ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ลังกาวี
อา., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ลังกาวี วัน อาทิตย์, 12 ธันวาคม 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
FY6156
16:10
อา., 12/12
17:25
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
162.38 RM
AK6302
13:30
อา., 12/12
14:35
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
191.04 RM
AK9312
14:55
อา., 12/12
16:00
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
191.04 RM
AK6316
14:15
อา., 12/12
15:25
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
191.04 RM
AK6322
17:55
อา., 12/12
19:05
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
191.04 RM
AK6314
18:45
อา., 12/12
19:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
191.04 RM
FY1576
10:00
อา., 12/12
11:15
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
205.36 RM
AK6310
12:40
อา., 12/12
13:45
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
214.91 RM
MH1456
20:05
อา., 12/12
21:05
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
219.69 RM
OD1400
08:30
อา., 12/12
09:45
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
224.47 RM
OD1402
10:20
อา., 12/12
11:35
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
224.47 RM
OD1408
14:10
อา., 12/12
15:25
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
224.47 RM
OD1410
15:50
อา., 12/12
17:05
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
224.47 RM
FY6152
12:55
อา., 12/12
14:10
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
229.24 RM
FY1578
13:20
อา., 12/12
14:35
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
229.24 RM
OD1412
17:30
อา., 12/12
18:45
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
234.02 RM
MH1446
16:40
อา., 12/12
17:40
อา., 12/12
1ชม. 00นาที
253.12 RM
MH1450
13:45
อา., 12/12
14:50
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
253.12 RM
MH7364
14:00
อา., 12/12
15:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
253.12 RM
MH7366
15:00
อา., 12/12
16:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
253.12 RM
AK9314
12:25
อา., 12/12
13:30
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
262.67 RM
OD7402
12:40
อา., 12/12
13:55
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
324.76 RM
OD1406
13:00
อา., 12/12
14:15
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
324.76 RM
MH1436
12:30
อา., 12/12
13:35
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
334.31 RM
MH1438
10:45
อา., 12/12
11:55
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
334.31 RM
MH7362
11:30
อา., 12/12
12:40
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
334.31 RM
AK6304
12:05
อา., 12/12
13:10
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
367.74 RM
AK6306
15:50
อา., 12/12
16:55
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
425.05 RM
AK6308
10:55
อา., 12/12
12:10
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
425.05 RM
MH1432
09:00
อา., 12/12
10:10
อา., 12/12
1ชม. 10นาที
568.33 RM
OD1404
11:00
อา., 12/12
12:15
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
620.86 RM
AK6324
08:00
อา., 12/12
09:05
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
745.04 RM
AK6326
08:25
อา., 12/12
09:30
อา., 12/12
1ชม. 05นาที
745.04 RM
AK6312
07:05
อา., 12/12
08:20
อา., 12/12
1ชม. 15นาที
745.04 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.