ขาไป
โฮจิมินห์ ด่าหลัต
พฤ., 11/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ด่าหลัต วัน พฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VJ362
13:45
พฤ., 11/03
14:35
พฤ., 11/03
0ชม. 50นาที
514,900 đ
VN6222
09:10
พฤ., 11/03
10:15
พฤ., 11/03
1ชม. 05นาที
535,000 đ
VN6224
15:15
พฤ., 11/03
16:20
พฤ., 11/03
1ชม. 05นาที
535,000 đ
QH1320
12:05
พฤ., 11/03
13:05
พฤ., 11/03
1ชม. 00นาที
581,000 đ
VN1382
06:25
พฤ., 11/03
07:30
พฤ., 11/03
1ชม. 05นาที
590,000 đ
VN1386
17:00
พฤ., 11/03
18:05
พฤ., 11/03
1ชม. 05นาที
590,000 đ
VN1384
11:10
พฤ., 11/03
12:15
พฤ., 11/03
1ชม. 05นาที
700,000 đ
21:00
พฤ., 11/03
02:00
ศ., 12/03
5ชม. 00นาที
200,000 đ
22:00
พฤ., 11/03
03:00
ศ., 12/03
5ชม. 00นาที
200,000 đ
22:59
พฤ., 11/03
03:59
ศ., 12/03
5ชม. 00นาที
200,000 đ
07:30
พฤ., 11/03
13:00
พฤ., 11/03
5ชม. 30นาที
322,000 đ
12:30
พฤ., 11/03
18:00
พฤ., 11/03
5ชม. 30นาที
322,000 đ
21:30
พฤ., 11/03
03:00
ศ., 12/03
5ชม. 30นาที
322,000 đ
07:00
พฤ., 11/03
13:00
พฤ., 11/03
6ชม. 00นาที
347,000 đ
12:00
พฤ., 11/03
18:00
พฤ., 11/03
6ชม. 00นาที
347,000 đ
21:00
พฤ., 11/03
03:00
ศ., 12/03
6ชม. 00นาที
347,000 đ
00:00
พฤ., 11/03
06:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
01:00
พฤ., 11/03
07:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
02:00
พฤ., 11/03
08:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
03:00
พฤ., 11/03
09:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
04:00
พฤ., 11/03
10:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
05:00
พฤ., 11/03
11:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
06:00
พฤ., 11/03
12:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
08:00
พฤ., 11/03
14:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
09:00
พฤ., 11/03
15:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
10:00
พฤ., 11/03
16:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
11:00
พฤ., 11/03
17:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
12:00
พฤ., 11/03
18:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
13:00
พฤ., 11/03
19:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
14:00
พฤ., 11/03
20:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
15:00
พฤ., 11/03
21:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
16:00
พฤ., 11/03
22:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
17:00
พฤ., 11/03
23:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
18:00
พฤ., 11/03
00:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
19:00
พฤ., 11/03
01:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
20:00
พฤ., 11/03
02:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
21:00
พฤ., 11/03
03:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
22:00
พฤ., 11/03
04:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
22:30
พฤ., 11/03
05:00
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
23:00
พฤ., 11/03
05:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
250,000 đ
10:00
พฤ., 11/03
16:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
270,000 đ
08:00
พฤ., 11/03
15:00
พฤ., 11/03
7ชม. 00นาที
200,000 đ
08:01
พฤ., 11/03
15:01
พฤ., 11/03
7ชม. 00นาที
200,000 đ
11:00
พฤ., 11/03
18:00
พฤ., 11/03
7ชม. 00นาที
200,000 đ
13:15
พฤ., 11/03
19:45
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
300,000 đ
16:00
พฤ., 11/03
23:00
พฤ., 11/03
7ชม. 00นาที
200,000 đ
00:00
พฤ., 11/03
06:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
01:00
พฤ., 11/03
07:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
06:00
พฤ., 11/03
12:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
07:00
พฤ., 11/03
13:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
08:00
พฤ., 11/03
14:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
12:00
พฤ., 11/03
18:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
14:00
พฤ., 11/03
20:30
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
18:00
พฤ., 11/03
00:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
20:00
พฤ., 11/03
02:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
22:00
พฤ., 11/03
04:30
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
22:30
พฤ., 11/03
05:00
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
22:45
พฤ., 11/03
05:15
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
23:45
พฤ., 11/03
06:15
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
340,000 đ
07:15
พฤ., 11/03
13:45
พฤ., 11/03
6ชม. 30นาที
379,000 đ
23:15
พฤ., 11/03
05:45
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
399,000 đ
23:45
พฤ., 11/03
06:15
ศ., 12/03
6ชม. 30นาที
399,000 đ
01:00
พฤ., 11/03
09:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
02:00
พฤ., 11/03
10:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
03:00
พฤ., 11/03
11:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
05:00
พฤ., 11/03
13:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
06:00
พฤ., 11/03
14:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
06:35
พฤ., 11/03
14:35
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
07:00
พฤ., 11/03
15:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
07:35
พฤ., 11/03
15:35
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
08:00
พฤ., 11/03
16:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
08:35
พฤ., 11/03
16:35
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
09:00
พฤ., 11/03
17:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
09:35
พฤ., 11/03
17:35
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
10:00
พฤ., 11/03
18:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
11:00
พฤ., 11/03
19:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
12:00
พฤ., 11/03
20:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
12:35
พฤ., 11/03
20:35
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
13:00
พฤ., 11/03
21:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
14:00
พฤ., 11/03
22:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
15:00
พฤ., 11/03
23:00
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
15:35
พฤ., 11/03
23:35
พฤ., 11/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
16:00
พฤ., 11/03
00:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
17:00
พฤ., 11/03
01:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
17:35
พฤ., 11/03
01:35
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
18:00
พฤ., 11/03
02:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
19:00
พฤ., 11/03
03:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
19:35
พฤ., 11/03
03:35
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
20:00
พฤ., 11/03
04:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
21:00
พฤ., 11/03
05:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
21:35
พฤ., 11/03
05:35
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
22:00
พฤ., 11/03
06:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
22:20
พฤ., 11/03
06:20
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
22:35
พฤ., 11/03
06:35
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
22:40
พฤ., 11/03
06:40
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
23:00
พฤ., 11/03
07:00
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
23:05
พฤ., 11/03
07:05
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
23:20
พฤ., 11/03
07:20
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
23:35
พฤ., 11/03
07:35
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ
23:40
พฤ., 11/03
07:40
ศ., 12/03
8ชม. 00นาที
250,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.