นักท่องเที่ยวสามารถจองตั๋วรถไฟในประเทศไทยและรับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับการเดินทางโดยรถไฟ

เราให้บริการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าสำหรับกว่า 175 สถานีในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพและเมืองใหญ่ ๆ เช่น อยุธยาและพิษณุโลก รวมถึงเชียงใหม่ ในภาคเหนือ นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, และอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหิน, ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในชายฝั่งตะวันออก และ หาดใหญ่ ในภาคใต้

ประเภทของรถไฟในประเทศไทย

เครือข่ายการเดินรถไฟในประเทศไทย ดำเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม โดยในปัจจุบันใช้รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า และดีเซลราง วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 100-120 กม. / ชม

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

บริการรถไฟสำหรับผู้โดยสารจะมีการระบุชั้นของการบริการด้วยรหัสตัวอักษรตามด้วยตัวเลขหนึ่งถึงสองหลักที่ระบุลำดับความสำคัญของการบริการ:

 • - SP สำหรับ ขบวนรถด่วนพิเศษ เป็นบริการที่รวดเร็วที่สุด และจะจอดเฉพาะสถานีหลักเพียงบางสถานีเท่านั้น
 • - EX สำหรับขบวนรถด่วน จะจอดเฉพาะสถานีหลักๆ เท่านั้น
 • - RP สำหรับขบวนรถเร็ว มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารเกือบทุกสถานี
 • - OR สำหรับขบวนรถธรรมดา มีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้ให้บริการรถไฟผู้โดยสารทุกขบวนรถ โดยแบ่งประเภทของตู้รถเป็นรถนั่งและรถนอน และแบ่งชั้นบริการเป็นชั้นต่างๆ ได้แก่ รถนอนชั้น 1 แบ่งเป็นห้องรองรับผู้โดยสารห้องละ 2 คน รถนอนชั้น 2 รถนั่งชั้น 2 และ รถนั่งชั้น 3

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

ขบวนรถด่วนพิเศษ ให้บริการเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้น 1 และรถนอนปรับอากาศชั้น 2

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนอนปรับอากาศชั้น 1

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนอนปรับอากาศชั้น 2

ขบวนรถด่วน รถเร็ว และรถธรรมดา มีบริการรถนอนชั้น 1, รถนอนชั้น 2, รถนั่งชั้น 2 และ รถนั่งชั้น 3

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนอนชั้น 1

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนอนชั้น 2

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนั่งชั้น 2

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รถนั่งชั้น 3

การเดินทางด้วยรถไฟในประเทศไทย

เส้นทางรถไฟในประเทศไทยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 4,431 กิโลเมตร โดยมีสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ เป็นสถานีต้นทางของทุกเส้นทาง

ทั้งนี้ เครือข่ายเส้นทางรถไฟแบ่งเป็นสี่สายหลัก โดยมีเส้นทางแยกออกไปจากแต่ละสาย:

 • ทางรถไฟสายเหนือ
  • - รถไฟสายหลักให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, อยุธยา, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง, ลำพูนและเชียงใหม่
 • ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
  • - รถไฟสายหนองคายให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี, และหนองคาย
  • - รถไฟสายอุบลราชธานี ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, และอุบลราชธานี
 • ทางรถไฟสายตะวันออก
  • - รถไฟสายบ้านพลูตาหลวง ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, ชลบุรี, และพัทยา
  • - รถไฟสายอรัญประเทศ ให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, ปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, สระแก้ว, และอรัญประเทศ
 • ทางรถไฟสายใต้
  • - รถไฟสายหลักให้บริการเส้นทาง กรุงเทพฯ, หัวหิน, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่และสุไหงโกลก
  • - รถไฟสายกันตัง แยกจากสายหลักที่ชุมทางหลังผ่านสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่ตรัง และกันตัง
  • - รถไฟสายนครศรีธรรมราช แยกจากสายหลักที่ชุมทางหลังผ่านสุราษฎร์ธานี มุ่งสู่นครศรีธรรมราช
  • - รถไฟสายนครศรีธรรมราช แยกจากสายหลักหลังผ่านหาดใหญ่ มุ่งสู่ปาดังเบซาร์

ภาคเหนือ

เส้นทางรถไฟสายเหนือให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดในภาคเหนือ

โดยรถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ มุ่งสู่ปลายทางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านจังหวัด อยุธยา, นครสวรรค์, พิษณุโลก, ลำปาง, และลำพูน

บริการรถไฟสายเหนือ เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน แต่จะเปิดให้จองเฉพาะเส้นทางระยะไกลก่อน เช่น กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ สำหรับการจองตั๋วในเส้นทางระยะใกล้ เช่น กรุงเทพฯ – อยุธยา จะเปิดให้ทำการจองล่วงหน้าได้ประมาณ 1-2 วันก่อนวันเดินทาง

SP7 SP9 SP13 EX51 RP111 RP109 RP107
กรุงเทพ 08:30 18:10 19:35 22:00 07:00 13:45 20:10
ดอนเมือง 09:13 18:57 20:23 22:50 07:49 14:34 21:00
อยุธยา 09:48 19:45 21:07 23:36 08:38 15:19 21:44
ลพบุรี 10:29 20:42 22:00 00:31 (+1) 09:44 16:23 22:39
นครสวรรค์ 11:40 22:17 23:31 02:24 (+1) 11:24 18:27 00:06 (+1)
พิจิตร 12:46 01:07 (+1) 04:02 (+1) 13:08 20:00 02:00 (+1)
พิษณุโลก 13:22 00:18 (+1) 01:49 (+1) 04:40 (+1) 13:45 20:37 02:38 (+1)
อุตรดิตถ์ 14:27 03:08 (+1) 06:06 (+1) 15:24 22:23 04:05 (+1)
เด่นชัย 15:24 02:51 (+1) 04:19 (+1) 07:20 (+1) 16:30 23:42 05:15 (+1)
ลำปาง 17:33 04:57 (+1) 06:33 (+1) 10:01 (+1) 02:04 (+1)
ลำพูน 19:15 06:51 (+1) 08:21 (+1) 11:50 (+1) 03:44 (+1)
เชียงใหม่ 19:30 07:15 (+1) 08:40 (+1) 12:10 (+1) 04:05 (+1)
SP8 SP10 SP14 EX52 RP102 RP112 RP108
เชียงใหม่ 08:50 18:00 17:00 15:30 06:30
ลำพูน 09:05 18:20 17:20 15:48 06:52
ลำปาง 10:41 20:17 19:27 18:04 08:37
เด่นชัย 12:39 22:36 21:41 20:26 10:46 07:30 19:05
อุตรดิตถ์ 13:32 22:42 21:37 11:53 08:33 20:19
พิษณุโลก 14:44 00:50 (+1) 00:01 (+1) 23:01 13:18 10:03 22:09
พิจิตร 15:09 00:41 (+1) 23:43 14:02 10:42 22:48
นครสวรรค์ 16:22 02:41 (+1) 01:59 (+1) 01:14 (+1) 15:56 12:42 00:48 (+1)
ลพบุรี 17:28 04:05 (+1) 03:24 (+1) 02:45 (+1) 18:06 14:38 02:28 (+1)
อยุธยา 18:06 04:59 (+1) 04:24 (+1) 03:39 (+1) 19:16 15:59 03:21 (+1)
ดอนเมือง 18:40 05:58 (+1) 05:18 (+1) 04:30 (+1) 20:13 17:03 04:14 (+1)
กรุงเทพ 19:25 06:50 (+1) 06:15 (+1) 05:25 (+1) 21:10 18:00 05:10 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนเลขที่ 75/76 เป็นขบวนที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวอยุธยาแบบเช้าไป-เย็นกลับ โดยขาไปออกจากกรุงเทพฯ ในตอนเช้าและขากลับออกจากอธุยาในช่วงบ่าย

เดินทางจากกรุงเทพฯไปอยุธยาด้วยรถไฟ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน

รถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงสถานีรถไฟนครราชสีมา และแบ่งเป็นสองสายที่ชุมทางถนนจิระ ได้แก่สายหนองคาย วิ่งผ่านจังหวัดขอนแก่น, อุดรธานี, สู่หนองคาย และสายอุบลราชธานี วิ่งผ่านจังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์,ศรีสะเกษ, สู่อุบลราชธานี

บริการรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน แต่จะเปิดให้จองเฉพาะเส้นทางระยะไกลก่อน เช่น กรุงเทพฯ – หนองคาย สำหรับการจองตั๋วในเส้นทางระยะใกล้ เช่น กรุงเทพฯ – นครราชสีมา จะเปิดให้ทำการจองล่วงหน้าได้ประมาณ 1-2 วันก่อนวันเดินทาง

รถไฟสายหนองคาย ออกจากกรุงเทพฯ โดยวิ่งผ่านจังหวัดนครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรราชธานี และมุ่งสู่ปลายทางที่หนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับนครเวียงจันทน์ในประเทศลาว

SP25 EX75 EX77 RP133
กรุงเทพ 20:00 08:20 18:35 20:45
ดอนเมือง 20:50 09:05 19:25 21:31
อยุธยา 21:41 09:42 20:04 22:18
สระบุรี 22:23 10:18 20:43 23:02
นครราชสีมา 23:28
ขอนแก่น 04:12 (+1) 15:32 02:02 (+1) 05:35 (+1)
อุดรธานี 05:44 (+1) 16:58 03:35 (+1) 07:40 (+1)
หนองคาย 06:25 (+1) 17:30 04:15 (+1) 08:35 (+1)
SP26 EX76 EX78 RP134
หนองคาย 19:40 07:45 18:15 18:30
อุดรธานี 20:20 08:16 18:52 19:19
ขอนแก่น 21:49 09:32 20:19 21:06
นครราชสีมา 22:53
สระบุรี 03:21 (+1) 14:55 02:10 (+1) 02:52 (+1)
อยุธยา 04:04 (+1) 15:35 02:50 (+1) 03:48 (+1)
ดอนเมือง 05:02 (+1) 16:19 03:36 (+1) 04:42 (+1)
กรุงเทพ 06:00 (+1) 17:10 04:35 (+1) 05:45 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานมรรคา เลขที่ 25 เป็นขบวนตู้รถนอนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางหนองคาย โดยเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น 1 และ รถนอนปรับอากาศชั้น 2

เดินทางจากกรุงเทพฯไปหนองคายด้วยรถไฟ

รถไฟสายอุบลราชธานี ออกจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด นครราชสีมา ต่อไปยังบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, สู่ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีชายแดนติดกับแขวงจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาว

SP21 SP23 EX67 EX71 RP135 RP145 RP139
กรุงเทพ 05:45 20:30 21:30 10:05 06:40 15:20 18:55
ดอนเมือง 06:29 21:11 22:09 10:51 07:39 16:09 19:42
อยุธยา 06:59 21:53 22:51 11:25 08:26 16:57 20:26
สระบุรี 07:34 22:36 23:33 12:04 09:10 18:01 21:10
นครราชสีมา 10:11 01:46 (+1) 02:46 (+1) 14:43 12:24 21:25 00:23 (+1)
บุรีรัมย์ 11:37 03:34 (+1) 04:29 (+1) 16:17 14:22 23:41 02:26 (+1)
สุรินทร์ 12:11 04:14 (+1) 05:10 (+1) 17:11 15:10 00:32 (+1) 03:17 (+1)
ศรีสะเกษ 13:20 05:39 (+1) 06:44 (+1) 18:43 17:03 02:21 (+1) 05:09 (+1)
อุบลราชธานี 14:00 06:35 (+1) 07:50 (+1) 19:50 18:00 03:35 (+1) 06:15 (+1)
SP22 SP24 EX68 EX72 RP136 RP146 RP140
อุบลราชธานี 14:50 19:00 19:30 05:40 07:00 09:30 20:30
ศรีสะเกษ 15:31 19:56 20:28 06:24 08:04 10:38 21:24
สุรินทร์ 16:41 21:23 22:01 07:49 09:39 12:17 22:56
บุรีรัมย์ 17:15 22:04 22:45 08:35 10:27 13:08 23:44
นครราชสีมา 18:47 23:59 00:36 (+1) 10:18 12:33 15:23 01:42 (+1)
สระบุรี 21:05 03:01 (+1) 03:54 (+1) 12:41 15:45 18:26 04:41 (+1)
อยุธยา 21:42 03:42 (+1) 04:58 (+1) 13:17 16:37 19:25 05:31 (+1)
ดอนเมือง 22:16 04:27 (+1) 05:50 (+1) 14:04 17:40 20:17 06:25 (+1)
กรุงเทพ 22:55 05:15 (+1) 06:40 (+1) 14:55 18:40 21:10 07:20 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนพิเศษอีสานวัฒนา เลขที่ 23 และ ขบวนรถด่วน เลขที่ 67 เป็นขบวนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางอุบลราชธานี โดยให้บริการเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้น 1 และ รถนอนปรับอากาศชั้น 2

เดินทางจากกรุงเทพฯไปอุบลราชธานีด้วยรถไฟ

ภาคตะวันออก

เส้นทางรถไฟสายตะวันออกให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกและชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา

รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงชุมทางฉะเชิงเทรา และแยกเป็นสองสาย ได้แก่ สายพลูตาหลวง ซึ่งให้บริการสู่พัทยา ทางชายฝั่งตะวันออก และสายอรัญประเทศ ซึ่งให้บริการผ่านปราจีนบุรี, กบินทร์บุรี, สระแก้ว สู่ปลายทางอรัญประเทศ ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา

บริการรถไฟสายตะวันออก เปิดจำหน่ายตั๋วในวันเดินทางเท่านั้น ทั้งนี้ เราได้จัดแสดงตารางการเดินรถและอัตราค่าโดยสารรถไฟเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ผู้โดยสามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ที่สถานีก่อนออกเดินทาง

ขณะนี้ไม่มีบริการรถไฟในสายตะวันออก

ภาคใต้

เส้นทางรถไฟสายใต้ให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้

รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ถึงชุมทางหาดใหญ่ และแยกเป็นสองสาย ได้แก่ สายหลักซึ่งมุ่งหน้าสู่สุไหงโกลก ติดกับรัฐกลันตัน ของประเทศมาเลเซีย และสายปาดังเบซาร์ ซึ่งมีชายแดนติดกับรัฐปะลิส ของประเทศมาเลเซีย เส้นทางสายใต้วิ่งผ่านจังหวัด หัวหิน, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, นครศรีธรรมราช, และหาดใหญ่

บริการรถไฟสายใต้ เปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน แต่จะเปิดให้จองเฉพาะเส้นทางระยะไกลก่อน เช่น กรุงเทพฯ – ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, หรือ หาดใหญ่ สำหรับการจองตั๋วในเส้นทางระยะใกล้ เช่น กรุงเทพฯ – หัวหิน หรือ สุราษฎร์ธานี - ชุมพร จะเปิดให้ทำการจองล่วงหน้าได้ประมาณ 1-2 วันก่อนวันเดินทาง

SP31 SP37 SP39 SP43 EX83 EX85 RP171 RP167
กรุงเทพ 14:45 15:10 22:50 08:05 17:05 19:30 13:00 18:30
นครปฐม 16:11 16:38 00:09 (+1) 09:22 18:33 20:59 14:37 19:58
ราชบุรี 17:01 17:30 00:52 (+1) 10:04 19:24 21:50 (+1) 15:26 20:50
เพชรบุรี 17:47 18:15 01:29 (+1) 10:41 20:11 22:36 (+1) 16:11 21:36
หัวหิน 18:45 19:13 02:24 (+1) 11:29 21:10 23:36 (+1) 17:17 22:34
ชุมพร 22:45 23:24 05:59 (+1) 14:41 01:27 (+1) 04:23 (+1) 21:21 03:28 (+1)
สุราษฎร์ธานี 01:26 (+1) 02:03 (+1) 08:05 (+1) 16:45 04:27 (+1) 07:16 (+1) 00:27 (+1) 06:28 (+1)
ตรัง 08:05 (+1) 10:36 (+1)
นครศรีธรรมราช 10:55 (+1)
หาดใหญ่ 06:35 (+1) 07:20 (+1) 06:45 (+1)
SP32 SP38 SP40 SP44 EX84 EX86 RP172 RP168
หาดใหญ่ 18:45 18:10 15:39
นครศรีธรรมราช 15:00
ตรัง 17:25 13:29
สุราษฎร์ธานี 23:57 23:28 10:40 20:41 21:04 18:37 21:26 17:38
ชุมพร 02:34 (+1) 02:06 (+1) 12:46 22:49 00:01 (+1) 21:22 00:44 (+1) 20:31
หัวหิน 06:29 (+1) 06:05 (+1) 16:01 02:22 (+1) 04:15 (+1) 01:47 (+1) 04:56 (+1) 01:16 (+1)
เพชรบุรี 07:27 (+1) 07:03 (+1) 16:47 03:10 (+1) 05:17 (+1) 02:58 (+1) 05:58 (+1) 02:17 (+1)
ราชบุรี 08:13 (+1) 07:49 (+1) 17:41 03:50 (+1) 06:08 (+1) 04:04 (+1) 06:49 (+1) 03:06 (+1)
นครปฐม 09:03 (+1) 08:42 (+1) 18:26 04:38 (+1) 07:04 (+1) 05:00 (+1) 07:44 (+1) 04:05 (+1)
กรุงเทพ 10:30 (+1) 10:10 (+1) 19:45 05:55 (+1) 08:35 (+1) 06:30 (+1) 09:15 (+1) 05:35 (+1)

บริการรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษ รหัส SP จะจอดเพียงสถานีหลักๆ ไม่กี่สถานีเท่านั้น ขบวนรถด่วน รหัส EX จะจอดเฉพาะสถานีหลัก ส่วนขบวนรถเร็ว รหัส RP จะมีจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกสถานี

ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์ เลขที่ 31 เป็นขบวนที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปลายทางหาดใหญ่ โดยให้บริการเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้น 1 และ รถนอนปรับอากาศชั้น 2

เดินทางจากกรุงเทพฯไปหาดใหญ่ด้วยรถไฟ

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

การจองตั๋วรถไฟในประเทศไทยทำได้ง่ายๆ และรวดเร็ว เพียงระบุการค้นหาเส้นทางรถไฟและวันที่ต้องการเดินทาง

เลือกเส้นทางการเดินรถไฟ

หลังทำการค้นหา เราจะนำเสนอผลการค้นหาทั้งหมดสำหรับแผนการเดินทางของคุณ

ผลการค้นหาจะแสดงเส้นทางการเดินรถไฟที่ให้บริการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยให้คุณเลือกตารางการเดินรถไฟที่คุณสะดวกที่สุด

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการเดินรถไฟและราคาค่าโดยสาร ทั้งนี้อัตราค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับชั้นของการบริการและประเภทของตู้รถ เช่น รถนอน หรือ รถนั่ง

 • รถนอนชั้น 1
 • รถนอนชั้น 2
 • รถนั่งชั้น 2
 • รถนั่งชั้น 3

ระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้โดยสาร

จากนั้นกรุณาให้ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้โดยสาร และทำการเลือกที่นั่ง

ปัจจุบัน Baolau ไม่รองรับการเลือกที่นั่งและตู้รถไฟในประเทศไทย แต่คุณสามารถระบุความต้องการที่นอนชั้นบนหรือชั้นล่างได้ ทั้งนี้ คำขอนั้นขึ้นอยู่กับที่ว่างบนรถไฟขบวนดังกล่าว

โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลติดต่อของผู้ที่ทำการจอง เพื่อที่เราจะส่งการยืนยันตั๋วทางอีเมล

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์

เลือกวิธีการชำระเงิน ทางเรายินดีรับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตระหว่างระเทศ

ตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางและราคา จากนั้นกรุณายืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจอง ก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการจองตามที่ระบุไว้

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

รับตั๋วทางอีเมล

เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว การจองของคุณจึงจะได้รับการดำเนินการ

ภายในเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการจองตั๋ว รายละเอียดการเดินทาง พร้อมกับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในรูปแบบไฟล์ PDF

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

คุณสามารถจัดการการจองของคุณผ่านทางเว็บไซด์และดาวน์โหลดตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ไปยังอุปกรณ์ของคุณได้

วิธีจองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

วิธีการใช้ตั๋วรถไฟแบบอิเล็กทรอนิกส์

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เริ่มให้บริการตั๋วทางออนไลน์ตั้งแต่ปี 2560

ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นรถไฟได้ และสามารถใช้เพื่อขึ้นรถไฟที่สถานีต้นทางใดก็ได้

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

ผู้โดยสารจะต้องพิมพ์สำเนาตั๋วอิเล็กทรอนิกส์และนำติดตัวขณะโดยสารรถไฟ ทั้งนี้ ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแทนได้

จองตั๋วรถไฟในประเทศไทย

กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการขนส่งเมื่อเดินทางโดยรถไฟในช่วงการระบาดของ Covid-19

ระเบียบปฏิบัติของทางการไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19:

 • - ผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบข้อปฏิบัติในการเดินทางไปสู่จังหวัดปลายทาง รวมถึงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการกักกันเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (quarantine) ของจังหวัดปลายทางก่อนโดยสารรถไฟ
 • - ผู้โดยสารจะต้องมาถึงสถานีรถไฟก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง เพื่อผ่านกระบวนการเช็คอินและการรับรองสุขภาพ
 • - ผู้โดยสารต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางที่สถานีรถไฟ
 • - ผู้โดยสารจะต้องสวมหน้ากากอนามัยในขณะที่ใช้บริการสถานีรถไฟและตลอดการเดินทางบนรถไฟ
 • - ผู้โดยสารจะต้องผ่านกระบวนการตรวจวัดอุณหภูมิ และปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร