Lượt đi
Kagoshima Osaka
T7, 10/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kagoshima đến Osaka ngày đi Thứ bảy, 10 Tháng 12 2022

Khởi hành Đến Giá
 
NH542


1h 10m
07:30
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
08:40
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 20,440

NH544


1h 10m
09:05
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
10:15
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 20,440

NH546


1h 10m
11:55
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
13:05
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 20,440

NH550


1h 10m
17:30
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
18:40
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 20,440

NH3176


1h 10m
19:00
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
20:10
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 20,440

NH548


1h 15m
15:00
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
16:15
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 20,440

JL2402


1h 05m
09:00
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
10:05
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2404


1h 05m
11:20
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
12:25
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2406


1h 05m
12:30
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
13:35
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2400


1h 10m
07:35
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
08:45
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2482


1h 10m
15:10
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
16:20
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2410


1h 10m
15:50
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
17:00
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2412


1h 10m
18:05
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
19:15
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

JL2414


1h 20m
19:10
T7, 10/12

KAGOSHIMA
KOJ
20:30
T7, 10/12

OSAKA
ITM
¥ 22,712

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.