นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วรถไฟในประเทศไทยและรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ

เราให้บริการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้ามากกว่า 175 สถานีในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ ๆ เช่น อยุธยา,พิษณุโลกและเชียงใหม่ ในภาคเหนือ นครราชสีมา,ขอนแก่น,อุดรธานี,หนองคาย,บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหิน,ชุมพร,สุราษฎร์ธานีและหาดใหญ่ ในภาคใต้

บริษัทรถไฟในประเทศไทย

เครือข่ายการเดินรถไฟในประเทศไทย ดำเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยในปัจจุบันใช้รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า และดีเซลราง วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 100-120 กม. / ชม

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

บริการรถไฟสำหรับผู้โดยสารจะมีการระบุชั้นของการบริการด้วยรหัสตัวอักษรตามด้วยตัวเลขหนึ่งถึงสองหลักที่ระบุลำดับความสำคัญของการบริการ:

 • - SP สำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ เป็นบริการที่รวดเร็วที่สุด และจะจอดเฉพาะสถานีหลักเพียงบางสถานีเท่านั้น
 • - EX สำหรับขบวนรถด่วน จะจอดเฉพาะสถานีหลักๆ เท่านั้น
 • - RP สำหรับขบวนรถเร็ว มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเกือบทุกสถานี
 • - OR สำหรับขบวนรถธรรมดา มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้ให้บริการรถไฟผู้โดยสารทุกขบวนรถ โดยแบ่งประเภทของตู้รถเป็นรถนั่งและรถนอน และแบ่งชั้นบริการเป็นชั้นต่างๆ ได้แก่ รถนอนชั้น 1 แบ่งเป็นห้องรองรับผู้โดยสารห้องละ 2 คน รถนอนชั้น 2 รถนั่งชั้น 2 และ รถนั่งชั้น 3

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

ขบวนรถด่วนพิเศษ ให้บริการเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้น 1 รถนอนปรับอากาศชั้น 2 และ รถนั่งชั้น 2

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปอ.

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปอ.

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนั่งปรับอากาศชั้น 2

ขบวนรถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดา มีบริการรถนอนชั้น 1 รถนอนชั้น 2 รถนั่งชั้น 2 และ รถนั่งชั้น 3

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปอ.

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 ปอ.

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนั่งชั้น 2

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนั่งชั้น 3

การเดินทางด้วยรถไฟในประเทศไทย

เส้นทางรถไฟในประเทศไทยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,431 กิโลเมตร

สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เซ็นทรัลเป็นสถานีหลักสำหรับ รฟท. สายเหนือ รฟท. สายตะวันออกเฉียงเหนือ และ รฟท. สายใต้ สถานีรถไฟหัวลำโพงยังคงให้บริการรถไฟสายตะวันออกต่อไป

ทั้งนี้ เครือข่ายเส้นทางรถไฟแบ่งเป็นสี่สายหลัก โดยมีเส้นทางแยกออกไปจากแต่ละสาย:

 • ทางรถไฟสายเหนือ
  • - รถไฟสายหลักให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, อยุธยา, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง, ลำพูนและเชียงใหม่
 • ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  • - รถไฟสายหนองคายให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, และหนองคาย
  • - รถไฟสายอุบลราชธานี ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, และอุบลราชธานี
 • ทางรถไฟสายตะวันออก
  • - รถไฟสายบ้านพลูตาหลวง ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, ชลบุรี, และพัทยา
  • - รถไฟสายอรัญประเทศ ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, สระแก้ว, และอรัญประเทศ
 • ทางรถไฟสายใต้
  • - รถไฟสายหลักให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, หัวหิน, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่และสุไหงโกลก
  • - รถไฟสายกันตัง แยกจากสายหลักที่ชุมทางหลังผ่านสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่ตรัง และกันตัง
  • - รถไฟสายนครศรีธรรมราช แยกจากสายหลักที่ชุมทางหลังผ่านสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่นครศรีธรรมราช
  • - รถไฟสายนครศรีธรรมราช แยกจากสายหลักหลังผ่านหาดใหญ่ มุ่งสู่ปาดังเบซาร์

สามารถจองตั๋วรถไฟ SP ล่วงหน้าได้ 90 วัน สามารถจองตั๋วรถไฟ EX และ RP ได้ล่วงหน้า 30 วัน ค่าโดยสารจะเปิดก่อนสำหรับการเดินทางไกล เช่น กรุงเทพฯ ถึงเชียงใหม่ กรุงเทพฯ ถึงหนองคาย กรุงเทพฯ ถึงอุบลราชธานี กรุงเทพฯ ถึงสุราษฎร์ธานี หรือ กรุงเทพฯ ถึงหาดใหญ่ สำหรับการเดินทางระยะสั้น เช่น กรุงเทพฯ ไป อยุธยา กรุงเทพฯ ไป นครราชสีมา หรือ กรุงเทพฯ ไป หัวหิน ค่าโดยสารจะเปิดให้บริการในภายหลัง สามารถจองตั๋วสำหรับรถไฟ OR ล่วงหน้า 1 วันได้ที่สถานีเท่านั้น

ภาคเหนือ

เส้นทางรถไฟสายเหนือให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดในภาคเหนือ

โดยรถไฟออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพฯ มุ่งสู่ปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัด อยุธยา, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง, และลำพูน

SP7 SP9 SP13 EX51 RP111 RP109 RP107
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 09:05 18:40 20:05 22:30 07:30 14:15 20:45
ดอนเมือง 09:20 18:57 20:22 22:47 07:47 14:32 21:02
อยุธยา 09:55 19:45 21:07 23:36 08:38 15:19 21:48
ลพบุรี 10:29 20:42 22:00 00:31 (+1) 09:44 16:23 22:39
นครสวรรค์ 11:40 22:17 23:31 02:24 (+1) 11:24 18:27 00:06 (+1)
พิจิตร 12:46 01:07 (+1) 04:02 (+1) 13:08 20:00 02:00 (+1)
พิษณุโลก 13:22 00:18 (+1) 01:49 (+1) 04:40 (+1) 13:45 20:37 02:38 (+1)
อุตรดิตถ์ 14:27 01:54 (+1) 03:08 (+1) 06:06 (+1) 15:24 22:23 04:05 (+1)
เด่นชัย 15:24 02:51 (+1) 04:19 (+1) 07:20 (+1) 16:30 23:42 05:15 (+1)
ลำปาง 17:33 05:01 (+1) 06:33 (+1) 10:01 (+1) 02:04 (+1)
ลำพูน 19:15 06:51 (+1) 08:21 (+1) 11:50 (+1) 03:44 (+1)
เชียงใหม่ 19:30 07:15 (+1) 08:40 (+1) 12:10 (+1) 04:05 (+1)
SP8 SP10 SP14 EX52 RP102 RP112 RP108
เชียงใหม่ 08:50 18:00 17:00 15:30 06:30
ลำพูน 09:05 18:20 17:20 15:48 06:52
ลำปาง 10:41 20:17 19:27 18:04 08:37
เด่นชัย 12:39 22:36 21:41 20:26 10:46 07:30 19:05
อุตรดิตถ์ 13:32 23:33 22:42 21:37 11:53 08:33 20:19
พิษณุโลก 14:44 00:50 (+1) 00:01 (+1) 23:01 13:18 10:03 22:09
พิจิตร 15:09 00:41 (+1) 23:43 14:02 10:42 22:48
นครสวรรค์ 16:22 02:41 (+1) 01:59 (+1) 01:14 (+1) 15:56 12:42 00:48 (+1)
ลพบุรี 17:28 04:09 (+1) 03:39 (+1) 02:45 (+1) 18:06 14:39 02:28 (+1)
อยุธยา 18:06 05:29 (+1) 04:54 (+1) 03:57 (+1) 19:16 15:59 03:21 (+1)
ดอนเมือง 18:40 05:58 (+1) 05:18 (+1) 04:30 (+1) 20:13 17:03 04:14 (+1)
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 18:55 06:50 (+1) 06:10 (+1) 05:10 (+1) 20:25 17:20 04:30 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนเลขที่ 75/76 เป็นขบวนที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวอยุธยาแบบเช้าไป-เย็นกลับ โดยขาไปออกจากกรุงเทพฯ ในตอนเช้าและขากลับออกจากอธุยาในช่วงบ่าย

เดินทางจากกรุงเทพฯไปอยุธยาด้วยรถไฟ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

รถไฟออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟนครราชสีมา และแบ่งเป็นสองสายที่ชุมทางถนนจิระ ได้แก่สายหนองคาย และสายสายอุบลราชธานี

รถไฟสายหนองคาย ออกจากกรุงเทพฯ โดยวิ่งผ่านจังหวัดนครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรราชธานี และมุ่งสู่ปลายทางที่หนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับนครเวียงจันทน์ในประเทศลาว

SP25 EX75 EX77 RP133
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 20:25 08:45 18:35 21:25
ดอนเมือง 20:42 09:02 19:25 21:42
อยุธยา 21:39 09:42 20:04 22:30
สระบุรี 22:23 10:18 20:43 23:11
ขอนแก่น 04:12 (+1) 15:32 02:02 (+1) 05:22 (+1)
อุดรธานี 05:44 (+1) 16:58 03:35 (+1) 07:07 (+1)
หนองคาย 06:25 (+1) 17:30 04:15 (+1) 07:55 (+1)
SP26 EX76 EX78 RP134
หนองคาย 19:40 07:45 18:15 18:50
อุดรธานี 20:20 08:16 18:52 19:38
ขอนแก่น 21:49 09:32 20:19 21:12
สระบุรี 03:39 (+1) 14:55 02:10 (+1) 03:17 (+1)
อยุธยา 04:33 (+1) 15:35 02:50 (+1) 04:14 (+1)
ดอนเมือง 05:33 (+1) 16:19 03:36 (+1) 05:13 (+1)
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 05:50 (+1) 16:35 04:35 (+1) 05:30 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา เลขที่ 25 เป็นขบวนตู้รถนอนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางหนองคาย โดยเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น 1 และ รถนอนปรับอากาศชั้น 2

เดินทางจากกรุงเทพฯไปหนองคายด้วยรถไฟ

รถไฟสายอุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด นครราชสีมา ต่อไปยังบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, สู่ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีชายแดนติดกับแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาว

SP21 SP23 EX71 RP135 RP139
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 06:10 21:05 10:35 07:10 19:25
ดอนเมือง 06:27 21:22 10:52 07:27 19:41
อยุธยา 06:59 22:02 11:31 08:28 20:26
สระบุรี 07:34 22:36 12:06 09:18 21:10
ปากช่อง 08:53 00:10 (+1) 13:27 10:56 22:49
นครราชสีมา 10:11 01:46 (+1) 14:43 12:24 00:23 (+1)
บุรีรัมย์ 11:37 03:34 (+1) 16:17 14:22 02:26 (+1)
สุรินทร์ 12:11 04:14 (+1) 17:11 15:10 03:17 (+1)
ศรีสะเกษ 13:20 05:39 (+1) 18:43 17:03 05:09 (+1)
อุบลราชธานี 14:00 06:35 (+1) 19:50 18:00 06:15 (+1)
SP22 SP24 EX72 RP136 RP140
อุบลราชธานี 14:50 19:00 05:40 07:00 20:30
ศรีสะเกษ 15:31 19:56 06:24 08:04 21:24
สุรินทร์ 16:41 21:23 07:49 09:39 22:56
บุรีรัมย์ 17:15 22:04 08:35 10:27 23:44
นครราชสีมา 18:47 23:59 10:18 12:33 01:42 (+1)
ปากช่อง 19:48 01:31 (+1) 11:27 14:00 03:03 (+1)
สระบุรี 21:05 03:00 (+1) 12:43 15:45 04:50 (+1)
อยุธยา 21:42 03:42 (+1) 13:24 16:37 05:50 (+1)
ดอนเมือง 22:20 04:33 (+1) 14:14 17:38 06:53 (+1)
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 22:35 04:50 (+1) 14:30 17:55 07:10 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนา เลขที่ 23 และ ขบวนรถด่วน เลขที่ 67 เป็นขบวนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางอุบลราชธานี โดยให้บริการเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้น 1 และ รถนอนปรับอากาศชั้น 2

เดินทางจากกรุงเทพฯไปอุบลราชธานีด้วยรถไฟ

ภาคตะวันออก

เส้นทางรถไฟสายตะวันออกให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกและชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา

รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงชุมทางฉะเชิงเทรา และแยกเป็นสองสาย ได้แก่ สายพลูตาหลวง ซึ่งให้บริการสู่พัทยา ทางชายฝั่งตะวันออก และสายอรัญประเทศ ซึ่งให้บริการผ่านปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, สระแก้ว สู่ปลายทางอรัญประเทศ ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา

RP997
กรุงเทพ 06:45
ชลบุรี
พัทยา 09:14
บ้านพลูตาหลวง 09:50
RP998
บ้านพลูตาหลวง 15:50
พัทยา 16:26
ชลบุรี 17:03
กรุงเทพ 18:55

ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ภาคใต้

เส้นทางรถไฟสายใต้ให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้

รถไฟออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพฯ ถึงชุมทางหาดใหญ่ และแยกเป็นสองสาย ได้แก่ สายหลักซึ่งมุ่งหน้าสู่สุไหงโกลก ติดกับรัฐกลันตัน ของประเทศมาเลเซีย และสายปาดังเบซาร์ ซึ่งมีชายแดนติดกับรัฐปะลิส ของประเทศมาเลเซีย เส้นทางสายใต้วิ่งผ่านจังหวัด หัวหิน, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช, และหาดใหญ่

SP31 SP37 SP39 SP43 EX83 EX85 RP171 RP167
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 14:50 15:35 22:20 08:10 17:30 20:10 13:10 18:50
นครปฐม 15:53 16:46 23:20 09:11 18:34 21:13 14:11 20:09
ราชบุรี 16:49 17:47 00:04 (+1) 10:13 19:34 22:18 15:12 21:13
เพชรบุรี 17:54 18:52 00:58 (+1) 11:01 20:38 23:30 16:24 22:17
หัวหิน 19:07 20:06 02:18 (+1) 12:09 21:52 00:49 (+1) 17:39 23:39
ชุมพร 23:19 00:21 (+1) 07:12 (+1) 16:36 02:40 (+1) 05:53 (+1) 22:10 05:00 (+1)
สุราษฎร์ธานี 02:31 (+1) 03:35 (+1) 09:25 (+1) 18:50 05:25 (+1) 08:32 (+1) 01:33 (+1) 07:47 (+1)
ตรัง 08:50 (+1) 11:37 (+1)
นครศรีธรรมราช 12:05 (+1)
หาดใหญ่ 07:25 (+1) 08:41 (+1) 06:34 (+1)
SP32 SP38 SP40 SP44 EX84 EX86 RP172 RP168
หาดใหญ่ 17:45 18:15 15:50
นครศรีธรรมราช 15:20
ตรัง 17:00 13:19
สุราษฎร์ธานี 22:27 23:14 10:25 21:05 20:14 18:52 21:16 17:08
ชุมพร 01:05 (+1) 01:42 (+1) 12:36 23:39 22:51 21:25 00:14 (+1) 20:03
หัวหิน 05:55 (+1) 07:09 (+1) 16:23 04:30 (+1) 04:13 (+1) 02:40 (+1) 05:29 (+1) 01:37 (+1)
เพชรบุรี 08:33 (+1) 17:19 05:40 (+1) 05:29 (+1) 04:05 (+1) 06:49 (+1) 03:05 (+1)
ราชบุรี 09:34 (+1) 18:13 06:32 (+1) 06:55 (+1) 05:12 (+1) 07:58 (+1) 04:13 (+1)
นครปฐม 10:53 (+1) 19:22 07:35 (+1) 08:16 (+1) 06:36 (+1) 09:20 (+1) 05:38 (+1)
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 10:50 (+1) 12:05 (+1) 20:30 08:45 (+1) 09:25 (+1) 07:45 (+1) 10:30 (+1) 07:00 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ เลขที่ 31 เป็นขบวนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางหาดใหญ่ โดยให้บริการเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้น 1 และ รถนอนปรับอากาศชั้น 2

เดินทางจากกรุงเทพฯไปหาดใหญ่ด้วยรถไฟ

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

การจองตั๋วรถไฟในประเทศไทยทำได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงระบุการค้นหาเส้นทางรถไฟและวันที่ต้องการเดินทาง

เลือกเส้นทางการเดินรถไฟ

หลังทำการค้นหา เราจะนำเสนอผลการค้นหาทั้งหมดสำหรับแผนการเดินทางของคุณ

ผลการค้นหาจะแสดงเส้นทางการเดินรถไฟที่ให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยให้คุณเลือกตารางการเดินรถไฟที่คุณสะดวกที่สุด

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเดินรถไฟและราคาค่าโดยสาร ทั้งนี้อัตราค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับชั้นของการบริการและประเภทของตู้รถ เช่น รถนอน หรือ รถนั่ง

 • รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1
 • รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
 • รถนั่งชั้น 2
 • รถนั่งชั้น 3

ระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้โดยสาร

จากนั้นกรุณาให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้โดยสาร และทำการเลือกที่นั่ง

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลติดต่อของผู้ที่ทำการจอง เพื่อที่เราจะส่งการยืนยันตั๋วทางอีเมล

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกวิธีการชำระเงิน ทางเรายินดีรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระหว่างประเทศ และ พร้อมเพย์

ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและราคา จากนั้นกรุณายืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจอง ก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการจองตามที่ระบุไว้

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รับตั๋วทางอีเมล

เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจองของคุณจึงจะได้รับการดำเนินการ

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋ว รายละเอียดการเดินทาง พร้อมกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในรูปแบบไฟล์ PDF

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

คุณสามารถจัดการการจองของคุณผ่านทางเว็บไซด์และดาวน์โหลดตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

วิธีใช้ตั๋วรถไฟอีเล็กทรอนิกส์

ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นรถไฟได้ และสามารถใช้เพื่อขึ้นรถไฟที่สถานีต้นทาง

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

ผู้โดยสารสามารถพิมพ์ท์ตั๋วล่วงหน้า หรือสามารถเปิดภาพตั๋วโดยสารทางโทรศัพท์มือถือให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงได้


รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณทางอีเมล

รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณทางอีเมลแบบ PDF แล้วปริ้นสำเนาตั๋วล่วงหน้าหรือใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์มือถือ


มาถึงสถานีตรงเวลา

ให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดเที่ยวรถไฟของคุณ มาถึงสถานีก่อนเวลาออก 30-60 นาที ค้นหาชานชาลาและรอการเรียกขึ้นรถไฟ


ขึ้นรถไฟ

แสดงสำเนาตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนขึ้นรถไฟ คุณอาจต้องแสดงหนังสือเดินทาง / บัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันรหัสประจำตัวของคุณ