Lượt đi
Kyoto Osaka
T7, 10/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kyoto đến Osaka ngày đi Thứ bảy, 10 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
HIKARI 533


0h 12m
08:01
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:13
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 261


0h 12m
23:15
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 755


0h 12m
23:27
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 531


0h 13m
07:20
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
07:33
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 761


0h 13m
07:38
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
07:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 273


0h 13m
07:41
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
07:54
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 491


0h 13m
07:53
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 763


0h 13m
07:56
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:09
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 99


0h 13m
08:03
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:16
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 1


0h 13m
08:09
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:22
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 3


0h 13m
08:26
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 535


0h 13m
08:29
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:42
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 5


0h 13m
08:47
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 201


0h 13m
08:53
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 7


0h 13m
09:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 631


0h 13m
09:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:24
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 295


0h 13m
09:41
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:54
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 297


0h 13m
09:59
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:12
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 13


0h 13m
10:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 119


0h 13m
10:59
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:12
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 63


0h 13m
11:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 319


0h 13m
11:41
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:54
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 65


0h 13m
12:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 325


0h 13m
12:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:24
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 67


0h 13m
13:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 337


0h 13m
13:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:24
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 69


0h 13m
14:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 361


0h 13m
14:41
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:54
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 71


0h 13m
15:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 73


0h 13m
16:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 75


0h 13m
17:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 77


0h 13m
18:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 51


0h 13m
19:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 79


0h 13m
20:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 655


0h 13m
20:56
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:09
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 659


0h 13m
21:50
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:03
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 87


0h 13m
21:53
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 257


0h 13m
22:02
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:15
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 661


0h 13m
22:05
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:18
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 89


0h 13m
22:14
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 259


0h 13m
22:23
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 91


0h 13m
22:32
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 663


0h 13m
22:59
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:12
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 263


0h 13m
23:23
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 483


0h 13m
23:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:43
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 265


0h 13m
23:32
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 271


0h 14m
06:55
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
07:09
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 103


0h 14m
08:34
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 765


0h 14m
08:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 203


0h 14m
09:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 291


0h 14m
09:22
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 9


0h 14m
09:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 293


0h 14m
09:31
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 501


0h 14m
09:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 11


0h 14m
09:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 207


0h 14m
09:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 633


0h 14m
10:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 61


0h 14m
10:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 303


0h 14m
10:22
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 15


0h 14m
10:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 305


0h 14m
10:31
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 503


0h 14m
10:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 17


0h 14m
10:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 211


0h 14m
10:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 311


0h 14m
11:07
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:21
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 635


0h 14m
11:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 213


0h 14m
11:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 315


0h 14m
11:22
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 19


0h 14m
11:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 317


0h 14m
11:31
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 505


0h 14m
11:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 21


0h 14m
11:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 217


0h 14m
11:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 637


0h 14m
12:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 219


0h 14m
12:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 23


0h 14m
12:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 329


0h 14m
12:31
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 507


0h 14m
12:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 25


0h 14m
12:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 223


0h 14m
12:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 639


0h 14m
13:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 225


0h 14m
13:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 339


0h 14m
13:22
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 27


0h 14m
13:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 341


0h 14m
13:31
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:45
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 509


0h 14m
13:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 29


0h 14m
13:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 347


0h 14m
13:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 641


0h 14m
14:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 227


0h 14m
14:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 31


0h 14m
14:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 511


0h 14m
14:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 33


0h 14m
14:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 363


0h 14m
14:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 643


0h 14m
15:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 229


0h 14m
15:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 35


0h 14m
15:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 513


0h 14m
15:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 37


0h 14m
15:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 645


0h 14m
16:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 231


0h 14m
16:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 39


0h 14m
16:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 515


0h 14m
16:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 41


0h 14m
16:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 647


0h 14m
17:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 233


0h 14m
17:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 43


0h 14m
17:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 517


0h 14m
17:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 45


0h 14m
17:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 235


0h 14m
17:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 649


0h 14m
18:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 237


0h 14m
18:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 47


0h 14m
18:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 519


0h 14m
18:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 49


0h 14m
18:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 241


0h 14m
18:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 651


0h 14m
19:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 243


0h 14m
19:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 53


0h 14m
19:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 521


0h 14m
19:43
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:57
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 55


0h 14m
19:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 247


0h 14m
19:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 653


0h 14m
20:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 249


0h 14m
20:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 57


0h 14m
20:25
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:39
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 81


0h 14m
20:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 253


0h 14m
20:52
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:06
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 59


0h 14m
21:07
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:21
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HIKARI 657


0h 14m
21:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:27
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 255


0h 14m
21:16
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:30
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 83


0h 14m
21:22
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:36
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 93


0h 14m
22:46
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:00
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 95


0h 14m
23:07
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:21
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 109


0h 15m
09:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 767


0h 15m
09:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 115


0h 15m
10:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 703


0h 15m
10:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 215


0h 15m
11:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 707


0h 15m
11:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 221


0h 15m
12:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 711


0h 15m
12:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 715


0h 15m
13:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 719


0h 15m
14:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 375


0h 15m
15:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 723


0h 15m
15:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 391


0h 15m
16:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 727


0h 15m
16:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 731


0h 15m
17:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 735


0h 15m
18:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

KODAMA 739


0h 15m
19:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:51
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

NOZOMI 85


0h 15m
21:33
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:48
T7, 10/06

OSAKA
Shin-Osaka
¥ 1,440

HARUKA 9


1h 15m
07:49
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:04
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 13


1h 16m
08:48
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:04
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 11


1h 17m
08:17
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:34
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 19


1h 20m
10:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:50
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 21


1h 20m
11:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:20
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 23


1h 20m
11:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:50
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 25


1h 20m
12:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:20
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 27


1h 20m
12:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:50
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 29


1h 20m
13:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:20
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 31


1h 20m
13:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:50
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 33


1h 20m
14:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:20
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 35


1h 20m
14:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:50
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 37


1h 20m
15:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:20
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 39


1h 20m
15:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:50
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 41


1h 20m
16:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:20
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 55


1h 22m
19:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:52
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 57


1h 23m
20:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:23
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 15


1h 24m
09:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:54
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 17


1h 24m
10:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:24
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 45


1h 24m
17:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:24
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 47


1h 24m
17:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:54
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 49


1h 24m
18:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:24
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 51


1h 24m
18:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:54
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 53


1h 24m
19:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:24
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 1


1h 25m
05:45
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
07:10
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 43


1h 25m
16:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:55
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 59


1h 25m
20:30
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:55
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 3


1h 26m
06:21
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
07:47
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 7


1h 27m
07:13
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:40
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

HARUKA 5


1h 31m
06:44
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:15
T7, 10/06

OSAKA
Kansai Airport
¥ 1,800

THUNDERBIRD 2


0h 26m
07:53
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
08:19
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 6


0h 26m
08:56
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:22
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 16


0h 26m
12:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
12:37
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 18


0h 26m
13:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
13:37
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 26


0h 26m
16:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:37
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 36


0h 26m
18:55
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:21
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 8


0h 27m
09:36
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:03
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 10


0h 27m
10:12
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
10:39
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 12


0h 27m
10:39
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:06
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 14


0h 27m
11:12
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
11:39
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 20


0h 27m
13:38
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
14:05
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 22


0h 27m
14:38
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
15:05
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 24


0h 27m
15:37
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
16:04
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 30


0h 27m
17:09
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:36
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 38


0h 27m
19:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
19:38
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 42


0h 27m
20:11
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:38
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 44


0h 27m
20:56
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:23
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 4


0h 28m
08:38
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
09:06
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 28


0h 28m
16:38
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
17:06
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 32


0h 28m
17:41
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:09
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 46


0h 28m
21:21
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
21:49
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 48


0h 28m
22:03
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
22:31
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 50


0h 28m
23:00
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
23:28
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 34


0h 29m
18:10
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
18:39
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

THUNDERBIRD 40


0h 29m
19:40
T7, 10/06

KYOTO
Kyoto
20:09
T7, 10/06

OSAKA
Osaka
¥ 10,000

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.