ขาไป
มะนิลา เซบู
พ., 07/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก มะนิลา ไป เซบู วัน พุธ, 07 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
PR1841


1ชม. 35น.
03:50
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
05:25
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 2,349

PR2863


1ชม. 35น.
19:25
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
21:00
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 3,373

5J551


1ชม. 35น.
04:55
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
06:30
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 3,597

5J567


1ชม. 35น.
05:35
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
07:10
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 3,605

5J565


1ชม. 35น.
10:10
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
11:45
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 3,605

5J557


1ชม. 30น.
12:30
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
14:00
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,072

PR2859


1ชม. 35น.
21:15
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
22:50
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,036

PR2869


1ชม. 35น.
23:15
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
00:50
พฤ., 08/06

เซบู
CEB
₱ 4,036

5J569


1ชม. 30น.
17:20
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
18:50
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,080

5J579


1ชม. 35น.
21:45
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
23:20
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,072

5J581


1ชม. 35น.
15:00
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
16:35
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,080

5J559


1ชม. 35น.
18:25
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
20:00
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,080

5J573


1ชม. 35น.
20:45
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
22:20
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,080

5J571


1ชม. 40น.
21:05
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
22:45
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,080

PR2845


1ชม. 35น.
06:00
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
07:35
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,277

DG6509


2ชม. 00น.
23:35
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
01:35
พฤ., 08/06

เซบู
CEB
₱ 4,080

5J585


1ชม. 30น.
09:20
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
10:50
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,538

5J561


1ชม. 35น.
06:20
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
07:55
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,538

5J553


1ชม. 40น.
10:40
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
12:20
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,546

PR2835


1ชม. 30น.
04:50
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
06:20
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,638

DG6505


2ชม. 00น.
09:00
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
11:00
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 4,546

5J563


1ชม. 35น.
04:00
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
05:35
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 5,021

DG6507


2ชม. 00น.
22:15
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
00:15
พฤ., 08/06

เซบู
CEB
₱ 5,013

PR2867


1ชม. 35น.
15:40
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
17:15
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 5,301

PR2853


1ชม. 30น.
12:00
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
13:30
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 5,482

PR2849


1ชม. 30น.
08:05
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
09:35
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 6,144

PR2861


1ชม. 30น.
18:00
พ., 07/06

มะนิลา
MNL
19:30
พ., 07/06

เซบู
CEB
₱ 7,108

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.