Lượt đi
Kuala Lumpur Langkawi
T7, 02/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Langkawi ngày đi Thứ bảy, 02 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AK6316
14:40
T7, 02/10
15:45
T7, 02/10
1h 05m
98.09 RM
AK6302
16:55
T7, 02/10
18:00
T7, 02/10
1h 05m
98.09 RM
AK6314
16:10
T7, 02/10
17:20
T7, 02/10
1h 10m
98.09 RM
AK6318
07:00
T7, 02/10
08:05
T7, 02/10
1h 05m
147.13 RM
AK6304
11:55
T7, 02/10
13:00
T7, 02/10
1h 05m
147.13 RM
AK6310
13:10
T7, 02/10
14:15
T7, 02/10
1h 05m
147.13 RM
AK6320
07:55
T7, 02/10
09:00
T7, 02/10
1h 05m
166.75 RM
MH1450
18:25
T7, 02/10
19:35
T7, 02/10
1h 10m
166.75 RM
OD2206
12:10
T7, 02/10
13:15
T7, 02/10
1h 05m
176.56 RM
MH1446
15:15
T7, 02/10
16:20
T7, 02/10
1h 05m
186.36 RM
OD1402
08:30
T7, 02/10
09:45
T7, 02/10
1h 15m
181.46 RM
OD1406
10:00
T7, 02/10
11:15
T7, 02/10
1h 15m
181.46 RM
OD1408
12:20
T7, 02/10
13:35
T7, 02/10
1h 15m
181.46 RM
OD1404
14:00
T7, 02/10
15:15
T7, 02/10
1h 15m
181.46 RM
OD1410
17:30
T7, 02/10
18:45
T7, 02/10
1h 15m
181.46 RM
AK6306
11:25
T7, 02/10
12:30
T7, 02/10
1h 05m
191.27 RM
FY4402
09:20
T7, 02/10
10:30
T7, 02/10
1h 10m
230.50 RM
FY4404
13:20
T7, 02/10
14:20
T7, 02/10
1h 00m
240.31 RM
OD1411
11:00
T7, 02/10
12:15
T7, 02/10
1h 15m
235.41 RM
AK6322
08:25
T7, 02/10
09:35
T7, 02/10
1h 10m
269.74 RM
MH1432
09:35
T7, 02/10
10:45
T7, 02/10
1h 10m
348.21 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.