การเดินทางโดยเครื่องบินถือเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด สำหรับการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในประเทศ

เราให้บริการจองตั๋วล่วงหน้าสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่เชื่อมต่อกรุงเทพฯกับจุดหมายต่างๆทั้งในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่,เชียงราย,ลำปาง,สุโขทัย,พิษณุโลกและแม่สอด; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี,นครพนม,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,บุรีรัมย์และอุบลราชธานี; และภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,เกาะสมุย,ภูเก็ต,กระบี่,นครศรีธรรมราช,หาดใหญ่และนราธิวาส

หัวข้อ

  1. สายการบินในประเทศไทย
  2. การเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศ
  3. เดินทางโดยเครื่องบินมายังประเทศไทย
  4. วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

สายการบินในประเทศไทย

สายการบินที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารในประเทศมีจำนวนเจ็ดสาย แบ่งเป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service carriers) จำนวน 2 สาย และสายการบินประเภทโลว์คอสต์แอร์ไลน์ (Low-cost carriers) 5 สาย

การบินไทย

การบินไทย (TG) เป็นสายการบินแห่งชาติ โดยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศจากกรุงเทพฯ สู่สนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ และยังให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ เช่น เวียดนาม, กัมพูชา, ลาว, พม่า,มาเลเซีย, สิงคโปร์, จีน, ไต้หวัน, เกาหลีใต้, และญี่ปุ่น เป็นต้น

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

บางกอกแอร์เวย์ส

บางกอกแอร์เวย์ส (PG) เป็นสายการบินไทยที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯ ถึง เชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย เกาะสมุย และภูเก็ต

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

การบินไทยสมายล์

การบินไทยสมายล์ (WE) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำสาขาของการบินไทยที่ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯไปยังเชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ภูเก็ต และหาดใหญ่

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

นกแอร์

นกแอร์ (DD) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของไทยที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แม่สอด แพร่ น่าน เลย อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

ไทยแอร์เอเชีย

ไทยแอร์เอเชีย (FD) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของไทยที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯไปยังเชียงใหม่ เชียงราย น่าน ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

ไทยไลอ้อนแอร์

ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของไทยที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯไปยังเชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง และหาดใหญ่

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

ไทยเวียดเจ็ทแอร์

ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VZ) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของไทยที่ให้บริการเที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯไปยังเชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช และหาดใหญ่

การจองเที่ยวบินในประเทศไทย

การเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศ

สนามบินพาณิชย์ในประเทศไทยมีจำนวน 33 แห่ง

โดยมีสนามบินหลักที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนสี่แห่ง ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ในกรุงเทพฯ, สนามบินเชียงใหม่, และสนามบินภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีสนามบินอื่นๆ ที่ให้บริการ เที่ยวบินระหว่างประเทศ ได้แก่ สนามบินเชียงราย, สนามบินอุดรธานี, สนามบินอู่ตะเภา - ระยอง - พัทยา, สนามบินสมุย, สนามบินสุราษฎร์ธานี, สนามบินกระบี่ และสนามบินหาดใหญ่

สำหรับสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ ได้แก่ สนามบินบุรีรัมย์, สนามบินชุมพร, สนามบินหัวหิน, สนามบินขอนแก่น, สนามบินลำปาง, สนามบินเลย, สนามบินแม่ฮ่องสอน, สนามบินแม่สอด, สนามบินนครพนม, สนามบินนครราชสีมา, สนามบินนครศรีธรรมราช , สนามบินน่าน, สนามบินนราธิวาส, สนามบินพิษณุโลก, สนามบินแพร่, สนามบินระนอง, สนามบินร้อยเอ็ด, สนามบินสกลนคร, สนามบินสุโขทัย, สนามบินตรัง, สนามบินตราดและสนามบินอุบลราชธานี

ภาคเหนือ

ภาคเหนือของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, แพร่อุตรดิตถ์, ตาก, สุโขทัย, สุโขทัย, พิจิตร, กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, และอุทัยธานี

เทือกเขาในภาคเหนือ

แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, และ เชียงราย เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีสภาพภูมิประเทศรายล้อมไปด้วยภูเขาและตั้งอยู่ใกล้กับประเทศพม่าและลาว โดยมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าส่วนอื่นๆ ของประเทศและมีทิวทัศน์ของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอันงดงาม นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศอันผ่อนคลาย และชื่นชมความสวยงามของวัดต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย และตั้งแคมป์ เดินป่า หรือเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ

จองเที่ยวบินไปแม่ฮ่องสอน

เที่ยวบินไปแม่ฮ่องสอน

หุบเขาลุ่มน้ำในภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง, ลำพูน, น่าน, พะเยา, และแพร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาลุ่มน้ำในภาคเหนือ โดยจังหวัดเหล่านี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอง มีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจหลากหลายแห่ง

จองเที่ยวบินไปลำปาง

เที่ยวบินไปลำปาง

จองเที่ยวบินไปน่าน

เที่ยวบินไปน่าน

จองเที่ยวบินไปแพร่

เที่ยวบินไปแพร่

ที่ราบภาคกลางตอนเหนือ

จังหวัดตากมีอาณาเขตติดกับประเทศพม่า โดยมีพื้นที่คลอบคลุมเขตอุทยานแห่งชาติหลายแห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช, อุทยานแห่งชาติแม่เมย, และอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกที่สวยงาม เช่น น้ำตกทีลอซู และน้ำตกทีลอเล สำหรับจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางในอดีตของไทย มีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งยังคงอนุรักษ์ โบราณสถาน รวมถึงวัดและอนุสาวรีย์อันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของสยาม และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

จองเที่ยวบินไปแม่สอด

เที่ยวบินไปแม่สอด

จองเที่ยวบินไปสุโขทัย

เที่ยวบินไปสุโขทัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ อีสาน เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและมีประชากรจำนวนมากถึงหนึ่งในสามของประเทศ ภาคอีสานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและหลากหลาย ตั้งแต่วัดเก่าจากสมัยขอมโบราณ ไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันงดงาม และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังรอการค้นพบอยู่อีกหลายแห่ง อีสานนับเป็นจุดหมายที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและดึงดูดผู้ที่ต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆ นอกจากนี้ จุดหมายที่พลาดไม่ได้คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่ยังคงอนุรักษ์โบราณสถานจากสมัยอาณาจักรเขมร นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในจังหวัดที่เติบโตเร็วที่สุดในอีสาน และมีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าไหมคุณภาพดี และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่ค้นพบในประเทศไทย

อีสานตอนเหนือ

ภาคอีสานตอนเหนือ ประกอบด้วยจังหวัด บึงกาฬ, หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, และ กาฬสินธุ์ นักท่องเที่ยวสามารถสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในหุบเขาลุ่มน้ำโขง อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเลย หรือข้ามชายแดนไปยังประเทศลาว

จองเที่ยวบินไปเลย

เที่ยวบินไปเลย

อีสานตอนกลาง

อีสานตอนกลางประกอบด้วยจังหวัด ชัยภูมิ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, และ อำนาจเจริญ ผู้มาเยือนสามารถเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลุ่มน้ำชี

จองเที่ยวบินไปร้อยเอ็ด

เที่ยวบินไปร้อยเอ็ด

อีสานตอนใต้

อีสานตอนใต้ ประกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, และ นครราชสีมา นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และประทับใจกับศิลปะและสถาปัตยกรรมเขมร ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

จองเที่ยวบินไปบุรีรัมย์

เที่ยวบินไปบุรีรัมย์

ภาคกลาง

ภาคกลางของประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดอ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา, กรุงเทพฯ, ชัยนาท, ลพบุรี, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, นครนายก, กาญจนบุรีและราชบุรี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ มีวัดและวังที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำและคลองหลายสาย รวมถึงตลาดที่มีความคึกคัก กรุงเทพฯ ถือเป็นศูนย์กลางแห่งการคมนาคมในภาคกลาง โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ทั่วประเทศ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว, และตราด

ชายฝั่งตะวันออก

ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนั้นมีรีสอร์ทชายทะเล และเกาะอันงดงามมากมาย โดยจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออก ได้แก่ พัทยา, เกาะเสม็ด, และ เกาะช้าง ซึ่งมีหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส

จองเที่ยวบินไปตราด

เที่ยวบินไปตราด

ภาคใต้

ภาคใต้ของประเทศไทยประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, สงขลา, สุราษฎร์ธานี, ยะลา, กระบี่, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง, สตูล, และตรัง

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ถือเป็นประตูสู่หมู่เกาะในอ่าวไทย นอกจากนี้ สนามบินสมุย ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางถึงเกาะสมุยได้โดยตรง

จองเที่ยวบินไปชุมพร

เที่ยวบินไปชุมพร

ชายฝั่งอันดามัน

ชายฝั่งอันดามันเป็นที่ตั้งของจุดหมายปลายทางอันงดงามเหมือนดั่งภาพในโปสการ์ด มีภูเขาหินปูน หาดทรายขาว และหมู่เกาะที่สวยงามตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลในพื้นที่จัง ระนอง, พังงา, กระบี่, ภูเก็ต, ตรัง, และ สตูล

จองเที่ยวบินไประนอง

เที่ยวบินไประนอง

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนใต้

ชายฝั่งอ่าวไทยตอนใต้ประกอบด้วยจังหวัด นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ยะลา, และ นราธิวาส ซึ่งมีชายหาดและสถานที่สำคัญที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย มีสนามบินหาดใหญ่ที่ให้บริการเชื่อมต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย

จองเที่ยวบินไปนครศรีธรรมราช

เที่ยวบินไปนครศรีธรรมราช

จองเที่ยวบินไปนราธิวาส

เที่ยวบินไปนราธิวาส

เดินทางโดยเครื่องบินมายังประเทศไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และสนามบินภูเก็ตมีเที่ยวบินจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไต้หวันเวียดนามแคมโบยามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทยเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยตรงไปยังโตเกียวในญี่ปุ่น

เที่ยวบินระหว่างประเทศจากญี่ปุ่น

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทยเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังฮานอย ดานังและโฮจิมินห์ในเวียดนาม พนมเปญและเสียมเรียบในกัมพูชา กัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซีย สิงคโปร์ จาการ์ตาในอินโดนีเซียและมะนิลาในฟิลิปปินส์

เที่ยวบินระหว่างประเทศจากกัมพูชา

เที่ยวบินระหว่างประเทศจากมาเลเซีย

เที่ยวบินระหว่างประเทศจากยังอินโดนีเซีย

เที่ยวบินระหว่างประเทศจากยังฟิลิปปินส์

วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

การจองเที่ยวบินในประเทศไทยสามารถทำได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงระบุการค้นหาเส้นทางบินและวันที่ต้องการเดินทาง

เลือกเส้นทางบิน

หลังทำการค้นหา เราจะนำเสนอผลการค้นหาทั้งหมดสำหรับแผนการเดินทางของคุณ

ผลการค้นหาจะแสดงเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินต่าง ๆ โดยให้คุณเลือกเที่ยวบินที่คุณสะดวกที่สุด

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าโดยสารตามเส้นทางที่เลือก ทั้งนี้ สายการบินในประเทศไทยมีอัตราค่าโดยสารที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และประเภทของสายการบิน เช่น สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ หรือ โลว์คอสต์แอร์ไลน์

วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

ระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้โดยสาร

จากนั้นกรุณาให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้โดยสาร

ตรวจสอบข้อมูลสัมภาระสำหรับการเดินทางของคุณ รวมถึงน้ำหนักสัมภาระที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องและสัมภาระที่เช็คอิน ทั้งนี้ การเพิ่มสัมภาระเช็คอินจะขึ้นอยู่กับค่าโดยสารที่เลือกไว้

โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลติดต่อของผู้ที่ทำการจอง เพื่อที่เราจะส่งการยืนยันตั๋วทางอีเมล

วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกวิธีการชำระเงิน ทางเรายินดีรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระหว่างประเทศ

ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและราคา จากนั้นกรุณายืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจอง ก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการจองตามที่ระบุไว้

วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

รับตั๋วทางอีเมล

เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจองของคุณจึงจะได้รับการดำเนินการ

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋วและรายละเอียดการเดินทางพร้อมกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมาในรูปแบบไฟล์ PDF

วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

คุณสามารถจัดการการจองของคุณผ่านทางเว็บไซด์และดาวน์โหลดตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้

วิธีการจองเที่ยวบินในประเทศไทย

วิธีใช้ตั๋วเครื่องบินอีเล็กทรอนิกส์

ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แสดงเพื่อรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (boarding pass) ที่เคาน์เตอร์เช็คอินในสนามบิน แต่ไม่สามารถใช้แทนบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินได้

ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่ระบุไว้ในตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ และแสดงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พิมพ์มา หรือแสดงสำเนาดิจิตอลของตั๋วอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ขณะเช็คอินที่เคาน์เตอร์


รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณทางอีเมล

รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณทางอีเมลแบบ PDF พร้อมปริ้นหรือพกพาในโทรศัพท์ของคุณ


เช็คอินที่สนามบิน

แสดงตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินหรือใช้ตู้เช็ดอินด้วยตัวเอง แล้วเก็บตั๋วโดยสารของคุณ


ขึ้นเครื่องบิน

ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของสนามบินและขึ้นเครื่องบินโดยใช้หนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชนและตั๋วโดยสารของคุณ