Lượt đi
Băng Cốc Chiang Mai
CN, 12/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chiang Mai ngày đi Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
DD8302
07:00
CN, 12/07
08:10
CN, 12/07
1h 10m
839,469 đ
DD8306
09:05
CN, 12/07
10:15
CN, 12/07
1h 10m
839,469 đ
FD3447
10:20
CN, 12/07
11:35
CN, 12/07
1h 15m
891,936 đ
FD3439
14:00
CN, 12/07
15:15
CN, 12/07
1h 15m
891,936 đ
FD3429
17:35
CN, 12/07
18:55
CN, 12/07
1h 20m
891,936 đ
FD3425
12:45
CN, 12/07
14:00
CN, 12/07
1h 15m
1,049,336 đ
FD3431
16:35
CN, 12/07
17:50
CN, 12/07
1h 15m
1,049,336 đ
FD3443
18:30
CN, 12/07
19:45
CN, 12/07
1h 15m
1,049,336 đ
FD8002
19:55
CN, 12/07
21:10
CN, 12/07
1h 15m
1,049,336 đ
DD8312
12:40
CN, 12/07
13:50
CN, 12/07
1h 10m
1,154,270 đ
DD8318
16:30
CN, 12/07
17:40
CN, 12/07
1h 10m
1,154,270 đ
DD8324
18:30
CN, 12/07
19:40
CN, 12/07
1h 10m
1,311,670 đ
08:45
CN, 12/07
18:15
CN, 12/07
9h 30m
448,021 đ
21:45
CN, 12/07
07:30
T2, 13/07
9h 45m
Chưa mở bán
19:30
CN, 12/07
05:20
T2, 13/07
9h 50m
Chưa mở bán
20:30
CN, 12/07
06:20
T2, 13/07
9h 50m
Chưa mở bán
20:20
CN, 12/07
05:30
T2, 13/07
9h 10m
Chưa mở bán
08:45
CN, 12/07
18:45
CN, 12/07
10h 00m
Chưa mở bán
08:00
CN, 12/07
18:15
CN, 12/07
10h 15m
448,021 đ
10:45
CN, 12/07
20:25
CN, 12/07
9h 40m
Chưa mở bán
SP7
08:30
CN, 12/07
19:30
CN, 12/07
11h 00m
501,036 đ
19:00
CN, 12/07
06:00
T2, 13/07
11h 00m
574,960 đ
17:00
CN, 12/07
04:00
T2, 13/07
11h 00m
712,353 đ
08:30
CN, 12/07
21:00
CN, 12/07
12h 30m
574,960 đ
EX51
22:00
CN, 12/07
12:10
T2, 13/07
14h 10m
344,229 đ
RP109
13:45
CN, 12/07
04:05
T2, 13/07
14h 20m
314,361 đ
SP13
19:35
CN, 12/07
08:40
T2, 13/07
13h 05m
650,377 đ
SP9
18:10
CN, 12/07
07:15
T2, 13/07
13h 05m
799,717 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.