ขาไป
ไทเป ไถจง
ศ., 24/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ไทเป ไป ไถจง วัน ศุกร์, 24 กันยายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
109
07:31
ศ., 24/09
08:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
205
07:51
ศ., 24/09
08:40
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
113
08:31
ศ., 24/09
09:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
117
09:31
ศ., 24/09
10:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
121
10:31
ศ., 24/09
11:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
125
11:31
ศ., 24/09
12:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
129
12:31
ศ., 24/09
13:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
133
13:31
ศ., 24/09
14:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
137
14:31
ศ., 24/09
15:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
141
15:31
ศ., 24/09
16:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
1237
15:51
ศ., 24/09
16:40
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
145
16:31
ศ., 24/09
17:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
149
17:31
ศ., 24/09
18:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
1245
17:51
ศ., 24/09
18:40
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
153
18:31
ศ., 24/09
19:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
249
18:51
ศ., 24/09
19:40
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
157
19:31
ศ., 24/09
20:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
1253
19:51
ศ., 24/09
20:40
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
161
20:31
ศ., 24/09
21:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
1257
20:51
ศ., 24/09
21:40
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
165
21:31
ศ., 24/09
22:20
ศ., 24/09
0ชม. 49นาที
NT$ 700
203
06:30
ศ., 24/09
07:20
ศ., 24/09
0ชม. 50นาที
NT$ 700
295
22:16
ศ., 24/09
23:07
ศ., 24/09
0ชม. 51นาที
NT$ 700
1305
08:01
ศ., 24/09
08:54
ศ., 24/09
0ชม. 53นาที
NT$ 700
1327
19:01
ศ., 24/09
19:54
ศ., 24/09
0ชม. 53นาที
NT$ 700
333
21:56
ศ., 24/09
22:49
ศ., 24/09
0ชม. 53นาที
NT$ 700
567
23:00
ศ., 24/09
23:59
ศ., 24/09
0ชม. 59นาที
NT$ 700
603
06:51
ศ., 24/09
07:53
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
609
07:46
ศ., 24/09
08:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
615
08:46
ศ., 24/09
09:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
621
09:46
ศ., 24/09
10:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
627
10:46
ศ., 24/09
11:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
633
11:46
ศ., 24/09
12:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
639
12:46
ศ., 24/09
13:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
645
13:46
ศ., 24/09
14:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
651
14:46
ศ., 24/09
15:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
657
15:46
ศ., 24/09
16:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
663
16:46
ศ., 24/09
17:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
669
17:46
ศ., 24/09
18:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
675
18:46
ศ., 24/09
19:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
681
19:46
ศ., 24/09
20:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
687
20:46
ศ., 24/09
21:48
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
693
21:41
ศ., 24/09
22:43
ศ., 24/09
1ชม. 02นาที
NT$ 700
565
22:26
ศ., 24/09
23:29
ศ., 24/09
1ชม. 03นาที
NT$ 700
613
08:21
ศ., 24/09
09:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
619
09:21
ศ., 24/09
10:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
625
10:21
ศ., 24/09
11:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1637
12:21
ศ., 24/09
13:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1643
13:21
ศ., 24/09
14:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1649
14:21
ศ., 24/09
15:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1655
15:21
ศ., 24/09
16:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
661
16:21
ศ., 24/09
17:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
667
17:21
ศ., 24/09
18:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
673
18:21
ศ., 24/09
19:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1679
19:21
ศ., 24/09
20:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1685
20:21
ศ., 24/09
21:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1691
21:21
ศ., 24/09
22:25
ศ., 24/09
1ชม. 04นาที
NT$ 700
1563
22:05
ศ., 24/09
23:10
ศ., 24/09
1ชม. 05นาที
NT$ 700
803
06:26
ศ., 24/09
07:32
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
805
07:11
ศ., 24/09
08:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1505
07:36
ศ., 24/09
08:42
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
809
08:11
ศ., 24/09
09:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
813
09:11
ศ., 24/09
10:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
817
10:11
ศ., 24/09
11:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
821
11:11
ศ., 24/09
12:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
825
12:11
ศ., 24/09
13:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
829
13:11
ศ., 24/09
14:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
833
14:11
ศ., 24/09
15:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
837
15:11
ศ., 24/09
16:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
841
16:11
ศ., 24/09
17:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1541
16:36
ศ., 24/09
17:42
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
845
17:11
ศ., 24/09
18:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1545
17:36
ศ., 24/09
18:42
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
849
18:11
ศ., 24/09
19:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1549
18:36
ศ., 24/09
19:42
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
853
19:11
ศ., 24/09
20:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1553
19:36
ศ., 24/09
20:42
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
857
20:11
ศ., 24/09
21:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
1557
20:36
ศ., 24/09
21:42
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700
861
21:11
ศ., 24/09
22:17
ศ., 24/09
1ชม. 06นาที
NT$ 700

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.