ขาไป
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
อ., 20/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ วัน อังคาร, 20 เมษายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
VZ100
06:35
อ., 20/04
07:45
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ114
07:40
อ., 20/04
08:50
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ110
08:35
อ., 20/04
09:45
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ102
10:00
อ., 20/04
11:10
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ116
11:10
อ., 20/04
12:20
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ104
12:30
อ., 20/04
13:40
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ106
14:30
อ., 20/04
15:40
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ2104
16:15
อ., 20/04
17:25
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ108
18:20
อ., 20/04
19:30
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ2106
19:40
อ., 20/04
20:50
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ120
21:00
อ., 20/04
22:10
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
VZ118
22:00
อ., 20/04
23:10
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
689 ฿
WE104
08:45
อ., 20/04
09:55
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,001 ฿
WE102
07:55
อ., 20/04
09:15
อ., 20/04
1ชม. 20นาที
1,001 ฿
SL506
06:15
อ., 20/04
07:30
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,093 ฿
SL508
10:50
อ., 20/04
12:05
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,093 ฿
SL510
11:20
อ., 20/04
12:35
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,093 ฿
SL518
19:35
อ., 20/04
20:50
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,093 ฿
DD1
07:05
อ., 20/04
08:10
อ., 20/04
1ชม. 05นาที
1,200 ฿
DD134
12:40
อ., 20/04
13:50
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,200 ฿
DD8
16:30
อ., 20/04
17:40
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,200 ฿
WE110
13:10
อ., 20/04
14:20
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,290 ฿
WE116
17:20
อ., 20/04
18:30
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,290 ฿
FD3425
13:55
อ., 20/04
15:00
อ., 20/04
1ชม. 05นาที
1,688 ฿
FD4106
16:35
อ., 20/04
18:00
อ., 20/04
1ชม. 25นาที
1,613 ฿
FD3437
06:50
อ., 20/04
08:00
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,688 ฿
FD7427
10:20
อ., 20/04
11:30
อ., 20/04
1ชม. 10นาที
1,688 ฿
FD3445
07:30
อ., 20/04
08:45
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,688 ฿
FD3435
09:15
อ., 20/04
10:30
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,688 ฿
FD3447
11:25
อ., 20/04
12:40
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,688 ฿
FD3439
14:40
อ., 20/04
15:55
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,688 ฿
FD3431
15:45
อ., 20/04
17:00
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,688 ฿
FD3429
18:10
อ., 20/04
19:25
อ., 20/04
1ชม. 15นาที
1,688 ฿
FD3443
19:25
อ., 20/04
20:45
อ., 20/04
1ชม. 20นาที
1,688 ฿
PG215
08:00
อ., 20/04
09:20
อ., 20/04
1ชม. 20นาที
2,150 ฿
PG219
16:55
อ., 20/04
18:15
อ., 20/04
1ชม. 20นาที
2,150 ฿
06:00
อ., 20/04
17:00
อ., 20/04
11ชม. 00นาที
582 ฿
06:20
อ., 20/04
17:20
อ., 20/04
11ชม. 00นาที
582 ฿
18:50
อ., 20/04
05:50
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
582 ฿
19:30
อ., 20/04
06:30
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
582 ฿
20:35
อ., 20/04
07:35
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
582 ฿
SP7
08:30
อ., 20/04
19:30
อ., 20/04
11ชม. 00นาที
641 ฿
15:00
อ., 20/04
02:00
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
679 ฿
16:00
อ., 20/04
03:00
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
679 ฿
17:30
อ., 20/04
04:30
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
679 ฿
08:00
อ., 20/04
19:30
อ., 20/04
11ชม. 30นาที
700 ฿
18:00
อ., 20/04
05:30
พ., 21/04
11ชม. 30นาที
700 ฿
SP13
19:35
อ., 20/04
08:40
พ., 21/04
13ชม. 05นาที
311 ฿
20:00
อ., 20/04
07:00
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
905 ฿
20:30
อ., 20/04
07:30
พ., 21/04
11ชม. 00นาที
905 ฿
07:00
อ., 20/04
19:30
อ., 20/04
12ชม. 30นาที
700 ฿
17:00
อ., 20/04
05:30
พ., 21/04
12ชม. 30นาที
700 ฿
RP109
13:45
อ., 20/04
04:05
พ., 21/04
14ชม. 20นาที
231 ฿
SP9
18:10
อ., 20/04
07:15
พ., 21/04
13ชม. 05นาที
1,041 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.