Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T2, 01/11
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ hai, 01 Tháng 11 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AK6302
18:20
T2, 01/11
19:25
T2, 01/11
1h 05m
52.94 RM
AK6306
11:25
T2, 01/11
12:30
T2, 01/11
1h 05m
101.07 RM
AK6312
14:50
T2, 01/11
15:55
T2, 01/11
1h 05m
101.07 RM
AK6314
16:00
T2, 01/11
17:10
T2, 01/11
1h 10m
101.07 RM
AK6308
08:00
T2, 01/11
09:05
T2, 01/11
1h 05m
144.39 RM
AK6322
09:00
T2, 01/11
10:05
T2, 01/11
1h 05m
168.45 RM
OD1410
12:40
T2, 01/11
13:55
T2, 01/11
1h 15m
202.14 RM
OD1406
13:00
T2, 01/11
14:15
T2, 01/11
1h 15m
202.14 RM
OD1408
14:10
T2, 01/11
15:25
T2, 01/11
1h 15m
202.14 RM
OD1412
17:30
T2, 01/11
18:45
T2, 01/11
1h 15m
202.14 RM
AK6316
07:30
T2, 01/11
08:35
T2, 01/11
1h 05m
226.21 RM
AK6320
08:30
T2, 01/11
09:35
T2, 01/11
1h 05m
226.21 RM
AK6324
13:30
T2, 01/11
14:35
T2, 01/11
1h 05m
226.21 RM
FY1578
13:20
T2, 01/11
14:35
T2, 01/11
1h 15m
231.02 RM
OD7402
08:30
T2, 01/11
09:45
T2, 01/11
1h 15m
235.84 RM
OD1402
10:20
T2, 01/11
11:35
T2, 01/11
1h 15m
235.84 RM
OD1404
11:00
T2, 01/11
12:15
T2, 01/11
1h 15m
235.84 RM
MH1446
16:00
T2, 01/11
17:00
T2, 01/11
1h 00m
303.22 RM
MH1436
12:30
T2, 01/11
13:35
T2, 01/11
1h 05m
346.53 RM
MH1450
13:45
T2, 01/11
14:50
T2, 01/11
1h 05m
346.53 RM
MH1432
09:00
T2, 01/11
10:10
T2, 01/11
1h 10m
346.53 RM
MH1438
10:45
T2, 01/11
11:55
T2, 01/11
1h 10m
346.53 RM
FY1576
10:00
T2, 01/11
11:15
T2, 01/11
1h 15m
346.53 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.