Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T2, 17/08
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ hai, 17 Tháng 8 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AK6302
16:25
T2, 17/08
17:30
T2, 17/08
1h 05m
792,498 đ
AK6314
19:15
T2, 17/08
20:20
T2, 17/08
1h 05m
792,498 đ
AK6316
14:35
T2, 17/08
15:40
T2, 17/08
1h 05m
901,808 đ
AK6320
07:55
T2, 17/08
09:00
T2, 17/08
1h 05m
1,011,118 đ
OD1406
14:30
T2, 17/08
15:45
T2, 17/08
1h 15m
1,035,570 đ
OD1410
16:50
T2, 17/08
18:05
T2, 17/08
1h 15m
1,035,570 đ
OD2206
13:45
T2, 17/08
14:55
T2, 17/08
1h 10m
1,065,773 đ
AK6304
12:05
T2, 17/08
13:10
T2, 17/08
1h 05m
1,120,428 đ
FY1578
13:00
T2, 17/08
14:15
T2, 17/08
1h 15m
1,090,074 đ
OD1404
13:40
T2, 17/08
14:55
T2, 17/08
1h 15m
1,117,326 đ
AK6306
09:05
T2, 17/08
10:10
T2, 17/08
1h 05m
1,284,393 đ
OD1411
12:15
T2, 17/08
13:30
T2, 17/08
1h 15m
1,444,348 đ
OD1402
10:10
T2, 17/08
11:25
T2, 17/08
1h 15m
1,744,118 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.