Lượt đi
Băng Cốc Chiang Mai
T2, 24/02
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chiang Mai ngày đi Thứ hai, 24 Tháng 2 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
FD3419
21:50
T2, 24/02
23:05
T2, 24/02
1h 15m 728,091 đ
FD3433
13:45
T2, 24/02
15:00
T2, 24/02
1h 15m 988,374 đ
FD3439
17:00
T2, 24/02
18:15
T2, 24/02
1h 15m 988,374 đ
FD3427
20:20
T2, 24/02
21:35
T2, 24/02
1h 15m 988,374 đ
FD3429
21:10
T2, 24/02
22:25
T2, 24/02
1h 15m 988,374 đ
FD3416
05:25
T2, 24/02
06:45
T2, 24/02
1h 20m 988,374 đ
FD3431
15:45
T2, 24/02
17:05
T2, 24/02
1h 20m 988,374 đ
FD3425
19:30
T2, 24/02
20:50
T2, 24/02
1h 20m 988,374 đ
FD3445
14:40
T2, 24/02
16:05
T2, 24/02
1h 25m 988,374 đ
FD3058
06:10
T2, 24/02
07:30
T2, 24/02
1h 20m 1,459,354 đ
FD3435
10:30
T2, 24/02
11:50
T2, 24/02
1h 20m 1,459,354 đ
FD3447
11:35
T2, 24/02
12:55
T2, 24/02
1h 20m 1,459,354 đ
FD3437
06:40
T2, 24/02
07:55
T2, 24/02
1h 15m 1,665,209 đ
FD3443
08:40
T2, 24/02
09:55
T2, 24/02
1h 15m 1,665,209 đ
20:00
T2, 24/02
06:00
T3, 25/02
10h 00m 521,907 đ
20:40
T2, 24/02
07:00
T3, 25/02
10h 20m 521,907 đ
16:00
T2, 24/02
04:00
T3, 25/02
12h 00m 559,186 đ
08:30
T2, 24/02
20:30
T2, 24/02
12h 00m 574,097 đ
19:00
T2, 24/02
07:00
T3, 25/02
12h 00m 574,097 đ
EX51
22:50
T2, 24/02
12:10
T3, 25/02
13h 20m 337,748 đ
RP109
14:34
T2, 24/02
04:05
T3, 25/02
13h 31m 307,925 đ
SP9
18:10
T2, 24/02
07:15
T3, 25/02
13h 05m 798,517 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.