Lượt đi
Hồ Chí Minh Hà Nội
T7, 01/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hồ Chí Minh đến Hà Nội ngày đi Thứ bảy, 01 Tháng 10 2022

Khởi hành Đến Giá
 
VJ166


2h 10m
05:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
07:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ168


2h 10m
05:25
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
07:35
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ120


2h 10m
06:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
08:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ130


2h 10m
06:25
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
08:35
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ146


2h 10m
16:55
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
19:05
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ150


2h 10m
18:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
20:40
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ154


2h 10m
19:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
21:40
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ152


2h 10m
19:50
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
22:00
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ156


2h 10m
20:05
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
22:15
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ160


2h 10m
21:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
23:40
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ158


2h 10m
21:40
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
23:50
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ170


2h 10m
22:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
00:10
CN, 02/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ162


2h 10m
22:35
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
00:45
CN, 02/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ164


2h 10m
23:20
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
01:30
CN, 02/10

HÀ NỘI
HAN
766,920 đ

VJ122


2h 10m
07:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
09:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ174


2h 10m
08:25
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
10:35
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ124


2h 10m
09:10
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
11:20
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ126


2h 10m
10:05
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
12:15
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ128


2h 10m
10:55
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
13:05
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ134


2h 10m
12:15
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
14:25
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ140


2h 10m
13:35
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
15:45
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ144


2h 10m
14:35
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
16:45
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ138


2h 10m
15:10
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
17:20
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

VJ148


2h 10m
16:15
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
18:25
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
928,920 đ

QH292


2h 10m
23:05
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
01:15
CN, 02/10

HÀ NỘI
HAN
969,000 đ

VN260


2h 05m
21:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
23:05
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,142,000 đ

VN224


2h 10m
22:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
00:10
CN, 02/10

HÀ NỘI
HAN
1,142,000 đ

VN7268


2h 10m
22:45
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
00:55
CN, 02/10

HÀ NỘI
HAN
1,142,000 đ

QH278


2h 10m
19:40
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
21:50
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,218,000 đ

QH280


2h 10m
21:25
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
23:35
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,218,000 đ

VN6008


2h 10m
18:05
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
20:15
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,315,000 đ

VN6014


2h 10m
18:50
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
21:00
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,315,000 đ

VN6000


2h 15m
06:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
08:45
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,315,000 đ

QH204


2h 10m
07:20
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
09:30
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,391,000 đ

QH258


2h 10m
16:05
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
18:15
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,391,000 đ

QH242


2h 15m
12:50
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
15:05
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,391,000 đ

QH244


2h 15m
17:45
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
20:00
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,391,000 đ

QH202


2h 20m
05:35
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
07:55
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,391,000 đ

QH224


2h 10m
10:35
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
12:45
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,499,000 đ

VN6028


2h 10m
09:20
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
11:30
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,509,000 đ

VN7232


2h 00m
18:45
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
20:45
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,574,000 đ

VN218


2h 10m
18:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
20:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,574,000 đ

VN258


2h 10m
19:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
21:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,574,000 đ

VN262


2h 10m
19:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
21:40
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,574,000 đ

VN220


2h 10m
20:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
22:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,574,000 đ

VN256


2h 15m
18:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
20:45
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,574,000 đ

VN6012


2h 25m
08:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
10:55
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,725,000 đ

VN204


2h 10m
05:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
07:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN208


2h 10m
08:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
10:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN212


2h 10m
12:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
14:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN248


2h 10m
13:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
15:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN214


2h 10m
14:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
16:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN250


2h 10m
15:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
17:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN252


2h 10m
15:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
17:40
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN216


2h 10m
16:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
18:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN254


2h 10m
17:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
19:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
1,790,000 đ

VN206


2h 10m
06:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
08:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,006,000 đ

VN242


2h 10m
07:30
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
09:40
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,006,000 đ

VN244


2h 10m
09:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
11:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,006,000 đ

VN246


2h 10m
11:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
13:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,006,000 đ

VN240


2h 10m
07:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
09:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,222,000 đ

VN210


2h 10m
10:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
12:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,438,000 đ

VN6006


2h 15m
14:55
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
SGN
17:10
T7, 01/10

HÀ NỘI
HAN
2,535,000 đ

SE2


32h 30m
21:10
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
05:40
T2, 03/10

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
1,063,000 đ

SE4


34h 00m
19:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
05:00
T2, 03/10

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
982,000 đ36h 06m
08:15
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
BX Miền Đông
20:21
CN, 02/10

HÀ NỘI
BX Nước Ngầm
920,000 đ

SE6


36h 17m
16:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
04:17
T2, 03/10

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
1,060,000 đ

SE8


37h 12m
06:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
19:12
CN, 02/10

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
917,000 đ

SE2


32h 30m
21:10
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
05:40
T2, 03/10

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
3,000,000 đ

SE4


34h 00m
19:00
T7, 01/10

HỒ CHÍ MINH
Ga Sài Gòn
05:00
T2, 03/10

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
3,000,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.