ขาไป
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
ศ., 03/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ วัน ศุกร์, 03 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VZ101
08:10
ศ., 03/12
09:30
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,042 ฿
VZ107
16:05
ศ., 03/12
17:25
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,042 ฿
VZ2105
18:05
ศ., 03/12
19:25
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,042 ฿
VZ123
19:45
ศ., 03/12
21:05
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,042 ฿
VZ121
20:20
ศ., 03/12
21:40
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,042 ฿
VZ2107
21:40
ศ., 03/12
23:00
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,042 ฿
DD143
22:25
ศ., 03/12
23:30
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
1,297 ฿
WE103
09:25
ศ., 03/12
10:45
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,350 ฿
VZ111
10:20
ศ., 03/12
11:40
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,352 ฿
VZ105
14:15
ศ., 03/12
15:35
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,352 ฿
SL511
16:00
ศ., 03/12
17:10
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
1,526 ฿
SL507
08:10
ศ., 03/12
09:25
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
1,526 ฿
SL519
21:30
ศ., 03/12
22:45
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
1,526 ฿
FD4107
15:55
ศ., 03/12
17:15
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,526 ฿
FD4103
09:50
ศ., 03/12
11:15
ศ., 03/12
1ชม. 25นาที
1,526 ฿
FD4117
20:10
ศ., 03/12
21:35
ศ., 03/12
1ชม. 25นาที
1,526 ฿
FD3434
15:40
ศ., 03/12
16:45
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
1,640 ฿
FD3432
17:45
ศ., 03/12
18:50
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
1,640 ฿
WE111
15:35
ศ., 03/12
16:55
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,580 ฿
WE121
21:20
ศ., 03/12
22:40
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,580 ฿
FD3438
08:25
ศ., 03/12
09:35
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
1,640 ฿
FD3436
12:20
ศ., 03/12
13:30
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
1,640 ฿
FD3426
21:30
ศ., 03/12
22:40
ศ., 03/12
1ชม. 10นาที
1,640 ฿
FD3444
10:25
ศ., 03/12
11:40
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
1,640 ฿
FD3440
18:55
ศ., 03/12
20:10
ศ., 03/12
1ชม. 15นาที
1,640 ฿
FD3448
14:40
ศ., 03/12
16:00
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,640 ฿
FD3420
20:30
ศ., 03/12
21:50
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,640 ฿
DD2
08:30
ศ., 03/12
09:35
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
1,716 ฿
DD135
16:15
ศ., 03/12
17:20
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
1,716 ฿
DD9
18:10
ศ., 03/12
19:15
ศ., 03/12
1ชม. 05นาที
1,716 ฿
FD3446
16:45
ศ., 03/12
18:15
ศ., 03/12
1ชม. 30นาที
1,640 ฿
FD3428
22:25
ศ., 03/12
23:55
ศ., 03/12
1ชม. 30นาที
1,640 ฿
WE105
11:35
ศ., 03/12
12:55
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,730 ฿
WE161
12:25
ศ., 03/12
13:45
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
1,730 ฿
WE165
17:50
ศ., 03/12
19:10
ศ., 03/12
1ชม. 20นาที
2,160 ฿
PG216
10:10
ศ., 03/12
11:35
ศ., 03/12
1ชม. 25นาที
2,708 ฿
PG218
14:35
ศ., 03/12
16:00
ศ., 03/12
1ชม. 25นาที
2,708 ฿
PG220
19:15
ศ., 03/12
20:40
ศ., 03/12
1ชม. 25นาที
2,708 ฿
19:30
ศ., 03/12
04:30
ส., 04/12
9ชม. 00นาที
700 ฿
19:15
ศ., 03/12
04:50
ส., 04/12
9ชม. 35นาที
632 ฿
20:30
ศ., 03/12
06:05
ส., 04/12
9ชม. 35นาที
632 ฿
19:46
ศ., 03/12
05:19
ส., 04/12
9ชม. 33นาที
838 ฿
20:01
ศ., 03/12
05:34
ส., 04/12
9ชม. 33นาที
838 ฿
SP8
08:50
ศ., 03/12
19:25
ศ., 03/12
10ชม. 35นาที
641 ฿
10:00
ศ., 03/12
21:00
ศ., 03/12
11ชม. 00นาที
582 ฿
10:00
ศ., 03/12
21:00
ศ., 03/12
11ชม. 00นาที
582 ฿
18:40
ศ., 03/12
05:40
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
582 ฿
18:40
ศ., 03/12
05:40
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
582 ฿
20:00
ศ., 03/12
07:00
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
582 ฿
20:00
ศ., 03/12
07:00
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
582 ฿
19:10
ศ., 03/12
06:10
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
679 ฿
19:10
ศ., 03/12
06:10
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
679 ฿
20:30
ศ., 03/12
07:30
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
679 ฿
10:30
ศ., 03/12
21:30
ศ., 03/12
11ชม. 00นาที
700 ฿
07:30
ศ., 03/12
19:30
ศ., 03/12
12ชม. 00นาที
529 ฿
18:30
ศ., 03/12
06:30
ส., 04/12
12ชม. 00นาที
529 ฿
20:05
ศ., 03/12
07:05
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
905 ฿
20:05
ศ., 03/12
07:05
ส., 04/12
11ชม. 00นาที
905 ฿
SP14
17:00
ศ., 03/12
06:15
ส., 04/12
13ชม. 15นาที
311 ฿
RP102
06:30
ศ., 03/12
21:10
ศ., 03/12
14ชม. 40นาที
231 ฿
SP10
18:00
ศ., 03/12
06:50
ส., 04/12
12ชม. 50นาที
1,041 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.