Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T4, 08/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ tư, 08 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK6316


1h 05m
13:55
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
15:00
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
84.51 RM

AK6310


1h 05m
20:45
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
21:50
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
84.51 RM

AK6304


1h 00m
12:10
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
13:10
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
90.19 RM

AK6322


1h 10m
19:40
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
20:50
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
84.51 RM

AK6314


1h 10m
17:30
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
18:40
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
90.19 RM

OD2206


1h 05m
13:30
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
14:35
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
109.74 RM

AK6308


1h 05m
10:50
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
122.98 RM

AK6306


1h 05m
09:25
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
10:30
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
213.80 RM

MH1450


1h 05m
18:50
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
19:55
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
222.31 RM

AK6326


1h 10m
07:10
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
08:20
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
245.34 RM

MH5360


1h 15m
13:20
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
SZB
14:35
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
264.00 RM

MH1446


1h 05m
16:45
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
17:50
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
287.16 RM

MH1432


1h 10m
09:00
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
10:10
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
287.16 RM

MH1438


1h 10m
11:45
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
287.16 RM

MH1436


1h 05m
13:10
T4, 08/02

KUALA LUMPUR
KUL
14:15
T4, 08/02

LANGKAWI
LGK
361.26 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.