ขาไป
โตเกียว เกียวโต
ศ., 26/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป เกียวโต วัน ศุกร์, 26 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
HIKARI 501


2ชม. 34น.
07:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 503


2ชม. 34น.
08:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 505


2ชม. 34น.
09:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 507


2ชม. 34น.
10:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 509


2ชม. 34น.
11:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 511


2ชม. 34น.
12:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 513


2ชม. 34น.
13:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 515


2ชม. 34น.
14:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 517


2ชม. 34น.
15:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 519


2ชม. 34น.
16:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 521


2ชม. 34น.
17:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:37
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 661


2ชม. 34น.
19:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:04
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 633


2ชม. 39น.
07:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 635


2ชม. 39น.
08:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 637


2ชม. 39น.
09:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 639


2ชม. 39น.
10:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 641


2ชม. 39น.
11:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 643


2ชม. 39น.
12:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 645


2ชม. 39น.
13:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 647


2ชม. 39น.
14:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 649


2ชม. 39น.
15:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 651


2ชม. 39น.
16:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 653


2ชม. 39น.
17:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 657


2ชม. 39น.
18:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 659


2ชม. 46น.
19:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:49
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 631


2ชม. 48น.
06:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 663


2ชม. 49น.
20:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:01
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 655


2ชม. 51น.
18:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:54
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 263


2ชม. 07น.
21:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:31
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 1


2ชม. 08น.
06:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:08
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 487


2ชม. 08น.
21:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 3


2ชม. 09น.
06:15
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:24
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 287


2ชม. 09น.
06:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:33
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 201


2ชม. 09น.
06:42
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 95


2ชม. 09น.
20:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:03
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 483


2ชม. 09น.
20:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:06
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 7


2ชม. 10น.
06:51
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:01
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 473


2ชม. 10น.
20:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:28
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 91


2ชม. 10น.
20:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:31
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 93


2ชม. 10น.
20:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:49
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 479


2ชม. 10น.
20:42
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:52
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 481


2ชม. 10น.
20:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:58
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 261


2ชม. 10น.
21:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:22
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 9


2ชม. 11น.
07:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 205


2ชม. 11น.
07:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 15


2ชม. 11น.
08:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 115


2ชม. 11น.
08:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 19


2ชม. 11น.
09:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 317


2ชม. 11น.
09:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 217


2ชม. 11น.
09:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 23


2ชม. 11น.
10:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 223


2ชม. 11น.
10:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 27


2ชม. 11น.
11:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 343


2ชม. 11น.
11:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 31


2ชม. 11น.
12:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 35


2ชม. 11น.
13:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 377


2ชม. 11น.
13:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 39


2ชม. 11น.
14:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 393


2ชม. 11น.
14:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 43


2ชม. 11น.
15:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 407


2ชม. 11น.
15:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 409


2ชม. 11น.
15:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 47


2ชม. 11น.
16:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 421


2ชม. 11น.
16:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 179


2ชม. 11น.
16:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 53


2ชม. 11น.
17:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 435


2ชม. 11น.
17:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 187


2ชม. 11น.
17:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 57


2ชม. 11น.
18:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 447


2ชม. 11น.
18:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 195


2ชม. 11น.
18:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 457


2ชม. 11น.
19:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:23
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 459


2ชม. 11น.
19:18
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:29
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 85


2ชม. 11น.
19:21
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:32
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 259


2ชม. 11น.
21:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:14
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 485


2ชม. 11น.
21:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:20
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 5


2ชม. 12น.
06:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:45
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 203


2ชม. 12น.
07:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:12
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 207


2ชม. 12น.
07:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 13


2ชม. 12น.
07:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 305


2ชม. 12น.
08:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 211


2ชม. 12น.
08:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 63


2ชม. 12น.
08:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 215


2ชม. 12น.
09:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 219


2ชม. 12น.
09:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 65


2ชม. 12น.
09:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 327


2ชม. 12น.
10:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 333


2ชม. 12น.
10:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 67


2ชม. 12น.
10:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 341


2ชม. 12น.
11:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 349


2ชม. 12น.
11:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 69


2ชม. 12น.
11:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 357


2ชม. 12น.
12:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 365


2ชม. 12น.
12:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 71


2ชม. 12น.
12:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 373


2ชม. 12น.
13:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 381


2ชม. 12น.
13:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 73


2ชม. 12น.
13:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 389


2ชม. 12น.
14:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 397


2ชม. 12น.
14:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 75


2ชม. 12น.
14:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 405


2ชม. 12น.
15:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 235


2ชม. 12น.
15:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 77


2ชม. 12น.
15:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 419


2ชม. 12น.
16:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 181


2ชม. 12น.
16:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 51


2ชม. 12น.
16:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 433


2ชม. 12น.
17:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 189


2ชม. 12น.
17:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 79


2ชม. 12น.
17:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 445


2ชม. 12น.
18:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 251


2ชม. 12น.
18:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:51
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 453


2ชม. 12น.
18:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:00
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 83


2ชม. 12น.
19:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 463


2ชม. 12น.
19:33
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:45
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 257


2ชม. 12น.
20:09
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:21
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 475


2ชม. 12น.
20:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:36
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 477


2ชม. 12น.
20:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:42
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 87


2ชม. 13น.
19:39
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:52
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 255


2ชม. 13น.
19:48
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:01
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 89


2ชม. 13น.
20:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:13
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 471


2ชม. 13น.
20:03
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:16
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 11


2ชม. 14น.
07:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 17


2ชม. 14น.
08:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 21


2ชม. 14น.
09:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 25


2ชม. 14น.
10:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 29


2ชม. 14น.
11:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 33


2ชม. 14น.
12:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 37


2ชม. 14น.
13:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 41


2ชม. 14น.
14:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 45


2ชม. 14น.
15:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 49


2ชม. 14น.
16:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 55


2ชม. 14น.
17:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 81


2ชม. 14น.
18:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:44
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 303


2ชม. 15น.
07:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 61


2ชม. 15น.
08:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 313


2ชม. 15น.
08:51
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:06
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 121


2ชม. 15น.
09:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 325


2ชม. 15น.
09:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 221


2ชม. 15น.
10:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 339


2ชม. 15น.
10:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 225


2ชม. 15น.
11:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 227


2ชม. 15น.
12:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 363


2ชม. 15น.
12:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:39
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 153


2ชม. 15น.
13:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 161


2ชม. 15น.
14:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 403


2ชม. 15น.
14:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 169


2ชม. 15น.
15:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 417


2ชม. 15น.
15:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 177


2ชม. 15น.
16:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 427


2ชม. 15น.
16:42
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:57
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 429


2ชม. 15น.
16:51
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:06
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 431


2ชม. 15น.
16:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 185


2ชม. 15น.
17:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 437


2ชม. 15น.
17:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:39
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 439


2ชม. 15น.
17:42
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:57
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 441


2ชม. 15น.
17:51
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:06
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 443


2ชม. 15น.
17:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 193


2ชม. 15น.
18:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 449


2ชม. 15น.
18:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:39
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 197


2ชม. 15น.
18:42
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:57
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 59


2ชม. 15น.
18:51
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:06
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 455


2ชม. 15น.
18:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 253


2ชม. 15น.
19:00
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:15
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 461


2ชม. 15น.
19:24
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:39
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 467


2ชม. 15น.
19:51
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:06
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 469


2ชม. 15น.
19:54
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:09
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

NOZOMI 465


2ชม. 16น.
19:42
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:58
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 14,570

KODAMA 755


3ชม. 28น.
19:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:25
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 703


3ชม. 37น.
06:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 707


3ชม. 37น.
07:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 711


3ชม. 37น.
08:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 715


3ชม. 37น.
09:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 719


3ชม. 37น.
10:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 723


3ชม. 37น.
11:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 727


3ชม. 37น.
12:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 731


3ชม. 37น.
13:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 735


3ชม. 37น.
14:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 739


3ชม. 37น.
15:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:34
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 99


2ชม. 02น.
06:00
ศ., 26/04

โตเกียว
ชินางาวะ
08:02
ศ., 26/04

เกียวโต
เกียวโต
¥ 15,770

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.