ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ลังกาวี
พ., 14/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ลังกาวี วัน พุธ, 14 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK6310


1ชม. 05น.
20:55
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:00
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
73.17 RM

AK6314


1ชม. 10น.
17:55
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:05
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
73.17 RM

AK6302


1ชม. 05น.
16:55
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:00
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
104.26 RM

AK6322


1ชม. 10น.
20:00
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:10
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
104.26 RM

MH1438


1ชม. 05น.
11:55
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:00
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
129.24 RM

MH1436


1ชม. 05น.
13:10
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:15
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
129.24 RM

MH1446


1ชม. 05น.
15:55
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:00
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
129.24 RM

MH1450


1ชม. 05น.
18:10
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:15
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
129.24 RM

OD2206


1ชม. 05น.
13:30
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:35
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
140.52 RM

AK6304


1ชม. 00น.
12:10
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:10
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
159.30 RM

AK6306


1ชม. 05น.
09:25
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:30
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
159.30 RM

AK6308


1ชม. 05น.
10:40
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:45
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
159.30 RM

AK6316


1ชม. 05น.
13:20
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:25
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
159.30 RM

OD2204


1ชม. 05น.
10:00
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:05
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
160.59 RM

AK6320


1ชม. 10น.
07:05
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
08:15
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
159.30 RM

MH5360


1ชม. 15น.
13:20
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:35
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
273.40 RM

MH1432


1ชม. 05น.
09:30
พ., 14/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:35
พ., 14/06

ลังกาวี
LGK
397.67 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.