Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T2, 28/09
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ hai, 28 Tháng 9 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AK6302
16:30
T2, 28/09
17:35
T2, 28/09
1h 05m
475,160 đ
AK6316
17:20
T2, 28/09
18:25
T2, 28/09
1h 05m
475,160 đ
AK6322
13:15
T2, 28/09
14:20
T2, 28/09
1h 05m
556,934 đ
AK6310
13:50
T2, 28/09
14:55
T2, 28/09
1h 05m
556,934 đ
AK6314
19:35
T2, 28/09
20:40
T2, 28/09
1h 05m
556,934 đ
AK6306
09:20
T2, 28/09
10:25
T2, 28/09
1h 05m
638,708 đ
AK6308
11:00
T2, 28/09
12:05
T2, 28/09
1h 05m
638,708 đ
AK6304
12:40
T2, 28/09
13:45
T2, 28/09
1h 05m
638,708 đ
FY1578
13:00
T2, 28/09
14:15
T2, 28/09
1h 15m
817,740 đ
OD1402
10:10
T2, 28/09
11:25
T2, 28/09
1h 15m
926,772 đ
OD7404
12:20
T2, 28/09
13:35
T2, 28/09
1h 15m
926,772 đ
OD1404
13:40
T2, 28/09
14:55
T2, 28/09
1h 15m
926,772 đ
OD1410
16:50
T2, 28/09
18:05
T2, 28/09
1h 15m
926,772 đ
OD1406
18:40
T2, 28/09
19:55
T2, 28/09
1h 15m
926,772 đ
OD1411
11:20
T2, 28/09
12:35
T2, 28/09
1h 15m
1,035,804 đ
MH1436
13:35
T2, 28/09
14:35
T2, 28/09
1h 00m
1,581,637 đ
MH1446
16:00
T2, 28/09
17:05
T2, 28/09
1h 05m
1,581,637 đ
MH1432
09:35
T2, 28/09
10:45
T2, 28/09
1h 10m
1,581,637 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.