ขาไป
เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
จ., 24/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เชียงใหม่ ไป กรุงเทพมหานคร วัน จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
FD3430
22:55
จ., 24/02
00:00
อ., 25/02
1ชม. 05นาที 1,323 ฿
FD3432
17:45
จ., 24/02
18:45
จ., 24/02
1ชม. 00นาที 1,954 ฿
FD3434
15:40
จ., 24/02
16:45
จ., 24/02
1ชม. 05นาที 1,954 ฿
FD3417
07:25
จ., 24/02
08:35
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 1,954 ฿
FD3436
12:20
จ., 24/02
13:30
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 1,954 ฿
FD3426
21:30
จ., 24/02
22:40
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 1,954 ฿
FD3444
10:25
จ., 24/02
11:40
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 1,954 ฿
FD3440
18:45
จ., 24/02
20:00
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 1,954 ฿
FD3428
22:10
จ., 24/02
23:25
จ., 24/02
1ชม. 15นาที 1,954 ฿
FD3448
13:25
จ., 24/02
14:45
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,954 ฿
FD3059
14:40
จ., 24/02
16:00
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,954 ฿
FD3420
20:00
จ., 24/02
21:20
จ., 24/02
1ชม. 20นาที 1,954 ฿
FD3438
08:25
จ., 24/02
09:35
จ., 24/02
1ชม. 10นาที 2,229 ฿
FD3446
16:55
จ., 24/02
18:25
จ., 24/02
1ชม. 30นาที 2,229 ฿
19:30
จ., 24/02
05:00
อ., 25/02
9ชม. 30นาที 700 ฿
20:00
จ., 24/02
05:30
อ., 25/02
9ชม. 30นาที 700 ฿
SP8
08:50
จ., 24/02
19:25
จ., 24/02
10ชม. 35นาที 671 ฿
19:30
จ., 24/02
06:30
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 700 ฿
20:00
จ., 24/02
07:00
อ., 25/02
11ชม. 00นาที 700 ฿
EX52
15:30
จ., 24/02
05:25
อ., 25/02
13ชม. 55นาที 461 ฿
RP102
06:30
จ., 24/02
21:10
จ., 24/02
14ชม. 40นาที 421 ฿
SP14
17:00
จ., 24/02
06:15
อ., 25/02
13ชม. 15นาที 871 ฿
SP10
18:00
จ., 24/02
06:50
อ., 25/02
12ชม. 50นาที 1,071 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.