ขาไป
โอซากะ นาฮะ
อ., 04/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โอซากะ ไป นาฮะ วัน อังคาร, 04 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK351


2ชม. 20น.
07:30
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
09:50
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 7,513

MM209


2ชม. 20น.
06:35
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
08:55
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 9,353

MM215


2ชม. 20น.
13:55
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
16:15
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 9,353

MM211


2ชม. 20น.
07:40
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
10:00
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 10,354

MM213


2ชม. 25น.
10:40
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
13:05
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 11,659

JL2087


2ชม. 05น.
14:50
อ., 04/06

โอซากะ
ITM
16:55
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 18,528

NH1731


2ชม. 10น.
08:00
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
10:10
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 18,750

NH1737


2ชม. 10น.
13:35
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
15:45
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 18,750

NH1735


2ชม. 15น.
10:10
อ., 04/06

โอซากะ
KIX
12:25
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 20,929

JL2081


2ชม. 10น.
08:50
อ., 04/06

โอซากะ
ITM
11:00
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 24,259

NH765


2ชม. 10น.
10:55
อ., 04/06

โอซากะ
ITM
13:05
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 26,459

NH767


2ชม. 10น.
14:00
อ., 04/06

โอซากะ
ITM
16:10
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 26,459

NH761


2ชม. 15น.
08:15
อ., 04/06

โอซากะ
ITM
10:30
อ., 04/06

นาฮะ
OKA
¥ 57,338

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.