ขาไป
โตเกียว เกียวโต
พ., 08/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป เกียวโต วัน พุธ, 08 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 79


2ชม. 02น.
06:00
พ., 08/02

โตเกียว
ชินางาวะ
08:02
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 265


2ชม. 07น.
21:24
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
23:31
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 1


2ชม. 08น.
06:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
08:08
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 3


2ชม. 09น.
06:15
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
08:24
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 201


2ชม. 09น.
06:42
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
08:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 111


2ชม. 09น.
20:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:30
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 7


2ชม. 10น.
06:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:01
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 263


2ชม. 10น.
21:12
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
23:22
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 205


2ชม. 11น.
07:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 209


2ชม. 11น.
08:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 307


2ชม. 11น.
09:18
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:29
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 215


2ชม. 11น.
09:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 221


2ชม. 11น.
10:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 239


2ชม. 11น.
16:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 421


2ชม. 11น.
17:18
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:29
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 245


2ชม. 11น.
17:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 433


2ชม. 11น.
18:18
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:29
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 251


2ชม. 11น.
18:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 105


2ชม. 11น.
19:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:32
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 113


2ชม. 11น.
20:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 261


2ชม. 11น.
21:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
23:14
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 5


2ชม. 12น.
06:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
08:45
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 203


2ชม. 12น.
07:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 9


2ชม. 12น.
07:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 287


2ชม. 12น.
07:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 15


2ชม. 12น.
08:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 211


2ชม. 12น.
08:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 301


2ชม. 12น.
08:48
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:00
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 19


2ชม. 12น.
09:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 217


2ชม. 12น.
09:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 23


2ชม. 12น.
10:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 323


2ชม. 12น.
10:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 27


2ชม. 12น.
11:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 31


2ชม. 12น.
12:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 35


2ชม. 12น.
13:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 39


2ชม. 12น.
14:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 43


2ชม. 12น.
15:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 235


2ชม. 12น.
15:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 47


2ชม. 12น.
16:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 241


2ชม. 12น.
16:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 53


2ชม. 12น.
17:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 247


2ชม. 12น.
17:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 57


2ชม. 12น.
18:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 253


2ชม. 12น.
18:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 103


2ชม. 12น.
19:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 107


2ชม. 12น.
19:39
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:51
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 257


2ชม. 12น.
19:48
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:00
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 259


2ชม. 12น.
20:09
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:21
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 115


2ชม. 12น.
20:54
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
23:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 109


2ชม. 13น.
20:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:13
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 11


2ชม. 14น.
07:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 17


2ชม. 14น.
08:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 21


2ชม. 14น.
09:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 25


2ชม. 14น.
10:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 29


2ชม. 14น.
11:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 33


2ชม. 14น.
12:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 37


2ชม. 14น.
13:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 41


2ชม. 14น.
14:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 45


2ชม. 14น.
15:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 49


2ชม. 14น.
16:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 55


2ชม. 14น.
17:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 101


2ชม. 14น.
18:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:44
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 81


2ชม. 15น.
07:42
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:57
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 13


2ชม. 15น.
07:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 207


2ชม. 15น.
08:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 83


2ชม. 15น.
08:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 213


2ชม. 15น.
09:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 85


2ชม. 15น.
09:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 219


2ชม. 15น.
10:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 87


2ชม. 15น.
10:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 225


2ชม. 15น.
11:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 89


2ชม. 15น.
11:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 227


2ชม. 15น.
12:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 91


2ชม. 15น.
12:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 229


2ชม. 15น.
13:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 93


2ชม. 15น.
13:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 231


2ชม. 15น.
14:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 95


2ชม. 15น.
14:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 233


2ชม. 15น.
15:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 97


2ชม. 15น.
15:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 237


2ชม. 15น.
16:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 51


2ชม. 15น.
16:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 243


2ชม. 15น.
17:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 99


2ชม. 15น.
17:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 249


2ชม. 15น.
18:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 59


2ชม. 15น.
18:51
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:06
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 255


2ชม. 15น.
19:00
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:15
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 449


2ชม. 15น.
19:30
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:45
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 661


2ชม. 30น.
19:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:03
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 501


2ชม. 34น.
07:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 503


2ชม. 34น.
08:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 505


2ชม. 34น.
09:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 507


2ชม. 34น.
10:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 509


2ชม. 34น.
11:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 511


2ชม. 34น.
12:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 513


2ชม. 34น.
13:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 515


2ชม. 34น.
14:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 517


2ชม. 34น.
15:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 519


2ชม. 34น.
16:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 521


2ชม. 34น.
17:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:37
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 633


2ชม. 39น.
07:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 635


2ชม. 39น.
08:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 637


2ชม. 39น.
09:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 639


2ชม. 39น.
10:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 641


2ชม. 39น.
11:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 643


2ชม. 39น.
12:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 645


2ชม. 39น.
13:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 647


2ชม. 39น.
14:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 649


2ชม. 39น.
15:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 651


2ชม. 39น.
16:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 653


2ชม. 39น.
17:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 657


2ชม. 39น.
18:33
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:12
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 663


2ชม. 45น.
20:12
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
22:57
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 659


2ชม. 46น.
19:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
21:49
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 631


2ชม. 48น.
06:21
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
09:09
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,3207ชม. 45น.
21:50
พ., 08/02

โตเกียว
Ikebukuro
05:35
พฤ., 09/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 7,890

HIKARI 655


2ชม. 51น.
18:03
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
20:54
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 755


3ชม. 28น.
19:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
23:25
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 703


3ชม. 37น.
06:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
10:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 707


3ชม. 37น.
07:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
11:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 711


3ชม. 37น.
08:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
12:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 715


3ชม. 37น.
09:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
13:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 719


3ชม. 37น.
10:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
14:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 723


3ชม. 37น.
11:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
15:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 727


3ชม. 37น.
12:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
16:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 731


3ชม. 37น.
13:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
17:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 735


3ชม. 37น.
14:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
18:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 739


3ชม. 37น.
15:57
พ., 08/02

โตเกียว
โตเกียว
19:34
พ., 08/02

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.