ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
จ., 17/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน จันทร์, 17 สิงหาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SL754
07:45
จ., 17/08
09:10
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,097 ฿
SL770
13:35
จ., 17/08
15:00
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,097 ฿
SL756
18:55
จ., 17/08
20:25
จ., 17/08
1ชม. 30นาที
1,097 ฿
DD7502
09:30
จ., 17/08
10:50
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,206 ฿
DD7514
15:05
จ., 17/08
16:25
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,206 ฿
FD3005
12:45
จ., 17/08
14:05
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,352 ฿
FD3017
11:30
จ., 17/08
12:55
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,352 ฿
FD3007
14:20
จ., 17/08
15:45
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,352 ฿
FD3021
16:05
จ., 17/08
17:30
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,352 ฿
FD3027
18:20
จ., 17/08
19:45
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,352 ฿
FD3011
19:50
จ., 17/08
21:15
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,352 ฿
FD3029
07:35
จ., 17/08
08:55
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,608 ฿
FD3001
09:10
จ., 17/08
10:30
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,608 ฿
FD3091
10:35
จ., 17/08
11:55
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,608 ฿
SL778
20:30
จ., 17/08
21:55
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
2,486 ฿
20:00
จ., 17/08
13:00
อ., 18/08
17ชม. 00นาที
ยังไม่เปิดให้จอง

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.