Lượt đi
Chumphon Bang Saphan
T3, 31/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Chumphon đến Bang Saphan ngày đi Thứ ba, 31 Tháng 5 2022

Khởi hành Đến Giá
 
RP168


1h 37m
20:01
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
21:38
T3, 31/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
75 ฿

RP172


1h 51m
00:08
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
01:59
T3, 31/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
75 ฿

EX86


1h 30m
21:25
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
22:55
T3, 31/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
195 ฿

EX84


1h 45m
22:51
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
00:36
T4, 01/06

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
195 ฿

SP40


1h 15m
12:36
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
13:51
T3, 31/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
355 ฿

SP38


2h 00m
01:42
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
03:42
T3, 31/05

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
235 ฿

SP44


1h 53m
23:23
T3, 31/05

CHUMPHON
Ga Chumphon
01:16
T4, 01/06

BANG SAPHAN
Ga Bang Saphan Yai
355 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.