ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง
อ., 06/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ปีนัง วัน อังคาร, 06 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


3ชม. 37น.
07:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
11:07
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
08:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
12:07
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
12:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
15:37
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
14:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
17:37
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
16:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
20:07
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
17:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
21:07
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
19:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
22:37
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
21:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
00:37
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 37น.
23:59
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
03:36
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM3ชม. 49น.
00:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:19
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
06:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
10:19
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
08:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:49
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
09:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:49
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
14:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:19
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
16:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:49
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
21:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:49
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
23:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:49
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
38.96 RM3ชม. 49น.
13:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:19
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM3ชม. 49น.
23:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:19
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM

FY1424


1ชม. 00น.
06:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
144.42 RM4ชม. 05น.
09:40
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
13:45
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM4ชม. 15น.
18:45
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเฮนเทียนดูตาร์
23:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM4ชม. 25น.
09:20
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
13:45
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM4ชม. 36น.
06:45
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
11:21
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
08:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
12:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
11:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
13:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
16:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
17:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
21:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
18:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
20:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:06
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
23:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:06
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
33.96 RM4ชม. 36น.
00:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
01:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
01:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
06:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
09:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
10:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
11:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
12:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
13:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
17:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
14:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
15:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
19:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
15:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
20:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
17:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:06
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
18:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
22:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
19:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:06
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
20:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:36
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
21:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:36
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
21:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:06
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
22:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
02:36
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
22:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
03:06
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM4ชม. 36น.
23:59
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
04:35
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
34.97 RM

FY1426


1ชม. 00น.
07:20
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
164.96 RM

FY1434


1ชม. 00น.
18:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
164.96 RM

MH1138


1ชม. 00น.
09:05
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:05
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
165.57 RM

MH1140


1ชม. 00น.
11:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
12:00
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
165.57 RM

MH1194


1ชม. 00น.
23:20
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
00:20
พ., 07/12

ปีนัง
PEN
165.57 RM

FY1428


1ชม. 00น.
11:10
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:10
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
165.58 RM4ชม. 30น.
10:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
15:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM4ชม. 30น.
18:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
23:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM4ชม. 30น.
20:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
01:00
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM

OD1118


1ชม. 00น.
08:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
09:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
169.94 RM4ชม. 45น.
13:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
18:15
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM

FY1432


1ชม. 00น.
16:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
175.54 RM

FY1438


1ชม. 00น.
19:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
20:30
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
176.17 RM4ชม. 36น.
19:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:36
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
49.96 RM

OD1114


1ชม. 00น.
16:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
179.90 RM5ชม. 00น.
08:45
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:45
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM5ชม. 00น.
10:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM5ชม. 00น.
18:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
23:00
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM5ชม. 00น.
20:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:00
พ., 07/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM

MH5372


1ชม. 00น.
06:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
07:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
183.97 RM5ชม. 15น.
13:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:15
อ., 06/12

ปีนัง
สถานีขนส่ง Sungai Nibong
39.97 RM

FY1430


1ชม. 00น.
12:45
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
195.46 RM

FY1440


1ชม. 00น.
20:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
195.46 RM

MH1148


1ชม. 00น.
13:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
202.37 RM

MH5376


1ชม. 00น.
07:20
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
08:20
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
211.57 RM

MH5378


1ชม. 00น.
11:10
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:10
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
211.57 RM

MH5392


1ชม. 00น.
18:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
19:30
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
211.57 RM

FY1436


1ชม. 00น.
10:15
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
225.97 RM

MH5396


1ชม. 00น.
10:15
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
275.96 RM

MH5408


1ชม. 00น.
12:45
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
275.96 RM

MH5400


1ชม. 00น.
19:30
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
20:30
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
275.96 RM

MH5388


1ชม. 00น.
16:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
17:00
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
308.15 RM

MH5398


1ชม. 00น.
20:50
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
SZB
21:50
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
354.14 RM

MH1162


1ชม. 00น.
19:00
อ., 06/12

กัวลาลัมเปอร์
KUL
20:00
อ., 06/12

ปีนัง
PEN
1,090.03 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.