ขาไป
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ศ., 17/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร ไป เชียงใหม่ วัน ศุกร์, 17 กรกฎาคม 2020

  ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
SL516
15:45
ศ., 17/07
17:00
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,487 ฿
SL522
20:45
ศ., 17/07
22:00
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,487 ฿
SL508
11:00
ศ., 17/07
12:20
ศ., 17/07
1ชม. 20นาที
1,487 ฿
SL510
14:25
ศ., 17/07
15:45
ศ., 17/07
1ชม. 20นาที
1,487 ฿
DD8302
07:00
ศ., 17/07
08:10
ศ., 17/07
1ชม. 10นาที
1,558 ฿
DD8312
12:40
ศ., 17/07
13:50
ศ., 17/07
1ชม. 10นาที
1,558 ฿
DD8318
16:30
ศ., 17/07
17:40
ศ., 17/07
1ชม. 10นาที
1,558 ฿
DD8324
18:30
ศ., 17/07
19:40
ศ., 17/07
1ชม. 10นาที
1,558 ฿
FD3439
14:00
ศ., 17/07
15:15
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,594 ฿
SL506
07:00
ศ., 17/07
08:15
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,664 ฿
SL518
19:10
ศ., 17/07
20:30
ศ., 17/07
1ชม. 20นาที
1,664 ฿
DD8306
09:05
ศ., 17/07
10:15
ศ., 17/07
1ชม. 10นาที
1,735 ฿
FD3425
12:45
ศ., 17/07
14:00
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,735 ฿
FD3431
16:35
ศ., 17/07
17:50
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,735 ฿
FD8002
19:55
ศ., 17/07
21:10
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,735 ฿
FD3429
17:35
ศ., 17/07
18:55
ศ., 17/07
1ชม. 20นาที
1,735 ฿
FD3447
10:20
ศ., 17/07
11:35
ศ., 17/07
1ชม. 15นาที
1,983 ฿
21:45
ศ., 17/07
07:30
ส., 18/07
9ชม. 45นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
19:30
ศ., 17/07
05:20
ส., 18/07
9ชม. 50นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
20:30
ศ., 17/07
06:20
ส., 18/07
9ชม. 50นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
20:20
ศ., 17/07
05:30
ส., 18/07
9ชม. 10นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
08:45
ศ., 17/07
18:45
ศ., 17/07
10ชม. 00นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
SP7
09:13
ศ., 17/07
19:30
ศ., 17/07
10ชม. 17นาที
663 ฿
10:45
ศ., 17/07
20:25
ศ., 17/07
9ชม. 40นาที
ยังไม่เปิดให้จอง
08:45
ศ., 17/07
19:15
ศ., 17/07
10ชม. 30นาที
700 ฿
06:00
ศ., 17/07
17:00
ศ., 17/07
11ชม. 00นาที
662 ฿
18:50
ศ., 17/07
05:50
ส., 18/07
11ชม. 00นาที
662 ฿
20:35
ศ., 17/07
07:35
ส., 18/07
11ชม. 00นาที
662 ฿
19:00
ศ., 17/07
06:00
ส., 18/07
11ชม. 00นาที
770 ฿
15:00
ศ., 17/07
02:00
ส., 18/07
11ชม. 00นาที
773 ฿
20:20
ศ., 17/07
07:55
ส., 18/07
11ชม. 35นาที
700 ฿
17:00
ศ., 17/07
04:00
ส., 18/07
11ชม. 00นาที
954 ฿
20:00
ศ., 17/07
07:00
ส., 18/07
11ชม. 00นาที
1,030 ฿
07:00
ศ., 17/07
19:15
ศ., 17/07
12ชม. 15นาที
700 ฿
EX51
22:50
ศ., 17/07
12:10
ส., 18/07
13ชม. 20นาที
453 ฿
RP109
14:34
ศ., 17/07
04:05
ส., 18/07
13ชม. 31นาที
413 ฿
08:30
ศ., 17/07
21:00
ศ., 17/07
12ชม. 30นาที
770 ฿
SP13
20:23
ศ., 17/07
08:40
ส., 18/07
12ชม. 17นาที
863 ฿
19:00
ศ., 17/07
07:55
ส., 18/07
12ชม. 55นาที
700 ฿
SP9
18:10
ศ., 17/07
07:15
ส., 18/07
13ชม. 05นาที
1,071 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.