 50น.
13:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
14:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,653

JL321


1ชม. 50น.
14:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
15:50
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,653

JL309


1ชม. 55น.
09:05
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
11:00
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,653

JL325


1ชม. 55น.
16:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
17:55
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,653

JL329


2ชม. 00น.
17:55
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
19:55
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,653

JL331


2ชม. 00น.
18:45
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
20:45
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,653

NH257


1ชม. 50น.
14:20
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
16:10
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 47,186

NH259


1ชม. 55น.
15:00
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
16:55
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 47,186

NH261


1ชม. 55น.
15:50
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
17:45
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 47,186

JL335


2ชม. 00น.
19:40
ศ., 26/04

โตเกียว
HND
21:40
ศ., 26/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 50,443

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.