Lượt đi
Hồ Chí Minh Đà Lạt
T5, 10/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt ngày đi Thứ năm, 10 Tháng 12 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VN6220
09:05
T5, 10/12
10:00
T5, 10/12
0h 55m
645,000 đ
VN7382
07:20
T5, 10/12
08:05
T5, 10/12
0h 45m
810,000 đ
VN6224
15:15
T5, 10/12
16:20
T5, 10/12
1h 05m
755,000 đ
VJ362
18:20
T5, 10/12
19:15
T5, 10/12
0h 55m
811,900 đ
VN7386
15:55
T5, 10/12
16:55
T5, 10/12
1h 00m
810,000 đ
VN7380
16:00
T5, 10/12
17:00
T5, 10/12
1h 00m
810,000 đ
VN1386
15:05
T5, 10/12
16:10
T5, 10/12
1h 05m
810,000 đ
QH1320
12:10
T5, 10/12
13:10
T5, 10/12
1h 00m
911,000 đ
21:00
T5, 10/12
02:00
T6, 11/12
5h 00m
200,000 đ
22:00
T5, 10/12
03:00
T6, 11/12
5h 00m
200,000 đ
22:59
T5, 10/12
03:59
T6, 11/12
5h 00m
200,000 đ
VN1384
11:40
T5, 10/12
12:45
T5, 10/12
1h 05m
1,140,000 đ
07:30
T5, 10/12
13:00
T5, 10/12
5h 30m
292,000 đ
12:30
T5, 10/12
18:00
T5, 10/12
5h 30m
292,000 đ
21:30
T5, 10/12
03:00
T6, 11/12
5h 30m
292,000 đ
07:00
T5, 10/12
13:00
T5, 10/12
6h 00m
317,000 đ
12:00
T5, 10/12
18:00
T5, 10/12
6h 00m
317,000 đ
21:00
T5, 10/12
03:00
T6, 11/12
6h 00m
317,000 đ
00:00
T5, 10/12
06:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
00:01
T5, 10/12
06:31
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
01:00
T5, 10/12
07:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
04:00
T5, 10/12
10:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
05:00
T5, 10/12
11:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
06:00
T5, 10/12
12:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
07:00
T5, 10/12
13:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
08:00
T5, 10/12
14:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
10:00
T5, 10/12
16:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
12:00
T5, 10/12
18:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
14:00
T5, 10/12
20:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
15:00
T5, 10/12
21:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
16:00
T5, 10/12
22:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
17:00
T5, 10/12
23:30
T5, 10/12
6h 30m
250,000 đ
18:00
T5, 10/12
00:30
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
19:00
T5, 10/12
01:30
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
20:00
T5, 10/12
02:30
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
21:00
T5, 10/12
03:30
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
22:00
T5, 10/12
04:30
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
22:30
T5, 10/12
05:00
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
23:00
T5, 10/12
05:30
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
23:30
T5, 10/12
06:00
T6, 11/12
6h 30m
250,000 đ
10:00
T5, 10/12
16:30
T5, 10/12
6h 30m
270,000 đ
22:00
T5, 10/12
04:30
T6, 11/12
6h 30m
270,000 đ
23:00
T5, 10/12
05:30
T6, 11/12
6h 30m
270,000 đ
04:00
T5, 10/12
11:00
T5, 10/12
7h 00m
200,000 đ
08:00
T5, 10/12
15:00
T5, 10/12
7h 00m
200,000 đ
11:00
T5, 10/12
18:00
T5, 10/12
7h 00m
200,000 đ
16:00
T5, 10/12
23:00
T5, 10/12
7h 00m
200,000 đ
00:00
T5, 10/12
06:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
01:00
T5, 10/12
07:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
02:00
T5, 10/12
08:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
06:00
T5, 10/12
12:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
07:00
T5, 10/12
13:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
08:00
T5, 10/12
14:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
09:00
T5, 10/12
15:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
10:00
T5, 10/12
16:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
12:00
T5, 10/12
18:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
14:00
T5, 10/12
20:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
16:00
T5, 10/12
22:30
T5, 10/12
6h 30m
340,000 đ
18:00
T5, 10/12
00:30
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
20:00
T5, 10/12
02:30
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
21:00
T5, 10/12
03:30
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
21:30
T5, 10/12
04:00
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
22:00
T5, 10/12
04:30
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
22:30
T5, 10/12
05:00
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
23:45
T5, 10/12
06:15
T6, 11/12
6h 30m
340,000 đ
23:00
T5, 10/12
05:30
T6, 11/12
6h 30m
399,000 đ
07:00
T5, 10/12
14:00
T5, 10/12
7h 00m
399,000 đ
01:00
T5, 10/12
09:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
02:00
T5, 10/12
10:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
03:30
T5, 10/12
11:30
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
05:00
T5, 10/12
13:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
06:00
T5, 10/12
14:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
06:45
T5, 10/12
14:45
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
07:00
T5, 10/12
15:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
07:45
T5, 10/12
15:45
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
08:00
T5, 10/12
16:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
08:45
T5, 10/12
16:45
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
09:00
T5, 10/12
17:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
09:45
T5, 10/12
17:45
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
10:00
T5, 10/12
18:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
11:00
T5, 10/12
19:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
12:00
T5, 10/12
20:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
12:45
T5, 10/12
20:45
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
13:00
T5, 10/12
21:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
14:00
T5, 10/12
22:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
15:00
T5, 10/12
23:00
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
15:30
T5, 10/12
23:30
T5, 10/12
8h 00m
250,000 đ
16:00
T5, 10/12
00:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
17:00
T5, 10/12
01:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
17:30
T5, 10/12
01:30
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
18:00
T5, 10/12
02:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
19:00
T5, 10/12
03:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
19:30
T5, 10/12
03:30
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
20:00
T5, 10/12
04:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
21:00
T5, 10/12
05:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
21:45
T5, 10/12
05:45
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
22:00
T5, 10/12
06:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
22:40
T5, 10/12
06:40
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
22:45
T5, 10/12
06:45
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
23:00
T5, 10/12
07:00
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
23:05
T5, 10/12
07:05
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
23:20
T5, 10/12
07:20
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
23:40
T5, 10/12
07:40
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ
23:45
T5, 10/12
07:45
T6, 11/12
8h 00m
250,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.

Phương tiện di chuyển từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt

Máy bay và xe khách là 2 phương tiện phổ biến để đi từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Hãy đặt vé trực tuyến, nhận vé điện tử qua email và sẵn sàng lên đường thôi.

Khoảng cách từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt bao xa?

Khoảng cách từ Hồ Chí Minh tới Đà Lạt là 308 km. Bạn có 2 lựa chọn để đi từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt là máy bay hoặc xe khách.

Từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt mất bao lâu?

Thời gian di chuyển từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt là 50 phút bằng máy bay và 5-6 tiếng bằng xe khách.

Tuỳ thuộc vào tình hình giao thông và điều kiện thời tiết mà xe có thể đến sớm hoặc trễ hơn dự kiến. Máy bay thường khởi hành và hạ cánh đúng giờ.

Có bao nhiêu hãng hàng không khai thác tuyến Hồ Chí Minh đi Đà Lạt?

Hiện nay có 3 hãng hàng không nội địa đang khai thác chuyến bay Hồ Chí Minh đi Đà Lạt: Vietnam Airlines (VN), Bamboo Airways (QH) và VietJet Air (VJ).

Giá vé máy bay đi từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt bao nhiêu?

Giá vé máy bay từ Hồ Chí Minh đi Đà Lạt khác nhau tuỳ thuộc vào hãng hàng không khai thác và thời điểm đặt vé. Bắt đầu từ 600,000 đồng.

Thông thường giá vé của hãng hàng không truyền thống đắt hơn nhưng bù lại hầu hết khởi hành đúng giờ. Mặt khác các hãng hàng không giá rẻ có giá vé rẻ hơn nhưng thường khởi hành trễ.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng máy bay, tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đặt vé máy bay ở Việt Nam.

Có mấy loại xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh đến Đà Lạt?

Hiện nay có hai loại xe khách chạy tuyến Hồ Chí Minh đến Đà Lạt.

Xe Giường nằm: là loại xe có 2 tầng được trang bị với những chiếc ghế nằm thoải mái, có sức chứa 40-46 hành khách.

Xe Limousine: là loại xe có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 9 hành khách. Hoặc một hàng ghế ở phía sau và bốn ghế riêng ở trung tâm có sức chứa tối đa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng xe khách, mời các bạn tham khảo bài viết Hướng dẫn đi du lịch bằng xe khách ở Việt Nam.

Giá vé xe khách đi từ Hồ Chí Minh đến Đà Lạt bao nhiêu?

Giá vé xe khách từ Hồ Chí Minh đi Đà Lạt bắt đầu từ 200,000 đồng. Tuỳ thuộc vào loại xe bạn chọn.

Lưu ý: vào những ngày lễ hoặc cuối tuần, một số nhà xe sẽ tăng giá vé do nhu cầu đi lại nhiều hơn ngày thường.

Xe khách Hồ Chí Minh đi Đà Lạt khởi hành ở đâu?

Hầu hết xe khách Hồ Chí Minh đi Đà Lạt khởi hành từ Bến Xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây hoặc từ các văn phòng công ty tại Quận 5, 10, Bình Thạnh và Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

Vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 30-60 phút trước giờ khởi hành. Lưu ý rằng nhiều nhà xe có sắp xếp xe trung chuyển đón khách từ điểm hẹn và đưa khách đến điểm khởi hành. Bạn nên có mặt sớm nếu không muốn nhỡ chuyến xe.

Xe khách Hồ Chí Minh đi Đà Lạt dừng bến cuối ở đâu?

Hầu hết xe khách Hồ Chí Minh đi Đà Lạt dừng ở Bến Xe Liên tỉnh Đà Lạt và các văn phòng đại diện của cty trên đường Hoàng Diệu và Lữ Gia, thành phố Đà Lạt.

Từ Đà Lạt tôi có thể đi đâu tiếp?

Từ Đà Lạt, bạn có thể đi xe khách đến Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, hoặc bay đến Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hà Nội, Cần Thơ.