Lượt đi
Kyoto Osaka
T7, 01/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kyoto đến Osaka ngày đi Thứ bảy, 01 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
HARUKA 9


0h 29m
07:49
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
08:18
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 11


0h 29m
08:20
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
08:49
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 3


0h 30m
06:21
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
06:51
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 15


0h 32m
09:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
10:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 17


0h 32m
10:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
10:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 19


0h 32m
10:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
11:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 21


0h 32m
11:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
11:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 23


0h 32m
11:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
12:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 25


0h 32m
12:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
12:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 27


0h 32m
12:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
13:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 29


0h 32m
13:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
13:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 31


0h 32m
13:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
14:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 33


0h 32m
14:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
14:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 35


0h 32m
14:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
15:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 37


0h 32m
15:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
15:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 39


0h 32m
15:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
16:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 41


0h 32m
16:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
16:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 43


0h 32m
16:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
17:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 45


0h 32m
17:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
17:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 47


0h 32m
17:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
18:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 49


0h 32m
18:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
18:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 51


0h 32m
18:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
19:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 53


0h 32m
19:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
19:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 55


0h 32m
19:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
20:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 57


0h 32m
20:00
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
20:32
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 59


0h 32m
20:30
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
21:02
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 13


0h 33m
08:45
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
09:18
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 5


0h 35m
06:44
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
07:19
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 1


0h 36m
05:45
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
06:21
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

HARUKA 7


0h 36m
07:13
T7, 01/06

KYOTO
Kyoto
07:49
T7, 01/06

OSAKA
Osaka
¥ 2,800

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.