ขาไป
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ
จ., 17/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพฯ วัน จันทร์, 17 สิงหาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
DD8303
08:40
จ., 17/08
09:45
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,206 ฿
SL511
12:55
จ., 17/08
14:10
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,170 ฿
SL519
21:05
จ., 17/08
22:20
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,170 ฿
SL523
07:05
จ., 17/08
08:15
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,206 ฿
SL507
09:00
จ., 17/08
10:15
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,206 ฿
SL517
16:55
จ., 17/08
18:15
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,206 ฿
DD8307
10:45
จ., 17/08
11:50
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,389 ฿
DD8313
14:25
จ., 17/08
15:30
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,389 ฿
DD8317
16:15
จ., 17/08
17:20
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,389 ฿
DD8319
18:10
จ., 17/08
19:15
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,389 ฿
DD8325
20:40
จ., 17/08
21:45
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,389 ฿
FD8001
06:55
จ., 17/08
08:05
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,499 ฿
FD3448
11:45
จ., 17/08
13:00
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,499 ฿
FD3436
10:55
จ., 17/08
12:15
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,499 ฿
FD3432
18:20
จ., 17/08
19:25
จ., 17/08
1ชม. 05นาที
1,718 ฿
FD3417
07:40
จ., 17/08
08:50
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,718 ฿
FD3438
08:45
จ., 17/08
09:55
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,718 ฿
FD3446
13:15
จ., 17/08
14:25
จ., 17/08
1ชม. 10นาที
1,718 ฿
FD3444
20:25
จ., 17/08
21:40
จ., 17/08
1ชม. 15นาที
1,718 ฿
FD3411
17:00
จ., 17/08
18:20
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,718 ฿
FD3430
19:25
จ., 17/08
20:45
จ., 17/08
1ชม. 20นาที
1,718 ฿
FD3426
14:30
จ., 17/08
15:55
จ., 17/08
1ชม. 25นาที
1,718 ฿
08:30
จ., 17/08
17:30
จ., 17/08
9ชม. 00นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
19:30
จ., 17/08
04:30
อ., 18/08
9ชม. 00นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
SP8
08:50
จ., 17/08
18:38
จ., 17/08
9ชม. 48นาที
663 ฿
08:30
จ., 17/08
18:30
จ., 17/08
10ชม. 00นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
19:30
จ., 17/08
05:30
อ., 18/08
10ชม. 00นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
20:45
จ., 17/08
06:50
อ., 18/08
10ชม. 05นาที
632 ฿
20:20
จ., 17/08
06:10
อ., 18/08
9ชม. 50นาที
838 ฿
21:20
จ., 17/08
07:10
อ., 18/08
9ชม. 50นาที
838 ฿
EX52
15:30
จ., 17/08
04:29
อ., 18/08
12ชม. 59นาที
453 ฿
RP102
06:30
จ., 17/08
20:12
จ., 17/08
13ชม. 42นาที
413 ฿
SP14
17:00
จ., 17/08
05:16
อ., 18/08
12ชม. 16นาที
863 ฿
SP10
18:00
จ., 17/08
05:56
อ., 18/08
11ชม. 56นาที
1,063 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.