Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T4, 06/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ tư, 06 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK6312


1h 10m
20:50
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
22:00
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
94.47 RM

AK6314


1h 10m
21:20
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
22:30
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
94.47 RM

MH1450


1h 05m
18:50
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
19:55
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
145.14 RM

AK6322


1h 10m
18:25
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
19:35
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
145.64 RM

AK6306


1h 05m
17:15
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
18:20
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
149.57 RM

OD7204


1h 05m
16:35
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
17:40
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
180.41 RM

AK6326


1h 05m
07:05
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
08:10
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
196.15 RM

AK6324


1h 05m
09:30
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:35
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
196.15 RM

MH1436


1h 05m
13:10
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
199.12 RM

MH1446


1h 05m
16:45
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
17:50
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
199.12 RM

AK6308


1h 10m
10:20
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:30
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
196.15 RM

OD2204


1h 05m
10:00
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
11:05
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
211.24 RM

OD2206


1h 05m
13:30
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
14:35
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
211.90 RM

MH1438


1h 10m
11:45
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
262.70 RM

FY1578


1h 15m
13:20
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
SZB
14:35
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
270.94 RM

AK6304


1h 05m
12:05
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
13:10
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
283.40 RM

MH1432


1h 10m
09:00
T4, 06/12

KUALA LUMPUR
KUL
10:10
T4, 06/12

LANGKAWI
LGK
417.44 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.