ขาไป
เสียมเรียบ พนมเปญ
อ., 04/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เสียมเรียบ ไป พนมเปญ วัน อังคาร, 04 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 25น.
18:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
23:55
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.005ชม. 30น.
15:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
21:00
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.005ชม. 30น.
07:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
12:30
อ., 04/06

พนมเปญ
Mean Chey
US$ 15.505ชม. 30น.
11:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
16:30
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 15.505ชม. 30น.
14:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
20:00
อ., 04/06

พนมเปญ
Mean Chey
US$ 15.505ชม. 45น.
12:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
17:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.005ชม. 45น.
13:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
18:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.005ชม. 45น.
17:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
22:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.005ชม. 45น.
17:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
23:15
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.005ชม. 55น.
23:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Oum Khun
04:55
พ., 05/06

พนมเปญ
ตลาดโอลิมปิก
US$ 13.006ชม. 00น.
20:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
02:00
พ., 05/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 13.506ชม. 00น.
23:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
05:00
พ., 05/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 13.505ชม. 45น.
06:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
11:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 15.505ชม. 45น.
10:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
15:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 15.505ชม. 30น.
08:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
13:30
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 17.506ชม. 00น.
06:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
12:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
06:05
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
12:05
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
06:16
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
12:16
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
06:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
12:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
06:35
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
12:35
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
07:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
13:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
07:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
13:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
07:55
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
13:55
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
08:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
14:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
08:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
14:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
08:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
14:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Night Market
US$ 14.006ชม. 00น.
09:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
15:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
09:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
15:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
09:35
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
15:35
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
09:40
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
15:40
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
09:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
15:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Night Market
US$ 14.006ชม. 00น.
09:50
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
15:50
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
10:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
16:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
10:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
16:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
11:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
17:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
11:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
17:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
12:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
18:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
12:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
18:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
12:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
18:30
อ., 04/06

พนมเปญ
Night Market
US$ 14.006ชม. 00น.
12:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
18:45
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
13:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
19:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
13:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
19:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
13:37
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
19:37
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
14:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
20:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
14:07
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
20:07
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
14:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
20:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
14:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
20:30
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 14.006ชม. 00น.
15:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
21:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
15:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
21:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
16:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
22:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
16:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
22:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
17:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
23:00
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
17:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
23:30
อ., 04/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
18:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
00:00
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
18:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
00:30
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
18:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
00:45
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
19:15
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
01:15
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
19:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
01:30
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 14.006ชม. 00น.
22:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
04:00
พ., 05/06

พนมเปญ
Night Market
US$ 14.006ชม. 00น.
22:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
04:30
พ., 05/06

พนมเปญ
Night Market
US$ 14.005ชม. 45น.
23:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
05:15
พ., 05/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 16.506ชม. 00น.
07:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
13:00
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 15.506ชม. 00น.
09:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
15:00
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 15.506ชม. 00น.
19:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
01:30
พ., 05/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 16.506ชม. 00น.
20:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
02:30
พ., 05/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 16.506ชม. 00น.
13:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Samaki Market
19:45
อ., 04/06

พนมเปญ
Wat Phnom
US$ 17.506ชม. 00น.
21:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
03:00
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
22:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
04:00
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
22:15
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
04:15
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
22:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
04:30
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
22:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
04:45
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
23:00
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
05:00
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
23:15
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
05:15
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
23:30
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
05:30
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
23:45
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
05:45
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
23:50
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
05:50
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.006ชม. 00น.
23:55
อ., 04/06

เสียมเรียบ
Chong Kaosou
05:55
พ., 05/06

พนมเปญ
วัดพนม
US$ 19.00

K6106


0ชม. 55น.
14:55
อ., 04/06

เสียมเรียบ
SAI
15:50
อ., 04/06

พนมเปญ
PNH
US$ 111.40

K6108


0ชม. 55น.
20:35
อ., 04/06

เสียมเรียบ
SAI
21:30
อ., 04/06

พนมเปญ
PNH
US$ 111.40

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.