ขาไป
Can Tho Ho Chi Minh
อ., 16/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Can Tho ไป Ho Chi Minh วัน อังคาร, 16 สิงหาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 00น.
00:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
04:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
01:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
05:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
02:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
06:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
02:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
06:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
03:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
07:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
165,000 đ4ชม. 00น.
03:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
07:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
03:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
07:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
04:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
08:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
04:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
08:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
05:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
09:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
05:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
09:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
06:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
10:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
06:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
10:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
07:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
11:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
07:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
11:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
08:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
12:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
08:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
12:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
165,000 đ4ชม. 00น.
08:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
12:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
08:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
12:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
09:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
13:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
09:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
13:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
09:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
13:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
10:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
14:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
10:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
14:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
10:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
14:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
11:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
15:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
11:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
15:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
12:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
16:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
12:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
16:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
165,000 đ4ชม. 00น.
12:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
16:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
12:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
16:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
13:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
17:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
13:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
17:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
13:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
17:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
14:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
18:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
165,000 đ4ชม. 00น.
14:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
18:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
14:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
18:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
14:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
18:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
15:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
19:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
15:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
19:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
15:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
19:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
16:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
20:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
16:01
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
20:01
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
16:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
20:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
17:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
21:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Dong
165,000 đ4ชม. 00น.
17:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
21:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
17:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
21:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
18:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
22:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
18:30
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
22:30
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
19:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
23:00
อ., 16/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
20:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
00:00
พ., 17/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
21:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
01:00
พ., 17/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
22:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
02:00
พ., 17/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ4ชม. 00น.
23:00
อ., 16/08

เกิ่นเทอ
Central
03:00
พ., 17/08

โฮจิมินห์
Mien Tay
165,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.