Lượt đi
Băng Cốc Chiang Mai
T6, 17/07
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chiang Mai ngày đi Thứ sáu, 17 Tháng 7 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
SL516
15:45
T6, 17/07
17:00
T6, 17/07
1h 15m
1,100,123 đ
SL522
20:45
T6, 17/07
22:00
T6, 17/07
1h 15m
1,100,123 đ
SL508
11:00
T6, 17/07
12:20
T6, 17/07
1h 20m
1,100,123 đ
SL510
14:25
T6, 17/07
15:45
T6, 17/07
1h 20m
1,100,123 đ
DD8302
07:00
T6, 17/07
08:10
T6, 17/07
1h 10m
1,152,510 đ
DD8312
12:40
T6, 17/07
13:50
T6, 17/07
1h 10m
1,152,510 đ
DD8318
16:30
T6, 17/07
17:40
T6, 17/07
1h 10m
1,152,510 đ
DD8324
18:30
T6, 17/07
19:40
T6, 17/07
1h 10m
1,152,510 đ
FD3439
14:00
T6, 17/07
15:15
T6, 17/07
1h 15m
1,178,703 đ
SL506
07:00
T6, 17/07
08:15
T6, 17/07
1h 15m
1,231,090 đ
SL518
19:10
T6, 17/07
20:30
T6, 17/07
1h 20m
1,231,090 đ
DD8306
09:05
T6, 17/07
10:15
T6, 17/07
1h 10m
1,283,477 đ
FD3425
12:45
T6, 17/07
14:00
T6, 17/07
1h 15m
1,283,477 đ
FD3431
16:35
T6, 17/07
17:50
T6, 17/07
1h 15m
1,283,477 đ
FD8002
19:55
T6, 17/07
21:10
T6, 17/07
1h 15m
1,283,477 đ
FD3429
17:35
T6, 17/07
18:55
T6, 17/07
1h 20m
1,283,477 đ
FD3447
10:20
T6, 17/07
11:35
T6, 17/07
1h 15m
1,466,830 đ
21:45
T6, 17/07
07:30
T7, 18/07
9h 45m
Chưa mở bán
19:30
T6, 17/07
05:20
T7, 18/07
9h 50m
Chưa mở bán
20:30
T6, 17/07
06:20
T7, 18/07
9h 50m
Chưa mở bán
20:20
T6, 17/07
05:30
T7, 18/07
9h 10m
Chưa mở bán
08:45
T6, 17/07
18:45
T6, 17/07
10h 00m
Chưa mở bán
SP7
09:13
T6, 17/07
19:30
T6, 17/07
10h 17m
490,396 đ
10:45
T6, 17/07
20:25
T6, 17/07
9h 40m
Chưa mở bán
08:45
T6, 17/07
19:15
T6, 17/07
10h 30m
517,763 đ
06:00
T6, 17/07
17:00
T6, 17/07
11h 00m
489,656 đ
18:50
T6, 17/07
05:50
T7, 18/07
11h 00m
489,656 đ
20:35
T6, 17/07
07:35
T7, 18/07
11h 00m
489,656 đ
19:00
T6, 17/07
06:00
T7, 18/07
11h 00m
569,540 đ
15:00
T6, 17/07
02:00
T7, 18/07
11h 00m
571,759 đ
20:20
T6, 17/07
07:55
T7, 18/07
11h 35m
517,763 đ
17:00
T6, 17/07
04:00
T7, 18/07
11h 00m
705,638 đ
20:00
T6, 17/07
07:00
T7, 18/07
11h 00m
761,852 đ
07:00
T6, 17/07
19:15
T6, 17/07
12h 15m
517,763 đ
EX51
22:50
T6, 17/07
12:10
T7, 18/07
13h 20m
335,067 đ
RP109
14:34
T6, 17/07
04:05
T7, 18/07
13h 31m
305,480 đ
08:30
T6, 17/07
21:00
T6, 17/07
12h 30m
569,540 đ
SP13
20:23
T6, 17/07
08:40
T7, 18/07
12h 17m
638,328 đ
19:00
T6, 17/07
07:55
T7, 18/07
12h 55m
517,763 đ
SP9
18:10
T6, 17/07
07:15
T7, 18/07
13h 05m
792,178 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.