Lượt đi
Băng Cốc Chiang Mai
T3, 03/03
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chiang Mai ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 3 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
FD3419
21:50
T3, 03/03
23:05
T3, 03/03
1h 15m 440,730 đ
FD3433
13:45
T3, 03/03
15:00
T3, 03/03
1h 15m 587,307 đ
FD3427
20:20
T3, 03/03
21:35
T3, 03/03
1h 15m 587,307 đ
FD3429
21:10
T3, 03/03
22:25
T3, 03/03
1h 15m 587,307 đ
FD3416
05:25
T3, 03/03
06:45
T3, 03/03
1h 20m 587,307 đ
FD3431
15:45
T3, 03/03
17:05
T3, 03/03
1h 20m 587,307 đ
FD3425
19:30
T3, 03/03
20:50
T3, 03/03
1h 20m 587,307 đ
FD3445
14:40
T3, 03/03
16:05
T3, 03/03
1h 25m 587,307 đ
FD3439
17:10
T3, 03/03
18:15
T3, 03/03
1h 05m 806,924 đ
FD3443
08:40
T3, 03/03
09:55
T3, 03/03
1h 15m 806,924 đ
FD3435
10:30
T3, 03/03
11:50
T3, 03/03
1h 20m 806,924 đ
FD3447
11:35
T3, 03/03
12:55
T3, 03/03
1h 20m 806,924 đ
FD3437
06:40
T3, 03/03
07:55
T3, 03/03
1h 15m 953,501 đ
20:00
T3, 03/03
06:00
T4, 04/03
10h 00m 510,791 đ
20:40
T3, 03/03
07:00
T4, 04/03
10h 20m 510,791 đ
SP7
08:30
T3, 03/03
19:30
T3, 03/03
11h 00m 489,630 đ
16:00
T3, 03/03
04:00
T4, 04/03
12h 00m 547,277 đ
08:30
T3, 03/03
20:30
T3, 03/03
12h 00m 561,871 đ
19:00
T3, 03/03
07:00
T4, 04/03
12h 00m 561,871 đ
EX51
22:00
T3, 03/03
12:10
T4, 04/03
14h 10m 336,393 đ
RP109
13:45
T3, 03/03
04:05
T4, 04/03
14h 20m 307,205 đ
SP13
19:35
T3, 03/03
08:40
T4, 04/03
13h 05m 635,570 đ
SP9
18:10
T3, 03/03
07:15
T4, 04/03
13h 05m 781,511 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.