ขาไป
โซล ปูซาน
พ., 04/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป ปูซาน วัน พุธ, 04 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
BX8819
15:30
พ., 04/08
16:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 27,260
BX8803
07:30
พ., 04/08
08:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 28,623
BX8817
14:30
พ., 04/08
15:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 28,623
BX8825
18:30
พ., 04/08
19:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 28,623
BX8827
19:30
พ., 04/08
20:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 28,623
BX8805
08:30
พ., 04/08
09:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 31,349
BX8823
17:30
พ., 04/08
18:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 32,712
BX8821
16:30
พ., 04/08
17:35
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 31,349
LJ357
15:05
พ., 04/08
16:05
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 36,801
BX8809
10:30
พ., 04/08
11:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 38,164
BX8813
12:30
พ., 04/08
13:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 38,164
LJ359
16:35
พ., 04/08
17:35
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 38,164
LJ361
18:20
พ., 04/08
19:20
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 38,164
LJ363
20:05
พ., 04/08
21:05
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 38,164
BX8807
09:30
พ., 04/08
10:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 39,527
BX8829
20:30
พ., 04/08
21:35
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 38,164
LJ349
08:05
พ., 04/08
09:00
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 40,890
BX8811
11:30
พ., 04/08
12:25
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 42,253
TW9977
18:35
พ., 04/08
19:30
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 43,616
TW9973
15:20
พ., 04/08
16:20
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 43,616
KE1101
07:00
พ., 04/08
08:05
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 43,616
KE1115
14:00
พ., 04/08
15:05
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 43,616
KE1119
15:35
พ., 04/08
16:40
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 43,616
KE1121
17:15
พ., 04/08
18:20
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 43,616
KE1125
18:55
พ., 04/08
20:00
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 43,616
7C266
15:10
พ., 04/08
16:10
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 44,979
TW9979
19:35
พ., 04/08
20:35
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 44,979
7C274
18:40
พ., 04/08
19:30
พ., 04/08
0ชม. 50นาที
₩ 47,705
TW9963
08:25
พ., 04/08
09:25
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 46,342
7C202
07:35
พ., 04/08
08:30
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 47,705
TW9971
14:25
พ., 04/08
15:20
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 47,705
TW9961
07:25
พ., 04/08
08:30
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 46,342
LJ353
11:35
พ., 04/08
12:35
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 47,705
7C260
07:05
พ., 04/08
07:55
พ., 04/08
0ชม. 50นาที
₩ 50,431
7C262
08:00
พ., 04/08
08:55
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 50,431
KE1105
09:00
พ., 04/08
10:05
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 49,068
KE1111
12:15
พ., 04/08
13:20
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 49,068
7C268
16:25
พ., 04/08
17:25
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 50,431
7C208
19:45
พ., 04/08
20:45
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 50,431
TW9967
10:35
พ., 04/08
11:30
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 55,883
TW9981
21:05
พ., 04/08
22:00
พ., 04/08
0ชม. 55นาที
₩ 55,883
TW9969
11:40
พ., 04/08
12:40
พ., 04/08
1ชม. 00นาที
₩ 55,883
KE1107
10:15
พ., 04/08
11:20
พ., 04/08
1ชม. 05นาที
₩ 55,883
7C204
09:40
พ., 04/08
10:30
พ., 04/08
0ชม. 50นาที
₩ 58,609

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.