Lượt đi
Biên Hòa Bình Thuận
CN, 28/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Biên Hòa đến Bình Thuận ngày đi Chủ nhật, 28 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
SE30


2h 48m
18:53
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
21:41
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
100,000 đ

SE2


2h 38m
21:21
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
23:59
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
144,000 đ

SE12


2h 45m
20:18
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
23:03
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
131,000 đ

SE8


2h 53m
06:48
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
09:41
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
151,000 đ

SE6


2h 53m
15:48
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
18:41
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
203,000 đ

SE10


2h 55m
13:08
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
16:03
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
203,000 đ

SE22


3h 14m
11:09
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
14:23
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
143,000 đ

SPT2


3h 20m
07:28
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
10:48
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
145,000 đ

SE4


2h 48m
19:48
CN, 28/07

BIÊN HÒA
Ga Biên Hòa
22:36
CN, 28/07

BÌNH THUẬN
Ga Bình Thuận
272,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.