ขาไป
เบียนฮ๋วา บิ่ญถ่วน
จ., 30/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก เบียนฮ๋วา ไป บิ่ญถ่วน วัน จันทร์, 30 พ.ค. 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE2


2ชม. 31น.
21:54
จ., 30/05

เบียนฮ๋วา
Bien Hoa
00:25
อ., 31/05

บิ่ญถ่วน
Binh Thuan
115,000 đ

SE4


2ชม. 43น.
19:47
จ., 30/05

เบียนฮ๋วา
Bien Hoa
22:30
จ., 30/05

บิ่ญถ่วน
Binh Thuan
101,000 đ

SPT2


2ชม. 38น.
07:43
จ., 30/05

เบียนฮ๋วา
Bien Hoa
10:21
จ., 30/05

บิ่ญถ่วน
Binh Thuan
127,000 đ

SE8


2ชม. 48น.
06:47
จ., 30/05

เบียนฮ๋วา
Bien Hoa
09:35
จ., 30/05

บิ่ญถ่วน
Binh Thuan
116,000 đ

SE22


2ชม. 59น.
11:12
จ., 30/05

เบียนฮ๋วา
Bien Hoa
14:11
จ., 30/05

บิ่ญถ่วน
Binh Thuan
99,000 đ

SE6


2ชม. 48น.
16:52
จ., 30/05

เบียนฮ๋วา
Bien Hoa
19:40
จ., 30/05

บิ่ญถ่วน
Binh Thuan
138,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.