Lượt đi
Tokyo Kyoto
T3, 30/04
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Kyoto ngày đi Thứ ba, 30 Tháng 4 2024

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 265


2h 00m
21:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:31
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 487


2h 01m
21:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 99


2h 02m
06:00
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:02
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 287


2h 02m
06:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:33
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 293


2h 04m
07:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 109


2h 04m
07:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 305


2h 04m
08:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 307


2h 04m
08:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 317


2h 04m
09:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 409


2h 04m
15:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 433


2h 04m
17:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 445


2h 04m
18:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 379


2h 05m
13:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 395


2h 05m
14:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 397


2h 05m
14:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 453


2h 05m
18:55
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 463


2h 05m
19:40
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:45
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 477


2h 05m
20:37
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:42
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 429


2h 07m
16:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 303


2h 08m
08:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 213


2h 08m
09:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 325


2h 08m
10:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 221


2h 08m
10:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 339


2h 08m
11:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 345


2h 08m
11:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 361


2h 08m
12:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 385


2h 08m
14:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 401


2h 08m
15:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 415


2h 08m
16:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 443


2h 08m
18:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 451


2h 08m
19:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 469


2h 08m
20:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 501


2h 34m
07:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 503


2h 34m
08:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 505


2h 34m
09:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 507


2h 34m
10:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 509


2h 34m
11:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 511


2h 34m
12:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 513


2h 34m
13:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 515


2h 34m
14:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 517


2h 34m
15:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 519


2h 34m
16:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 521


2h 34m
17:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:37
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 661


2h 34m
19:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:04
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 633


2h 39m
07:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 635


2h 39m
08:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 637


2h 39m
09:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 639


2h 39m
10:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 641


2h 39m
11:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 643


2h 39m
12:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 645


2h 39m
13:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 647


2h 39m
14:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 649


2h 39m
15:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 651


2h 39m
16:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 653


2h 39m
17:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 657


2h 39m
18:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 659


2h 46m
19:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:49
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 631


2h 48m
06:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 663


2h 49m
20:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:01
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 655


2h 51m
18:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:54
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 101


2h 02m
06:13
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 103


2h 02m
06:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:33
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 105


2h 02m
06:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 289


2h 02m
06:52
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:54
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 483


2h 02m
21:04
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 473


2h 03m
20:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:28
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 479


2h 03m
20:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:52
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 481


2h 03m
20:55
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:58
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 485


2h 03m
21:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
23:20
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 295


2h 04m
07:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 115


2h 04m
08:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 123


2h 04m
09:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 329


2h 04m
10:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 131


2h 04m
10:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 341


2h 04m
11:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 139


2h 04m
11:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 357


2h 04m
12:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 359


2h 04m
12:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 147


2h 04m
12:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 373


2h 04m
13:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 375


2h 04m
13:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 155


2h 04m
13:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 389


2h 04m
14:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 391


2h 04m
14:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 163


2h 04m
14:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 405


2h 04m
15:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 407


2h 04m
15:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 171


2h 04m
15:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 419


2h 04m
16:17
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 421


2h 04m
16:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 179


2h 04m
16:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 435


2h 04m
17:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 187


2h 04m
17:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 447


2h 04m
18:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 195


2h 04m
18:28
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 457


2h 04m
19:19
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 459


2h 04m
19:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 283


2h 05m
06:16
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 291


2h 05m
07:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 107


2h 05m
07:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 111


2h 05m
07:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 117


2h 05m
08:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 125


2h 05m
09:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 133


2h 05m
10:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 141


2h 05m
11:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 149


2h 05m
12:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 381


2h 05m
13:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 157


2h 05m
13:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 165


2h 05m
14:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 173


2h 05m
15:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 181


2h 05m
16:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 189


2h 05m
17:46
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 475


2h 05m
20:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:36
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 285


2h 06m
06:25
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
08:31
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 471


2h 06m
20:10
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:16
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 301


2h 07m
07:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 323


2h 07m
09:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 337


2h 07m
10:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 353


2h 07m
11:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 369


2h 07m
12:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 441


2h 07m
17:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 467


2h 07m
19:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
22:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 297


2h 08m
07:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 113


2h 08m
07:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
09:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 309


2h 08m
08:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 119


2h 08m
08:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 311


2h 08m
08:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 315


2h 08m
09:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 319


2h 08m
09:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 321


2h 08m
09:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 127


2h 08m
09:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
11:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 331


2h 08m
10:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 335


2h 08m
10:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 135


2h 08m
10:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
12:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 137


2h 08m
11:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 347


2h 08m
11:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 143


2h 08m
11:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
13:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 355


2h 08m
12:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 145


2h 08m
12:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 363


2h 08m
12:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 367


2h 08m
12:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 371


2h 08m
13:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 153


2h 08m
13:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 159


2h 08m
13:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
15:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 387


2h 08m
14:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 161


2h 08m
14:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 167


2h 08m
14:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 403


2h 08m
15:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 169


2h 08m
15:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 411


2h 08m
15:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 413


2h 08m
15:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 417


2h 08m
16:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 177


2h 08m
16:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 425


2h 08m
16:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 427


2h 08m
16:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 431


2h 08m
17:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 185


2h 08m
17:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 437


2h 08m
17:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 191


2h 08m
17:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 193


2h 08m
18:07
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 449


2h 08m
18:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 197


2h 08m
18:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
20:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 455


2h 08m
19:01
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:09
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 461


2h 08m
19:31
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:39
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

NOZOMI 465


2h 09m
19:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
21:58
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 14,570

KODAMA 755


3h 28m
19:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:25
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 703


3h 37m
06:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 707


3h 37m
07:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 711


3h 37m
08:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 715


3h 37m
09:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 719


3h 37m
10:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 723


3h 37m
11:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 727


3h 37m
12:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 731


3h 37m
13:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 735


3h 37m
14:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 739


3h 37m
15:57
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:34
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 299


2h 07m
07:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
10:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,570

NOZOMI 351


2h 07m
11:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,570

NOZOMI 383


2h 07m
13:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
16:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,570

NOZOMI 399


2h 07m
14:59
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
17:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,570

NOZOMI 183


2h 08m
16:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
18:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,570

NOZOMI 263


2h 07m
21:24
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:31
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 1


2h 08m
06:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
08:08
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 151


2h 08m
12:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
14:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 439


2h 08m
17:49
T3, 30/04

TOKYO
Shinagawa
19:57
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 3


2h 09m
06:15
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
08:24
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 201


2h 09m
06:42
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
08:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 95


2h 09m
20:54
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:03
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 7


2h 10m
06:51
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:01
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 91


2h 10m
20:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:31
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 93


2h 10m
20:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:49
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 261


2h 10m
21:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:22
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 9


2h 11m
07:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 205


2h 11m
07:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 15


2h 11m
08:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 209


2h 11m
08:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 19


2h 11m
09:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 217


2h 11m
09:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 23


2h 11m
10:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 223


2h 11m
10:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 27


2h 11m
11:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 343


2h 11m
11:18
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:29
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 31


2h 11m
12:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 35


2h 11m
13:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 377


2h 11m
13:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 39


2h 11m
14:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 393


2h 11m
14:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 43


2h 11m
15:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 47


2h 11m
16:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 423


2h 11m
16:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 53


2h 11m
17:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 243


2h 11m
17:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 57


2h 11m
18:12
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:23
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 249


2h 11m
18:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 85


2h 11m
19:21
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:32
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 259


2h 11m
21:03
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
23:14
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 5


2h 12m
06:33
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
08:45
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 203


2h 12m
07:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:12
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 207


2h 12m
07:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 13


2h 12m
07:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 211


2h 12m
08:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 63


2h 12m
08:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 215


2h 12m
09:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 219


2h 12m
09:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 65


2h 12m
09:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 327


2h 12m
10:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 333


2h 12m
10:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 67


2h 12m
10:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 349


2h 12m
11:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 69


2h 12m
11:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 365


2h 12m
12:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 71


2h 12m
12:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 73


2h 12m
13:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 75


2h 12m
14:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 235


2h 12m
15:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 77


2h 12m
15:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 239


2h 12m
16:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 51


2h 12m
16:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 245


2h 12m
17:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 79


2h 12m
17:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:00
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 251


2h 12m
18:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:51
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 83


2h 12m
19:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 257


2h 12m
20:09
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:21
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 87


2h 13m
19:39
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:52
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 255


2h 13m
19:48
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:01
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 89


2h 13m
20:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
22:13
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 11


2h 14m
07:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
09:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 17


2h 14m
08:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 21


2h 14m
09:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 25


2h 14m
10:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 29


2h 14m
11:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 33


2h 14m
12:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 37


2h 14m
13:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 41


2h 14m
14:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 45


2h 14m
15:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 49


2h 14m
16:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 55


2h 14m
17:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 81


2h 14m
18:30
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:44
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 61


2h 15m
08:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
10:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 313


2h 15m
08:51
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 121


2h 15m
09:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
11:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 129


2h 15m
10:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
12:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 225


2h 15m
11:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
13:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 227


2h 15m
12:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
14:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 229


2h 15m
13:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
15:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 231


2h 15m
14:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
16:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 233


2h 15m
15:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
17:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 237


2h 15m
16:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
18:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 241


2h 15m
17:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
19:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 247


2h 15m
18:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
20:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 59


2h 15m
18:51
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:06
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

NOZOMI 253


2h 15m
19:00
T3, 30/04

TOKYO
Tokyo
21:15
T3, 30/04

KYOTO
Kyoto
¥ 15,770

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.