Lượt đi
Phnôm Pênh Xiêm Riệp
T4, 08/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Xiêm Riệp ngày đi Thứ tư, 08 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 


5h 00m
10:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.405h 00m
11:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.405h 30m
14:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 14.005h 30m
09:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 14.305h 30m
15:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 14.305h 30m
12:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.405h 30m
13:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.405h 30m
16:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.406h 00m
23:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
05:00
T5, 09/02

XIÊM RIỆP
Oum Khun
$ 13.006h 00m
07:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 14.006h 00m
17:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
23:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 14.306h 30m
00:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
07:00
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Oum Khun
$ 11.005h 45m
07:45
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 17.606h 00m
13:45
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:45
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 17.606h 00m
12:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Night Market
18:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
$ 18.006h 00m
22:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Night Market
04:30
T5, 09/02

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
$ 18.006h 00m
23:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Night Market
05:00
T5, 09/02

XIÊM RIỆP
Bảo tàng quốc gia Angkor
$ 18.006h 30m
06:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.406h 30m
08:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.406h 30m
10:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:30
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 15.408h 00m
23:00
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
07:00
T5, 09/02

XIÊM RIỆP
Chợ Cũ
$ 14.85

K6105


0h 55m
09:55
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
PNH
10:50
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
REP
$ 175.62

K6107


0h 55m
14:30
T4, 08/02

PHNÔM PÊNH
PNH
15:25
T4, 08/02

XIÊM RIỆP
REP
$ 197.44

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.