ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
อ., 04/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน อังคาร, 04 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
DD530


1ชม. 25น.
19:15
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:40
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,163 ฿

FD3021


1ชม. 25น.
16:30
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:55
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,224 ฿

FD4112


1ชม. 30น.
20:15
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:45
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,260 ฿

FD4124


1ชม. 35น.
07:55
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,265 ฿

SL768


1ชม. 25น.
15:45
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:10
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,326 ฿

FD3013


1ชม. 20น.
20:35
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
21:55
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,356 ฿

FD3001


1ชม. 25น.
06:20
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
07:45
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,361 ฿

FD3027


1ชม. 25น.
17:50
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
19:15
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,361 ฿

FD3007


1ชม. 30น.
14:40
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:10
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,361 ฿

FD3017


1ชม. 35น.
15:20
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:55
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,356 ฿

DD536


1ชม. 25น.
14:50
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:15
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,422 ฿

SL756


1ชม. 25น.
12:50
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:15
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,519 ฿

TG225


1ชม. 19น.
22:40
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
23:59
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,593 ฿

DD522


1ชม. 25น.
09:30
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
10:55
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,656 ฿

FD3005


1ชม. 20น.
12:45
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:05
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,783 ฿

FD3037


1ชม. 25น.
09:45
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:10
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,788 ฿

FD3025


1ชม. 30น.
11:05
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
12:35
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,783 ฿

FD3091


1ชม. 30น.
13:05
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:35
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,788 ฿

SL770


1ชม. 30น.
10:05
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:35
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,814 ฿

TG211


1ชม. 30น.
19:10
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
20:40
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
1,961 ฿

FD4110


1ชม. 35น.
12:20
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
13:55
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
2,113 ฿

FD3029


1ชม. 25น.
07:35
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
DMK
09:00
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
2,708 ฿

TG283


1ชม. 30น.
14:45
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
16:15
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
2,884 ฿

TG289


1ชม. 30น.
07:30
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:00
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,214 ฿

TG285


1ชม. 30น.
09:30
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:00
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,214 ฿

PG271


1ชม. 25น.
08:05
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:30
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,275 ฿

PG275


1ชม. 25น.
10:40
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
12:05
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,275 ฿

PG273


1ชม. 25น.
12:35
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,275 ฿

PG277


1ชม. 25น.
17:05
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
18:30
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,275 ฿

PG279


1ชม. 25น.
19:45
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,275 ฿

TG201


1ชม. 30น.
08:05
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:35
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,620 ฿

TG215


1ชม. 30น.
13:55
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,620 ฿

TG217


1ชม. 30น.
17:30
อ., 04/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
อ., 04/06

ภูเก็ต
HKT
3,620 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.