ขาไป
ไถจง ไทเป
พฤ., 05/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไถจง ไป ไทเป วัน พฤหัสบดี, 05 สิงหาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
1202
07:21
พฤ., 05/08
08:07
พฤ., 05/08
0ชม. 46นาที
NT$ 700
204
07:48
พฤ., 05/08
08:37
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
206
08:08
พฤ., 05/08
08:57
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
1210
09:08
พฤ., 05/08
09:57
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
242
17:08
พฤ., 05/08
17:57
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
294
23:03
พฤ., 05/08
23:52
พฤ., 05/08
0ชม. 49นาที
NT$ 700
300
06:56
พฤ., 05/08
07:47
พฤ., 05/08
0ชม. 51นาที
NT$ 700
108
08:39
พฤ., 05/08
09:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
112
09:39
พฤ., 05/08
10:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
116
10:39
พฤ., 05/08
11:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
120
11:39
พฤ., 05/08
12:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
124
12:39
พฤ., 05/08
13:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
128
13:39
พฤ., 05/08
14:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
132
14:39
พฤ., 05/08
15:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
136
15:39
พฤ., 05/08
16:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
140
16:39
พฤ., 05/08
17:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
144
17:39
พฤ., 05/08
18:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
148
18:39
พฤ., 05/08
19:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
152
19:39
พฤ., 05/08
20:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
156
20:39
พฤ., 05/08
21:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
160
21:39
พฤ., 05/08
22:32
พฤ., 05/08
0ชม. 53นาที
NT$ 700
1302
07:53
พฤ., 05/08
08:47
พฤ., 05/08
0ชม. 54นาที
NT$ 700
696
22:59
พฤ., 05/08
23:59
พฤ., 05/08
1ชม. 00นาที
NT$ 700
1602
07:40
พฤ., 05/08
08:42
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
606
08:00
พฤ., 05/08
09:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
612
09:00
พฤ., 05/08
10:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
618
10:00
พฤ., 05/08
11:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
624
11:00
พฤ., 05/08
12:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
630
12:00
พฤ., 05/08
13:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
636
13:00
พฤ., 05/08
14:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
642
14:00
พฤ., 05/08
15:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
648
15:00
พฤ., 05/08
16:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
654
16:00
พฤ., 05/08
17:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
660
17:00
พฤ., 05/08
18:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
666
18:00
พฤ., 05/08
19:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
672
19:00
พฤ., 05/08
20:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
678
20:00
พฤ., 05/08
21:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
684
21:00
พฤ., 05/08
22:02
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
690
22:05
พฤ., 05/08
23:07
พฤ., 05/08
1ชม. 02นาที
NT$ 700
610
08:32
พฤ., 05/08
09:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
616
09:32
พฤ., 05/08
10:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
628
11:32
พฤ., 05/08
12:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
658
16:32
พฤ., 05/08
17:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
664
17:32
พฤ., 05/08
18:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
670
18:32
พฤ., 05/08
19:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
676
19:32
พฤ., 05/08
20:36
พฤ., 05/08
1ชม. 04นาที
NT$ 700
806
08:36
พฤ., 05/08
09:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
810
09:36
พฤ., 05/08
10:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
814
10:36
พฤ., 05/08
11:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
818
11:36
พฤ., 05/08
12:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
822
12:36
พฤ., 05/08
13:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
826
13:36
พฤ., 05/08
14:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
830
14:36
พฤ., 05/08
15:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
834
15:36
พฤ., 05/08
16:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
838
16:36
พฤ., 05/08
17:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
842
17:36
พฤ., 05/08
18:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
846
18:36
พฤ., 05/08
19:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
850
19:36
พฤ., 05/08
20:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
854
20:36
พฤ., 05/08
21:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
858
21:36
พฤ., 05/08
22:42
พฤ., 05/08
1ชม. 06นาที
NT$ 700
502
06:05
พฤ., 05/08
07:12
พฤ., 05/08
1ชม. 07นาที
NT$ 700
1504
06:30
พฤ., 05/08
07:37
พฤ., 05/08
1ชม. 07นาที
NT$ 700
802
07:25
พฤ., 05/08
08:32
พฤ., 05/08
1ชม. 07นาที
NT$ 700
862
22:40
พฤ., 05/08
23:47
พฤ., 05/08
1ชม. 07นาที
NT$ 700
508
06:52
พฤ., 05/08
08:01
พฤ., 05/08
1ชม. 09นาที
NT$ 700
1510
07:12
พฤ., 05/08
08:21
พฤ., 05/08
1ชม. 09นาที
NT$ 700
1514
08:04
พฤ., 05/08
09:16
พฤ., 05/08
1ชม. 12นาที
NT$ 700

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.