ขาไป
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
ศ., 23/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ปักกิ่ง ไป เซี่ยงไฮ้ วัน ศุกร์, 23 เมษายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
CA1835
08:00
ศ., 23/04
10:15
ศ., 23/04
2ชม. 15นาที
685 元
KN5737
07:15
ศ., 23/04
09:25
ศ., 23/04
2ชม. 10นาที
696 元
G153
17:16
ศ., 23/04
23:08
ศ., 23/04
5ชม. 52นาที
498 元
G17
19:00
ศ., 23/04
23:18
ศ., 23/04
4ชม. 18นาที
598 元
G1
09:00
ศ., 23/04
13:28
ศ., 23/04
4ชม. 28นาที
598 元
G7
10:00
ศ., 23/04
14:28
ศ., 23/04
4ชม. 28นาที
598 元
G3
14:00
ศ., 23/04
18:28
ศ., 23/04
4ชม. 28นาที
598 元
G11
15:00
ศ., 23/04
19:33
ศ., 23/04
4ชม. 33นาที
598 元
G143
07:50
ศ., 23/04
13:12
ศ., 23/04
5ชม. 22นาที
553 元
G5
07:00
ศ., 23/04
11:29
ศ., 23/04
4ชม. 29นาที
604 元
G9
12:00
ศ., 23/04
16:36
ศ., 23/04
4ชม. 36นาที
598 元
G13
17:00
ศ., 23/04
21:36
ศ., 23/04
4ชม. 36นาที
598 元
G169
16:40
ศ., 23/04
22:35
ศ., 23/04
5ชม. 55นาที
525 元
G21
19:08
ศ., 23/04
23:40
ศ., 23/04
4ชม. 32นาที
604 元
G157
17:36
ศ., 23/04
23:33
ศ., 23/04
5ชม. 57นาที
526 元
G145
14:35
ศ., 23/04
20:34
ศ., 23/04
5ชม. 59นาที
526 元
G141
14:10
ศ., 23/04
20:10
ศ., 23/04
6ชม. 00นาที
526 元
G101
06:36
ศ., 23/04
12:40
ศ., 23/04
6ชม. 04นาที
524 元
G41
09:12
ศ., 23/04
14:49
ศ., 23/04
5ชม. 37นาที
553 元
G15
18:00
ศ., 23/04
22:43
ศ., 23/04
4ชม. 43นาที
604 元
G115
09:20
ศ., 23/04
14:58
ศ., 23/04
5ชม. 38นาที
553 元
G147
15:50
ศ., 23/04
22:00
ศ., 23/04
6ชม. 10นาที
525 元
G107
08:05
ศ., 23/04
13:46
ศ., 23/04
5ชม. 41นาที
553 元
G113
08:50
ศ., 23/04
14:33
ศ., 23/04
5ชม. 43นาที
553 元
G105
07:20
ศ., 23/04
13:08
ศ., 23/04
5ชม. 48นาที
551 元
G111
08:35
ศ., 23/04
14:22
ศ., 23/04
5ชม. 47นาที
553 元
G127
11:30
ศ., 23/04
17:20
ศ., 23/04
5ชม. 50นาที
553 元
G133
12:50
ศ., 23/04
18:40
ศ., 23/04
5ชม. 50นาที
553 元
G139
13:45
ศ., 23/04
20:05
ศ., 23/04
6ชม. 20นาที
526 元
G135
13:05
ศ., 23/04
18:59
ศ., 23/04
5ชม. 54นาที
553 元
G131
12:20
ศ., 23/04
18:16
ศ., 23/04
5ชม. 56นาที
553 元
G155
15:45
ศ., 23/04
21:41
ศ., 23/04
5ชม. 56นาที
553 元
G125
11:10
ศ., 23/04
17:07
ศ., 23/04
5ชม. 57นาที
553 元
G121
10:20
ศ., 23/04
16:25
ศ., 23/04
6ชม. 05นาที
553 元
G411
11:20
ศ., 23/04
17:25
ศ., 23/04
6ชม. 05นาที
553 元
G415
06:19
ศ., 23/04
12:22
ศ., 23/04
6ชม. 03นาที
557 元
G137
13:35
ศ., 23/04
19:18
ศ., 23/04
5ชม. 43นาที
576 元
G123
11:05
ศ., 23/04
16:50
ศ., 23/04
5ชม. 45นาที
576 元
G119
10:05
ศ., 23/04
15:51
ศ., 23/04
5ชม. 46นาที
576 元
G117
09:25
ศ., 23/04
15:38
ศ., 23/04
6ชม. 13นาที
551 元
G129
12:10
ศ., 23/04
18:07
ศ., 23/04
5ชม. 57นาที
581 元
D709
19:46
ศ., 23/04
07:44
ส., 24/04
11ชม. 58นาที
269 元
D705
21:21
ศ., 23/04
09:21
ส., 24/04
12ชม. 00นาที
271 元
CA8363
18:45
ศ., 23/04
21:00
ศ., 23/04
2ชม. 15นาที
822 元
D701
19:22
ศ., 23/04
07:25
ส., 24/04
12ชม. 03นาที
271 元
CA8686
20:15
ศ., 23/04
22:40
ศ., 23/04
2ชม. 25นาที
819 元
CA8680
12:25
ศ., 23/04
14:55
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
819 元
CA1883
20:05
ศ., 23/04
22:35
ศ., 23/04
2ชม. 30นาที
861 元
T109
20:05
ศ., 23/04
11:00
ส., 24/04
14ชม. 55นาที
178 元
KN5955
15:05
ศ., 23/04
17:15
ศ., 23/04
2ชม. 10นาที
946 元
1461
11:55
ศ., 23/04
06:57
ส., 24/04
19ชม. 02นาที
156 元
CA3272
06:50
ศ., 23/04
09:00
ศ., 23/04
2ชม. 10นาที
1,216 元

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.