Lượt đi
Tokyo Kyoto
T6, 28/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Kyoto ngày đi Thứ sáu, 28 Tháng 6 2024

Kết quả từ Ga Shinagawa đến Ga Kyoto

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 265


2h 00m
21:31
T6, 28/06

TOKYO
Shinagawa
23:31
T6, 28/06

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

Kết quả từ Ga Tokyo đến Ga Kyoto

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 263


2h 07m
21:24
T6, 28/06

TOKYO
Tokyo
23:31
T6, 28/06

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320