Lượt đi
Hồ Chí Minh Phú Quốc
T3, 03/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Phú Quốc ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 3 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VJ321
06:00
T3, 03/03
06:55
T3, 03/03
0h 55m 421,950 đ
VJ325
09:00
T3, 03/03
09:55
T3, 03/03
0h 55m 504,450 đ
VJ327
16:30
T3, 03/03
17:25
T3, 03/03
0h 55m 504,450 đ
QH1521
17:00
T3, 03/03
18:00
T3, 03/03
1h 00m 504,000 đ
QH1523
18:45
T3, 03/03
19:45
T3, 03/03
1h 00m 504,000 đ
VN1829
11:10
T3, 03/03
12:15
T3, 03/03
1h 05m 589,000 đ
VN1825
14:20
T3, 03/03
15:25
T3, 03/03
1h 05m 589,000 đ
VN1827
16:00
T3, 03/03
17:05
T3, 03/03
1h 05m 589,000 đ
VN1833
18:15
T3, 03/03
19:20
T3, 03/03
1h 05m 1,910,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.