ขาไป
โฮจิมินห์ ฮานอย
ส., 01/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฮานอย วัน เสาร์, 01 ตุลาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ166


2ชม. 10น.
05:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
07:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ168


2ชม. 10น.
05:25
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
07:35
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ120


2ชม. 10น.
06:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
08:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ146


2ชม. 10น.
16:55
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
19:05
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ150


2ชม. 10น.
18:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
20:40
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ154


2ชม. 10น.
19:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
21:40
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ152


2ชม. 10น.
19:50
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
22:00
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ156


2ชม. 10น.
20:05
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
22:15
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ160


2ชม. 10น.
21:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
23:40
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ158


2ชม. 10น.
21:40
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
23:50
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ170


2ชม. 10น.
22:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
00:10
อา., 02/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ162


2ชม. 10น.
22:35
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
00:45
อา., 02/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ164


2ชม. 10น.
23:20
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
01:30
อา., 02/10

ฮานอย
HAN
766,920 đ

VJ130


2ชม. 10น.
06:25
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
08:35
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ174


2ชม. 10น.
08:25
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
10:35
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ124


2ชม. 10น.
09:10
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
11:20
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ126


2ชม. 10น.
10:05
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
12:15
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ128


2ชม. 10น.
10:55
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
13:05
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ134


2ชม. 10น.
12:15
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
14:25
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ140


2ชม. 10น.
13:35
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
15:45
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ144


2ชม. 10น.
14:35
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
16:45
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ138


2ชม. 10น.
15:10
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
17:20
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

VJ148


2ชม. 10น.
16:15
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
18:25
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
928,920 đ

QH292


2ชม. 10น.
23:05
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
01:15
อา., 02/10

ฮานอย
HAN
969,000 đ

VN260


2ชม. 05น.
21:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
23:05
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,142,000 đ

VJ122


2ชม. 10น.
07:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
09:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,198,920 đ

QH278


2ชม. 10น.
19:40
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
21:50
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,218,000 đ

QH280


2ชม. 10น.
21:25
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
23:35
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,218,000 đ

VN6008


2ชม. 10น.
18:05
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
20:15
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,315,000 đ

VN6014


2ชม. 10น.
18:50
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
21:00
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,315,000 đ

VN6000


2ชม. 15น.
06:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
08:45
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,315,000 đ

QH204


2ชม. 10น.
07:20
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
09:30
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,391,000 đ

QH258


2ชม. 10น.
16:05
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
18:15
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,391,000 đ

QH244


2ชม. 15น.
17:45
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
20:00
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,391,000 đ

QH224


2ชม. 10น.
10:35
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
12:45
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,499,000 đ

VN6028


2ชม. 10น.
09:20
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
11:30
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,509,000 đ

QH242


2ชม. 15น.
12:50
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
15:05
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,499,000 đ

VN7232


2ชม. 00น.
18:45
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
20:45
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN252


2ชม. 10น.
15:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
17:40
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN258


2ชม. 10น.
19:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
21:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN262


2ชม. 10น.
19:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
21:40
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN220


2ชม. 10น.
20:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
22:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN224


2ชม. 10น.
22:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
00:10
อา., 02/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN256


2ชม. 15น.
18:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
20:45
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,574,000 đ

VN6012


2ชม. 25น.
08:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
10:55
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,725,000 đ

VN204


2ชม. 10น.
05:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
07:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN206


2ชม. 10น.
06:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
08:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN208


2ชม. 10น.
08:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
10:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN212


2ชม. 10น.
12:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
14:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN250


2ชม. 10น.
15:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
17:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN216


2ชม. 10น.
16:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
18:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN254


2ชม. 10น.
17:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
19:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN218


2ชม. 10น.
18:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
20:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
1,790,000 đ

VN240


2ชม. 10น.
07:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
09:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,006,000 đ

VN242


2ชม. 10น.
07:30
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
09:40
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,006,000 đ

VN244


2ชม. 10น.
09:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
11:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,006,000 đ

VN246


2ชม. 10น.
11:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
13:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,006,000 đ

VN248


2ชม. 10น.
13:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
15:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,006,000 đ

VN214


2ชม. 10น.
14:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
16:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,006,000 đ

QH202


2ชม. 20น.
05:35
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
07:55
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,481,000 đ

VN6006


2ชม. 15น.
14:55
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
17:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,535,000 đ

VN210


2ชม. 10น.
10:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
SGN
12:10
ส., 01/10

ฮานอย
HAN
2,665,000 đ

SE2


32ชม. 30น.
21:10
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Saigon
05:40
จ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
1,063,000 đ

SE4


34ชม. 00น.
19:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Saigon
05:00
จ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
982,000 đ36ชม. 06น.
08:15
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Mien Dong
20:21
อา., 02/10

ฮานอย
Nuoc Ngam
920,000 đ

SE6


36ชม. 17น.
16:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Saigon
04:17
จ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
1,060,000 đ

SE8


37ชม. 12น.
06:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Saigon
19:12
อา., 02/10

ฮานอย
Hanoi
917,000 đ

SE2


32ชม. 30น.
21:10
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Saigon
05:40
จ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
3,000,000 đ

SE4


34ชม. 00น.
19:00
ส., 01/10

โฮจิมินห์
Saigon
05:00
จ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
3,000,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.