ขาไป
พนมเปญ เสียมเรียบ
จ., 12/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป เสียมเรียบ วัน จันทร์, 12 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 00น.
10:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
15:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 12.505ชม. 00น.
11:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
16:00
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.005ชม. 00น.
14:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
19:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.005ชม. 30น.
09:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
14:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 13.005ชม. 30น.
15:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
21:00
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 13.005ชม. 30น.
12:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
18:00
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.005ชม. 30น.
16:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
22:00
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.006ชม. 00น.
07:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
13:00
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 13.006ชม. 00น.
17:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
23:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 13.006ชม. 00น.
13:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
19:00
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.006ชม. 00น.
12:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Night Market
18:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
$ 18.006ชม. 00น.
22:30
จ., 12/12

พนมเปญ
Night Market
04:30
อ., 13/12

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
$ 18.006ชม. 00น.
23:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Night Market
05:00
อ., 13/12

เสียมเรียบ
Angkor National Museum
$ 18.006ชม. 30น.
06:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
12:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.006ชม. 30น.
08:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
14:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.006ชม. 30น.
10:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
16:30
จ., 12/12

เสียมเรียบ
Old Market
$ 14.008ชม. 00น.
23:00
จ., 12/12

พนมเปญ
Wat Phnom
07:00
อ., 13/12

เสียมเรียบ
ตลาดเก่า
$ 13.50

K6107


0ชม. 50น.
13:50
จ., 12/12

พนมเปญ
PNH
14:40
จ., 12/12

เสียมเรียบ
REP
$ 98.92

K6105


0ชม. 55น.
09:55
จ., 12/12

พนมเปญ
PNH
10:50
จ., 12/12

เสียมเรียบ
REP
$ 150.48

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.