ขาไป
โฮจิมินห์ ฮานอย
ส., 10/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฮานอย วัน เสาร์, 10 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ164


2ชม. 10น.
21:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
00:00
อา., 11/12

ฮานอย
HAN
1,306,920 đ

VJ162


2ชม. 10น.
23:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
01:15
อา., 11/12

ฮานอย
HAN
1,306,920 đ

VJ160


2ชม. 15น.
21:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
23:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,306,920 đ

VJ140


2ชม. 00น.
18:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
20:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ168


2ชม. 10น.
05:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
07:25
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ142


2ชม. 10น.
13:20
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
15:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ128


2ชม. 10น.
14:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
16:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ152


2ชม. 10น.
15:20
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
17:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ148


2ชม. 10น.
16:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
18:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ158


2ชม. 10น.
17:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
19:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ150


2ชม. 10น.
18:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
20:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ156


2ชม. 10น.
19:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
21:50
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ154


2ชม. 10น.
19:55
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
22:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,426,800 đ

VJ120


2ชม. 10น.
06:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
08:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VJ132


2ชม. 10น.
07:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
09:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VJ172


2ชม. 10น.
07:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
10:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VJ124


2ชม. 10น.
08:20
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
10:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VJ134


2ชม. 10น.
10:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
12:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VJ126


2ชม. 10น.
11:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
13:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VJ136


2ชม. 10น.
13:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
15:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,565,040 đ

VN270


2ชม. 10น.
23:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
01:10
อา., 11/12

ฮานอย
HAN
1,682,000 đ

VJ130


2ชม. 10น.
06:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
08:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,696,800 đ

QH280


2ชม. 10น.
22:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
00:10
อา., 11/12

ฮานอย
HAN
1,704,000 đ

VN224


2ชม. 10น.
22:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
00:10
อา., 11/12

ฮานอย
HAN
1,887,000 đ

QH278


2ชม. 10น.
20:40
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
22:50
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

VN6014


2ชม. 05น.
08:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
10:50
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,973,000 đ

QH204


2ชม. 15น.
07:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
09:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

QH242


2ชม. 15น.
12:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
15:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

QH254


2ชม. 15น.
14:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
16:30
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

QH240


2ชม. 15น.
16:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
19:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

QH244


2ชม. 15น.
18:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
21:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

QH288


2ชม. 15น.
20:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
22:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,941,000 đ

VN6012


2ชม. 10น.
09:15
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
11:25
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,973,000 đ

VN6004


2ชม. 10น.
18:25
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
20:35
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
1,973,000 đ

QH292


2ชม. 10น.
23:20
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
01:30
อา., 11/12

ฮานอย
HAN
2,093,000 đ

QH224


2ชม. 15น.
10:50
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
13:05
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,093,000 đ

VN260


2ชม. 20น.
21:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
23:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,092,000 đ

QH202


2ชม. 15น.
05:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
08:00
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,201,000 đ

VN6006


2ชม. 10น.
12:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
14:55
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,243,000 đ

VN212


2ชม. 10น.
12:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
14:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN248


2ชม. 10น.
13:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
15:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN252


2ชม. 10น.
15:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
17:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN216


2ชม. 10น.
16:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
18:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN264


2ชม. 10น.
16:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
18:40
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN218


2ชม. 10น.
18:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
20:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN204


2ชม. 15น.
05:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
07:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN240


2ชม. 15น.
07:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
09:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN246


2ชม. 15น.
11:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
13:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN214


2ชม. 15น.
14:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
16:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN250


2ชม. 15น.
15:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
17:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN256


2ชม. 15น.
18:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
20:45
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN258


2ชม. 15น.
19:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
21:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN262


2ชม. 15น.
19:30
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
21:45
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN220


2ชม. 15น.
20:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
22:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN206


2ชม. 20น.
06:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
08:20
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,297,000 đ

VN208


2ชม. 10น.
08:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
10:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,481,000 đ

VN254


2ชม. 10น.
17:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
19:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,481,000 đ

VN244


2ชม. 15น.
09:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
11:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,481,000 đ

VN6002


2ชม. 10น.
05:45
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
07:55
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,535,000 đ

VN6010


2ชม. 10น.
20:05
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
22:15
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,535,000 đ

VN210


2ชม. 10น.
10:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
SGN
12:10
ส., 10/12

ฮานอย
HAN
2,902,000 đ

SE2


32ชม. 30น.
21:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Saigon
05:40
จ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
1,010,000 đ

SE4


34ชม. 00น.
19:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Saigon
05:00
จ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
933,000 đ36ชม. 06น.
09:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Mien Dong
21:06
อา., 11/12

ฮานอย
Nuoc Ngam
920,000 đ

SE6


36ชม. 17น.
16:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Saigon
04:17
จ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
954,000 đ

SE8


37ชม. 12น.
06:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Saigon
19:12
อา., 11/12

ฮานอย
Hanoi
917,000 đ

SE2


32ชม. 30น.
21:10
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Saigon
05:40
จ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
3,000,000 đ

SE4


34ชม. 00น.
19:00
ส., 10/12

โฮจิมินห์
Saigon
05:00
จ., 12/12

ฮานอย
Hanoi
3,000,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.