ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
พ., 08/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ327


1ชม. 00น.
17:40
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
18:40
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
696,400 đ

VJ329


1ชม. 00น.
19:20
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
20:20
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
696,400 đ

VJ331


1ชม. 00น.
13:10
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
14:10
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
806,400 đ

VN6521


1ชม. 00น.
18:45
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
19:45
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
833,000 đ

VJ325


1ชม. 00น.
12:40
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
13:40
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
870,200 đ

QH1523


0ชม. 55น.
20:40
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
21:35
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
898,000 đ

VJ321


1ชม. 00น.
06:40
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
07:40
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
936,200 đ

VN6511


1ชม. 05น.
06:05
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
07:10
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
921,000 đ

QH1525


0ชม. 55น.
05:55
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
06:50
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
986,000 đ

VN6517


1ชม. 25น.
13:55
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
15:20
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,020,000 đ

VJ323


1ชม. 00น.
10:15
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
11:15
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,541,200 đ

VN1831


1ชม. 00น.
12:20
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
13:20
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,636,000 đ

VN1837


1ชม. 05น.
16:15
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
17:20
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,636,000 đ

VN1829


1ชม. 00น.
11:15
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
12:15
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,724,000 đ

VN6515


0ชม. 55น.
11:05
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
12:00
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,942,000 đ

VN1823


1ชม. 10น.
06:50
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
08:00
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,942,000 đ

VN1827


1ชม. 05น.
10:10
พ., 08/02

โฮจิมินห์
SGN
11:15
พ., 08/02

ฟู้โกว๊ก
PQC
4,430,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.