ขาไป
โตเกียว นาฮะ
ส., 25/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป นาฮะ วัน เสาร์, 25 พ.ค. 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK331


3ชม. 05น.
15:35
ส., 25/05

โตเกียว
NRT
18:40
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 7,659

MM507


3ชม. 05น.
15:55
ส., 25/05

โตเกียว
NRT
19:00
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 7,853

GK335


3ชม. 05น.
14:25
ส., 25/05

โตเกียว
NRT
17:30
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 8,366

MM505


3ชม. 05น.
12:10
ส., 25/05

โตเกียว
NRT
15:15
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 11,392

GK337


3ชม. 05น.
08:10
ส., 25/05

โตเกียว
NRT
11:15
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 13,111

MM503


3ชม. 05น.
08:00
ส., 25/05

โตเกียว
NRT
11:05
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 14,002

NH461


2ชม. 35น.
06:25
ส., 25/05

โตเกียว
HND
09:00
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH479


2ชม. 35น.
20:00
ส., 25/05

โตเกียว
HND
22:35
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH993


2ชม. 40น.
06:35
ส., 25/05

โตเกียว
HND
09:15
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH463


2ชม. 40น.
07:35
ส., 25/05

โตเกียว
HND
10:15
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH995


2ชม. 40น.
09:30
ส., 25/05

โตเกียว
HND
12:10
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH473


2ชม. 40น.
13:10
ส., 25/05

โตเกียว
HND
15:50
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH475


2ชม. 40น.
14:45
ส., 25/05

โตเกียว
HND
17:25
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH477


2ชม. 40น.
15:30
ส., 25/05

โตเกียว
HND
18:10
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH1095


2ชม. 40น.
16:20
ส., 25/05

โตเกียว
HND
19:00
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH1097


2ชม. 40น.
16:55
ส., 25/05

โตเกียว
HND
19:35
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH467


2ชม. 45น.
08:30
ส., 25/05

โตเกียว
HND
11:15
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH469


2ชม. 45น.
10:25
ส., 25/05

โตเกียว
HND
13:10
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH471


2ชม. 45น.
11:35
ส., 25/05

โตเกียว
HND
14:20
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,738

NH2421


2ชม. 50น.
06:45
ส., 25/05

โตเกียว
HND
09:35
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,698

NH2425


2ชม. 50น.
18:05
ส., 25/05

โตเกียว
HND
20:55
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 36,698

JL901


2ชม. 40น.
06:30
ส., 25/05

โตเกียว
HND
09:10
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL925


2ชม. 40น.
20:05
ส., 25/05

โตเกียว
HND
22:45
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL903


2ชม. 45น.
07:30
ส., 25/05

โตเกียว
HND
10:15
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL907


2ชม. 45น.
08:40
ส., 25/05

โตเกียว
HND
11:25
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL909


2ชม. 45น.
09:35
ส., 25/05

โตเกียว
HND
12:20
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL987


2ชม. 45น.
11:20
ส., 25/05

โตเกียว
HND
14:05
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL915


2ชม. 45น.
12:00
ส., 25/05

โตเกียว
HND
14:45
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL917


2ชม. 45น.
13:50
ส., 25/05

โตเกียว
HND
16:35
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL919


2ชม. 45น.
14:55
ส., 25/05

โตเกียว
HND
17:40
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL921


2ชม. 45น.
15:55
ส., 25/05

โตเกียว
HND
18:40
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL905


2ชม. 50น.
08:15
ส., 25/05

โตเกียว
HND
11:05
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL913


2ชม. 50น.
10:30
ส., 25/05

โตเกียว
HND
13:20
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

JL923


2ชม. 50น.
16:55
ส., 25/05

โตเกียว
HND
19:45
ส., 25/05

นาฮะ
OKA
¥ 42,881

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.