ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
อ., 06/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน อังคาร, 06 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VZ308


1ชม. 25น.
19:25
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:50
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,097 ฿

VZ312


1ชม. 25น.
20:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
21:55
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,097 ฿

FD3021


1ชม. 30น.
14:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
15:30
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,082 ฿

FD3025


1ชม. 30น.
14:05
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
15:35
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,082 ฿

FD3017


1ชม. 30น.
15:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
16:50
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,082 ฿

FD3031


1ชม. 30น.
19:55
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
21:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,082 ฿

VZ300


1ชม. 25น.
06:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
07:45
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,200 ฿

VZ314


1ชม. 25น.
07:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
08:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,200 ฿

VZ2304


1ชม. 25น.
18:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:55
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,200 ฿

VZ316


1ชม. 25น.
21:35
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
23:00
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,200 ฿

DD532


1ชม. 20น.
17:15
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
18:35
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,354 ฿

FD3027


1ชม. 30น.
18:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
19:50
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,418 ฿

FD3009


1ชม. 35น.
17:50
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
19:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,418 ฿

VZ304


1ชม. 25น.
10:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
11:45
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,517 ฿

VZ2300


1ชม. 25น.
14:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,517 ฿

VZ306


1ชม. 25น.
15:35
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
17:00
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,517 ฿

DD528


1ชม. 15น.
13:35
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
14:50
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,596 ฿

SL762


1ชม. 20น.
19:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
20:40
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,581 ฿

DD522


1ชม. 20น.
07:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
08:40
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,670 ฿

DD526


1ชม. 20น.
09:50
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
11:10
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,675 ฿

FD3005


1ชม. 25น.
12:45
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
14:10
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,680 ฿

SL770


1ชม. 20น.
09:25
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
10:45
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,882 ฿

FD4112


1ชม. 30น.
14:55
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
16:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,857 ฿

SL768


1ชม. 25น.
15:50
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
17:15
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,882 ฿

FD4124


1ชม. 40น.
08:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:40
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,857 ฿

FD4110


1ชม. 40น.
12:20
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,857 ฿

PG279


1ชม. 30น.
19:40
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
1,976 ฿

WE221


1ชม. 30น.
18:35
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:05
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
2,195 ฿

FD3029


1ชม. 30น.
06:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
08:00
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
2,228 ฿

FD3091


1ชม. 30น.
10:40
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
12:10
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
2,228 ฿

WE217


1ชม. 25น.
18:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
2,415 ฿

WE211


1ชม. 30น.
18:45
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:15
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
2,415 ฿

FD3037


1ชม. 25น.
09:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
DMK
10:55
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
2,549 ฿

TG2289


1ชม. 30น.
07:40
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:10
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
3,073 ฿

WE289


1ชม. 30น.
07:40
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:10
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
3,110 ฿

WE283


1ชม. 30น.
15:05
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
16:35
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
3,110 ฿

PG277


1ชม. 30น.
17:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
3,293 ฿12ชม. 00น.
18:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
สายใต้ใหม่
06:30
พ., 07/12

ภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 2
701 ฿12ชม. 00น.
17:30
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
สายใต้ใหม่
05:30
พ., 07/12

ภูเก็ต
สถานีขนส่งภูเก็ต 2
1,090 ฿

TG2201


1ชม. 25น.
08:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,171 ฿

TG2285


1ชม. 30น.
10:15
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
11:45
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,171 ฿

TG2207


1ชม. 30น.
11:35
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
13:05
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,171 ฿

TG2209


1ชม. 30น.
13:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
14:30
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,171 ฿

TG2215


1ชม. 30น.
14:10
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:40
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,171 ฿

WE201


1ชม. 25น.
08:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:25
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,208 ฿

WE285


1ชม. 30น.
10:15
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
11:45
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,208 ฿

WE207


1ชม. 30น.
11:35
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
13:05
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,208 ฿

WE209


1ชม. 30น.
13:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
14:30
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,208 ฿

WE215


1ชม. 30น.
14:10
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:40
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,208 ฿

WE203


1ชม. 30น.
11:00
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
12:30
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,830 ฿

PG271


1ชม. 30น.
08:05
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:35
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,903 ฿

PG273


1ชม. 30น.
12:45
อ., 06/12

กรุงเทพฯ
BKK
14:15
อ., 06/12

ภูเก็ต
HKT
4,903 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.