ขาไป
โซล ปูซาน
อา., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป ปูซาน วัน อาทิตย์, 12 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
TW9965
07:55
อา., 12/12
09:00
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 37,302
LJ341
08:35
อา., 12/12
09:35
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 39,967
TW9969
11:40
อา., 12/12
12:35
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 42,631
KE1101
07:00
อา., 12/12
08:05
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 41,299
LJ359
09:05
อา., 12/12
10:05
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 42,631
TW9967
10:35
อา., 12/12
11:35
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 42,631
TW9961
09:25
อา., 12/12
10:30
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 42,631
LJ363
10:40
อา., 12/12
11:30
อา., 12/12
0ชม. 50นาที
₩ 45,296
LJ343
11:50
อา., 12/12
12:50
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 45,296
TW9971
13:25
อา., 12/12
14:30
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 46,628
KE1103
08:00
อา., 12/12
09:05
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 55,953
KE1109
11:25
อา., 12/12
12:30
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 55,953
TW9973
15:55
อา., 12/12
16:55
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 58,618
KE1107
10:20
อา., 12/12
11:25
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 59,950
LJ345
15:05
อา., 12/12
16:10
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 61,282
TW9975
17:55
อา., 12/12
19:00
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 61,282
TW9977
19:25
อา., 12/12
20:20
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 66,611
TW9979
20:00
อา., 12/12
21:00
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 66,611
LJ361
19:10
อา., 12/12
20:05
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,943
LJ353
21:10
อา., 12/12
22:05
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 67,943
LJ347
18:40
อา., 12/12
19:40
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 67,943
LJ349
20:20
อา., 12/12
21:20
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 67,943
KE1115
14:00
อา., 12/12
15:05
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 74,605
KE1117
15:00
อา., 12/12
16:05
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 74,605
KE1121
17:35
อา., 12/12
18:40
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 74,605
KE1125
18:35
อา., 12/12
19:40
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 81,266
OZ8803
07:30
อา., 12/12
08:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8807
09:30
อา., 12/12
10:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8817
14:30
อา., 12/12
15:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8819
15:30
อา., 12/12
16:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8821
16:30
อา., 12/12
17:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8823
17:30
อา., 12/12
18:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8831
21:30
อา., 12/12
22:25
อา., 12/12
0ชม. 55นาที
₩ 170,525
OZ8811
11:30
อา., 12/12
12:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 170,525
OZ8813
12:30
อา., 12/12
13:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 170,525
OZ8825
18:30
อา., 12/12
19:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 170,525
OZ8827
19:30
อา., 12/12
20:30
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
₩ 170,525
OZ8829
20:30
อา., 12/12
21:35
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
₩ 170,525

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.