ขาไป
โตเกียว โอซากะ
ส., 10/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป โอซากะ วัน เสาร์, 10 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NH985


1ชม. 05น.
06:25
ส., 10/06

โตเกียว
HND
07:30
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH13


1ชม. 05น.
07:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
08:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH19


1ชม. 05น.
10:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
11:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH21


1ชม. 05น.
11:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
12:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH23


1ชม. 05น.
12:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
13:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH25


1ชม. 05น.
13:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
14:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH27


1ชม. 05น.
14:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
15:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH31


1ชม. 05น.
15:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
16:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH33


1ชม. 05น.
16:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
17:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH17


1ชม. 10น.
09:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
10:10
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH35


1ชม. 10น.
17:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
18:10
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH37


1ชม. 10น.
18:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
19:10
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH39


1ชม. 15น.
19:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
20:15
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH2177


1ชม. 20น.
17:30
ส., 10/06

โตเกียว
NRT
18:50
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH41


1ชม. 20น.
19:15
ส., 10/06

โตเกียว
HND
20:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 13,493

NH3821


1ชม. 20น.
08:45
ส., 10/06

โตเกียว
HND
10:05
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH97


1ชม. 20น.
20:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
21:50
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH99


1ชม. 20น.
21:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
22:20
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH3823


1ชม. 25น.
12:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
13:25
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH991


1ชม. 25น.
13:50
ส., 10/06

โตเกียว
HND
15:15
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH3825


1ชม. 25น.
15:20
ส., 10/06

โตเกียว
HND
16:45
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH3827


1ชม. 25น.
16:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
17:55
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

NH95


1ชม. 25น.
18:05
ส., 10/06

โตเกียว
HND
19:30
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 15,143

JL101


1ชม. 05น.
06:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
07:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL103


1ชม. 05น.
07:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
08:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL107


1ชม. 05น.
08:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
09:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL111


1ชม. 05น.
09:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
10:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL113


1ชม. 05น.
10:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
11:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL115


1ชม. 05น.
11:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
12:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL121


1ชม. 05น.
14:35
ส., 10/06

โตเกียว
HND
15:40
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL125


1ชม. 05น.
15:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
16:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL131


1ชม. 05น.
17:30
ส., 10/06

โตเกียว
HND
18:35
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL133


1ชม. 05น.
18:15
ส., 10/06

โตเกียว
HND
19:20
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL137


1ชม. 10น.
18:45
ส., 10/06

โตเกียว
HND
19:55
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

JL139


1ชม. 15น.
19:10
ส., 10/06

โตเกียว
HND
20:25
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 15,892

NH93


1ชม. 15น.
07:40
ส., 10/06

โตเกียว
HND
08:55
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 22,789

NH15


1ชม. 05น.
08:00
ส., 10/06

โตเกียว
HND
09:05
ส., 10/06

โอซากะ
ITM
¥ 24,288

JL6001


1ชม. 30น.
10:10
ส., 10/06

โตเกียว
NRT
11:40
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,634

JL6005


1ชม. 35น.
08:30
ส., 10/06

โตเกียว
NRT
10:05
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,634

JL6003


1ชม. 40น.
14:35
ส., 10/06

โตเกียว
NRT
16:15
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,634

JL6007


1ชม. 40น.
16:15
ส., 10/06

โตเกียว
NRT
17:55
ส., 10/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,634

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.