ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ลังกาวี
พ., 05/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ลังกาวี วัน พุธ, 05 ตุลาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
OD2204


1ชม. 05น.
10:00
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:05
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
132.07 RM

OD2206


1ชม. 05น.
13:15
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:20
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
132.07 RM

AK6320


1ชม. 05น.
06:50
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
07:55
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
132.72 RM

AK6322


1ชม. 05น.
07:30
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
08:35
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
132.72 RM

AK6310


1ชม. 05น.
20:15
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:20
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
132.72 RM

AK6314


1ชม. 10น.
19:55
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:05
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
132.72 RM

OD1406


1ชม. 15น.
13:40
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:55
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
162.65 RM

AK6316


1ชม. 05น.
16:50
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:55
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
180.22 RM

AK6308


1ชม. 10น.
18:40
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:50
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
180.22 RM

OD1404


1ชม. 15น.
12:30
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
193.88 RM

FY1578


1ชม. 15น.
13:20
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:35
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
202.34 RM

AK6302


1ชม. 05น.
10:00
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:05
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
232.91 RM

AK6306


1ชม. 05น.
09:10
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:15
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
234.87 RM

AK6304


1ชม. 05น.
12:55
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:00
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
234.87 RM

MH1436


1ชม. 05น.
13:10
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:15
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
244.90 RM

MH1446


1ชม. 05น.
15:55
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:00
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
244.90 RM

MH1450


1ชม. 05น.
18:10
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:15
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
244.90 RM

MH1456


1ชม. 05น.
20:35
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:40
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
244.90 RM

OD1402


1ชม. 15น.
11:00
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:15
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
243.97 RM

MH5360


1ชม. 15น.
13:20
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:35
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
253.97 RM

MH1438


1ชม. 05น.
11:55
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:00
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
376.42 RM

MH1432


1ชม. 10น.
09:25
พ., 05/10

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:35
พ., 05/10

ลังกาวี
LGK
376.42 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.