Lượt đi
Kuala Lumpur Penang
T6, 09/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Penang ngày đi Thứ sáu, 09 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
AK6144


1h 05m
06:35
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
07:40
T6, 09/06

PENANG
PEN
102.08 RM

AK6142


1h 05m
07:55
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
09:00
T6, 09/06

PENANG
PEN
102.08 RM

OD2102


1h 00m
08:30
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
09:30
T6, 09/06

PENANG
PEN
109.19 RM

OD2108


1h 00m
14:40
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
15:40
T6, 09/06

PENANG
PEN
109.19 RM

AK6124


1h 05m
08:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T6, 09/06

PENANG
PEN
109.19 RM

AK6112


1h 00m
10:40
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
11:40
T6, 09/06

PENANG
PEN
135.04 RM

AK6138


1h 05m
17:35
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
18:40
T6, 09/06

PENANG
PEN
135.04 RM

AK6130


1h 05m
18:10
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
19:15
T6, 09/06

PENANG
PEN
135.04 RM

AK6132


1h 05m
22:00
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
23:05
T6, 09/06

PENANG
PEN
135.04 RM

MH1194


1h 00m
23:35
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
00:35
T7, 10/06

PENANG
PEN
147.05 RM

FY1424


1h 00m
06:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
156.36 RM

OD1118


1h 00m
08:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
09:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
164.76 RM

OD1114


1h 00m
16:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
17:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
164.76 RM

AK6126


1h 00m
14:35
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
15:35
T6, 09/06

PENANG
PEN
166.05 RM

AK6128


1h 05m
21:15
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
22:20
T6, 09/06

PENANG
PEN
166.05 RM

MH1138


1h 00m
08:20
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
09:20
T6, 09/06

PENANG
PEN
176.46 RM

MH1148


1h 00m
13:55
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
14:55
T6, 09/06

PENANG
PEN
176.46 RM

MH1166


1h 00m
21:05
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
22:05
T6, 09/06

PENANG
PEN
176.46 RM

FY1426


1h 00m
07:20
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T6, 09/06

PENANG
PEN
208.69 RM

FY1436


1h 00m
10:15
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T6, 09/06

PENANG
PEN
208.69 RM

FY1430


1h 00m
12:45
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T6, 09/06

PENANG
PEN
208.69 RM

FY1434


1h 00m
18:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
19:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
208.69 RM

FY1438


1h 00m
19:10
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
20:10
T6, 09/06

PENANG
PEN
208.69 RM

MH1140


1h 00m
11:40
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
12:40
T6, 09/06

PENANG
PEN
215.67 RM

MH1162


1h 05m
19:30
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
KUL
20:35
T6, 09/06

PENANG
PEN
215.67 RM

FY1428


1h 00m
11:10
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
12:10
T6, 09/06

PENANG
PEN
241.00 RM

FY1440


1h 00m
20:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
241.00 RM

MH5372


1h 00m
06:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
07:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
254.88 RM

MH5396


1h 00m
10:15
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
11:15
T6, 09/06

PENANG
PEN
269.59 RM

MH5378


1h 00m
11:10
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
12:10
T6, 09/06

PENANG
PEN
269.59 RM

FY1432


1h 00m
16:00
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T6, 09/06

PENANG
PEN
282.35 RM

MH5376


1h 00m
07:20
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
08:20
T6, 09/06

PENANG
PEN
294.10 RM

MH5408


1h 00m
12:45
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
13:45
T6, 09/06

PENANG
PEN
401.93 RM

MH5400


1h 00m
19:10
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
20:10
T6, 09/06

PENANG
PEN
401.93 RM

MH5398


1h 00m
20:50
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
21:50
T6, 09/06

PENANG
PEN
446.05 RM

MH5388


1h 00m
16:00
T6, 09/06

KUALA LUMPUR
SZB
17:00
T6, 09/06

PENANG
PEN
504.86 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.