Lượt đi
Udon Thani Băng Cốc
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Udon Thani đến Băng Cốc ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ201
09:00
CN, 18/04
10:00
CN, 18/04
1h 00m
1,658 ฿
VZ209
11:35
CN, 18/04
12:35
CN, 18/04
1h 00m
1,826 ฿
VZ207
19:00
CN, 18/04
20:00
CN, 18/04
1h 00m
1,826 ฿
FD3349
08:20
CN, 18/04
09:25
CN, 18/04
1h 05m
1,840 ฿
FD3351
21:30
CN, 18/04
22:35
CN, 18/04
1h 05m
1,840 ฿
DD313
19:00
CN, 18/04
20:00
CN, 18/04
1h 00m
1,877 ฿
DD99
21:35
CN, 18/04
22:40
CN, 18/04
1h 05m
1,877 ฿
FD3359
19:55
CN, 18/04
21:10
CN, 18/04
1h 15m
1,840 ฿
VZ205
15:00
CN, 18/04
16:00
CN, 18/04
1h 00m
2,001 ฿
DD89
07:35
CN, 18/04
08:35
CN, 18/04
1h 00m
2,065 ฿
DD305
11:50
CN, 18/04
12:50
CN, 18/04
1h 00m
2,065 ฿
DD311
17:10
CN, 18/04
18:10
CN, 18/04
1h 00m
2,065 ฿
FD3357
17:30
CN, 18/04
18:40
CN, 18/04
1h 10m
2,065 ฿
SL611
18:45
CN, 18/04
19:55
CN, 18/04
1h 10m
2,270 ฿
EX76
08:16
CN, 18/04
17:10
CN, 18/04
8h 54m
245 ฿
FD3355
16:05
CN, 18/04
17:05
CN, 18/04
1h 00m
2,441 ฿
DD309
13:55
CN, 18/04
14:55
CN, 18/04
1h 00m
2,478 ฿
TG2003
09:05
CN, 18/04
10:15
CN, 18/04
1h 10m
2,539 ฿
RP134
19:38
CN, 18/04
05:45
T2, 19/04
10h 07m
205 ฿
TG2009
19:50
CN, 18/04
21:00
CN, 18/04
1h 10m
2,665 ฿
TG2005
14:05
CN, 18/04
15:20
CN, 18/04
1h 15m
2,665 ฿
18:00
CN, 18/04
04:00
T2, 19/04
10h 00m
539 ฿
20:00
CN, 18/04
06:00
T2, 19/04
10h 00m
715 ฿
17:30
CN, 18/04
03:30
T2, 19/04
10h 00m
748 ฿
SP26
20:20
CN, 18/04
06:00
T2, 19/04
9h 40m
979 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.