ขาไป
เว้ โฮจิมินห์
จ., 31/01
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เว้ ไป โฮจิมินห์ วัน จันทร์, 31 มกราคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VJ303
08:50
จ., 31/01
10:15
จ., 31/01
1ชม. 25นาที
357,600 đ
VJ309
12:20
จ., 31/01
13:45
จ., 31/01
1ชม. 25นาที
357,600 đ
VN7369
09:30
จ., 31/01
10:35
จ., 31/01
1ชม. 05นาที
613,000 đ
VN7375
20:10
จ., 31/01
21:15
จ., 31/01
1ชม. 05นาที
613,000 đ
VN6213
22:35
จ., 31/01
23:59
จ., 31/01
1ชม. 24นาที
580,000 đ
VN6577
10:10
จ., 31/01
11:40
จ., 31/01
1ชม. 30นาที
580,000 đ
VN7377
16:55
จ., 31/01
18:25
จ., 31/01
1ชม. 30นาที
613,000 đ
VN7381
18:15
จ., 31/01
19:45
จ., 31/01
1ชม. 30นาที
613,000 đ
VN7373
21:05
จ., 31/01
22:35
จ., 31/01
1ชม. 30นาที
613,000 đ
VN7385
04:35
จ., 31/01
06:15
จ., 31/01
1ชม. 40นาที
613,000 đ
VN7379
07:45
จ., 31/01
09:25
จ., 31/01
1ชม. 40นาที
613,000 đ
VN1375
13:35
จ., 31/01
15:15
จ., 31/01
1ชม. 40นาที
613,000 đ
VN1377
15:20
จ., 31/01
17:00
จ., 31/01
1ชม. 40นาที
613,000 đ
14:15
จ., 31/01
10:15
อ., 01/02
20ชม. 00นาที
380,000 đ
SE1
10:54
จ., 31/01
05:45
อ., 01/02
18ชม. 51นาที
1,126,000 đ
SE7
19:56
จ., 31/01
16:30
อ., 01/02
20ชม. 34นาที
958,000 đ
SE5
22:30
จ., 31/01
18:55
อ., 01/02
20ชม. 25นาที
1,006,000 đ
SE3
08:32
จ., 31/01
04:38
อ., 01/02
20ชม. 06นาที
1,072,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.