Lượt đi
Kuala Lumpur Penang
CN, 23/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Penang ngày đi Chủ nhật, 23 Tháng 1 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
AK6114
11:20
CN, 23/01
12:20
CN, 23/01
1h 00m
100.24 RM
AK6124
14:40
CN, 23/01
15:40
CN, 23/01
1h 00m
100.24 RM
AK6122
15:05
CN, 23/01
16:05
CN, 23/01
1h 00m
100.24 RM
AK6138
13:35
CN, 23/01
14:40
CN, 23/01
1h 05m
100.24 RM
AK6130
19:20
CN, 23/01
20:25
CN, 23/01
1h 05m
100.24 RM
AK6118
21:45
CN, 23/01
22:45
CN, 23/01
1h 00m
124.11 RM
AK6128
18:35
CN, 23/01
19:40
CN, 23/01
1h 05m
124.11 RM
FY1424
06:50
CN, 23/01
07:50
CN, 23/01
1h 00m
138.43 RM
OD1104
07:10
CN, 23/01
08:10
CN, 23/01
1h 00m
155.71 RM
OD1108
13:20
CN, 23/01
14:20
CN, 23/01
1h 00m
155.71 RM
FY1426
07:20
CN, 23/01
08:20
CN, 23/01
1h 00m
162.30 RM
FY1428
11:10
CN, 23/01
12:10
CN, 23/01
1h 00m
162.30 RM
FY1440
13:00
CN, 23/01
14:00
CN, 23/01
1h 00m
162.30 RM
FY1438
19:10
CN, 23/01
20:10
CN, 23/01
1h 00m
162.30 RM
MH5372
06:50
CN, 23/01
07:50
CN, 23/01
1h 00m
169.51 RM
MH5376
07:20
CN, 23/01
08:20
CN, 23/01
1h 00m
169.51 RM
MH5378
11:10
CN, 23/01
12:10
CN, 23/01
1h 00m
169.51 RM
MH5398
13:00
CN, 23/01
14:00
CN, 23/01
1h 00m
169.51 RM
MH5400
19:10
CN, 23/01
20:10
CN, 23/01
1h 00m
169.51 RM
MH1148
13:50
CN, 23/01
14:45
CN, 23/01
0h 55m
175.95 RM
OD1106
10:40
CN, 23/01
11:40
CN, 23/01
1h 00m
174.85 RM
OD1116
14:50
CN, 23/01
15:50
CN, 23/01
1h 00m
174.85 RM
OD1112
17:35
CN, 23/01
18:35
CN, 23/01
1h 00m
174.85 RM
OD1114
19:00
CN, 23/01
20:00
CN, 23/01
1h 00m
174.85 RM
MH1166
20:55
CN, 23/01
21:55
CN, 23/01
1h 00m
175.95 RM
MH1194
23:20
CN, 23/01
00:20
T2, 24/01
1h 00m
175.95 RM
FY1432
16:00
CN, 23/01
17:00
CN, 23/01
1h 00m
186.16 RM
FY1434
18:10
CN, 23/01
19:10
CN, 23/01
1h 00m
186.16 RM
MH5388
16:00
CN, 23/01
17:00
CN, 23/01
1h 00m
189.76 RM
MH5392
18:10
CN, 23/01
19:10
CN, 23/01
1h 00m
189.76 RM
MH1140
11:05
CN, 23/01
11:55
CN, 23/01
0h 50m
216.63 RM
MH1152
16:20
CN, 23/01
17:15
CN, 23/01
0h 55m
216.63 RM
MH1138
09:10
CN, 23/01
10:10
CN, 23/01
1h 00m
216.63 RM
MH1162
18:55
CN, 23/01
19:55
CN, 23/01
1h 00m
216.63 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.