ขาไป
โตเกียว โอซากะ
พฤ., 30/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป โอซากะ วัน พฤหัสบดี, 30 พ.ค. 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK225


1ชม. 40น.
16:10
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
17:50
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 8,918

MM312


1ชม. 35น.
08:15
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
09:50
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 9,038

MM320


1ชม. 35น.
20:40
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
22:15
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 9,168

GK223


1ชม. 40น.
14:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
16:10
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 9,730

GK211


1ชม. 40น.
18:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
20:10
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 9,730

GK217


1ชม. 35น.
08:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
09:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 10,542

GK221


1ชม. 30น.
09:45
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
11:15
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 11,355

JL101


1ชม. 05น.
06:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
07:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL103


1ชม. 05น.
07:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
08:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL107


1ชม. 05น.
08:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
09:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL111


1ชม. 05น.
09:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
10:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL113


1ชม. 05น.
10:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
11:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL115


1ชม. 05น.
11:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
12:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL117


1ชม. 05น.
12:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
13:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL119


1ชม. 05น.
13:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
14:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL121


1ชม. 05น.
14:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
15:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL125


1ชม. 05น.
15:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
16:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL127


1ชม. 05น.
16:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
17:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL131


1ชม. 05น.
17:30
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
18:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL133


1ชม. 05น.
18:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
19:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL137


1ชม. 10น.
18:45
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
19:55
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL139


1ชม. 20น.
19:10
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
20:30
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 16,981

JL221


1ชม. 15น.
07:05
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
08:20
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 17,102

JL229


1ชม. 15น.
20:55
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
22:10
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 17,102

JL3009


1ชม. 25น.
18:25
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
19:50
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 17,062

JL225


1ชม. 25น.
12:45
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
14:10
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 17,102

NH19


1ชม. 05น.
10:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
11:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH21


1ชม. 05น.
11:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
12:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH23


1ชม. 05น.
12:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
13:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH25


1ชม. 05น.
13:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
14:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH27


1ชม. 05น.
14:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
15:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH31


1ชม. 05น.
15:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
16:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH33


1ชม. 05น.
16:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
17:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH35


1ชม. 10น.
17:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
18:10
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH37


1ชม. 10น.
18:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
19:10
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH39


1ชม. 15น.
19:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
20:15
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH41


1ชม. 20น.
19:15
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
20:35
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 21,945

NH97


1ชม. 20น.
20:35
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
21:55
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,045

NH99


1ชม. 20น.
21:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
22:20
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,045

NH991


1ชม. 25น.
13:20
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
14:45
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,045

NH95


1ชม. 25น.
18:05
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
19:30
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,045

NH985


1ชม. 05น.
06:25
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
07:30
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 22,508

NH13


1ชม. 05น.
07:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
08:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 22,508

NH15


1ชม. 05น.
08:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
09:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 22,508

NH17


1ชม. 05น.
09:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
10:05
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 22,508

NH3823


1ชม. 30น.
12:00
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
13:30
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,045

NH3827


1ชม. 30น.
16:25
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
17:55
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,045

NH93


1ชม. 15น.
07:25
พฤ., 30/05

โตเกียว
HND
08:40
พฤ., 30/05

โอซากะ
KIX
¥ 22,608

NH2177


1ชม. 20น.
17:35
พฤ., 30/05

โตเกียว
NRT
18:55
พฤ., 30/05

โอซากะ
ITM
¥ 30,546

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.